communicatie en massamedia

1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 16 slides, met tekstslides en 5 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

je kunt de volgende begrippen uitleggen 
  • communicatie
  • non-verbale/verbale communicatie 
  • eenzijdige/tweezijdige communicatie 
  • massacommunicatie
  • massamedia

Slide 2 - Tekstslide

communicatie
Als je bedoeld of onbedoeld een bepaalde boodschap op iemand anders wil overbrengen.

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

communicatie
Het doorgeven en ontvangen van informatie

 verschillende manieren communicatie:
1. non-verbaal/verbaal
2. eenzijdig of tweezijdig
3. persoonlijk of massaal


Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

1. non-verbaal/verbaal 
non-verbaal 
Als je informatie doorgeeft zonder woorden te gebruiken
verbaal 
Als je bij communicatie woorden gebruikt. 

Slide 7 - Tekstslide

2. eenzijdig of tweezijdig
eenzijdig
Je ontvangt alleen informatie en kunt niet reageren

tweezijdig
Je bent tegelijk zender en ontvanger.

Slide 8 - Tekstslide

3. persoonlijk of massaal
persoonlijk
Als er communicatie is tussen één zender en één ontvanger.

massamedia
Media die een groot publiek bereiken (veel ontvangers hebben).

voorbeelden?

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Massamedia
  1. Alle media die in het openbaar een boodschap verspreiden en een groot publiek hebben.
  2. werkt indirect dus pas achteraf kun je reageren.(geen directe feedback)
  3. eenrichtingsverkeer (ontvanger is onbekend)
  4. geen persoonlijk contact tussen zender en ontvanger 

Slide 11 - Tekstslide

Soorten massamedia
  1. Internet en sociale media                                                                      Je moet goed weten of een bron betrouwbaar is . Je moet dus kijken naar de bron

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

geschiedenis van de tv

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

Slide 16 - Video