The Passive (lijdende vorm)

The Passive (lijdende vorm)

Stepping Stones

chapter 2

Vwo/Havo 3

1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

The Passive (lijdende vorm)

Stepping Stones

chapter 2

Vwo/Havo 3

Slide 1 - Tekstslide

 Passive

Bij de lijdende vorm is het niet belangrijk wie iets doet, maar de actie is wel belangrijk. Dus wat er gebeurt.


Someone broke our kitchen window. > active
Our kitchen window was broken. > passiveSlide 2 - Tekstslide

Lijdende vorm

Het onderwerp van de zin ondergaat iets.

Het onderwerp voert de actie niet uit.


Example

Our kitchen window was broken by a burglar.

Slide 3 - Tekstslide

Hoe maak je een passive zin?

1. Het lijdend voorwerp uit de active zin vooraan zetten.

(wordt dus onderwerp!)

2. vorm van 'to be' toevoegen.
am/are/is/was/were/being/have-has-had/ been
Kijk goed in welke werkwoordtijd de zin staat.
3. Tweede werkwoord veranderen naar een voltooid deelwoord.

(= derde vorm)Slide 4 - Tekstslide

Passive

present simple  (o.t.t.)> am/are/is + voltooid deelwoord 

present continuous (o.t.t.)> am/are/is + ing + v-deelwoord 
past simple (o.v.t.)> was/were + voltooid deelwoord  

past continuous (o.v.t.)> was/were + being + v-deelwoord  
present perfect (v.t.t.)> have/has + been + voltooid deelwoord
past perfect (v.v.t.) > had + been + voltooid deelwoord

Modals (can, could, must, would)>  + be + voltooid deelwoord

Slide 5 - Tekstslide

Examples

The door is opened.  > is + voltooid deelwoord
The shoplifter was caught.  > was + voltooid deelwoord

Expensive jewels have been stolen. > have + been + voltooid deelwoord.

The case will be heard next week. > will + be + voltooid dw
The door can be locked now. > hulpww + be + volt dw.


Slide 6 - Tekstslide

Let op!

Staat de zin in de present continuous of past continuous, dan moet je being toevoegen.


She is writing a new book.
A new book is being written by her.

(am/are/is + being + voltooid deelwoord)

Slide 7 - Tekstslide

Wie toevoegen

Wil je toevoegen 'wie' de actie uitvoert?

Dan kan je  'by' toe voegen en daarna de persoon/ding achter aan de zin te zetten.


The shoplifter was caught by the police.

Slide 8 - Tekstslide

Let op!
Wil je toevoegen wie de actie uitvoert en staat er een tijdsbepaling in de zin?
Dan komt eerste de persoon en dan de tijd.
Staat de tijd vooraan de zin, dan laat je deze zo staan.

The shoplifter was caught by the police yesterday.

Slide 9 - Tekstslide

The shop ____ yesterday.
A
was opened
B
is being opened
C
has been opened
D
is opened

Slide 10 - Quizvraag

Verander naar passive:
My grandfather built this house in 1943.

Slide 11 - Open vraag

Verander naar passive:
The cleaner has cleaned the office.

Slide 12 - Open vraag

Verander naar passive:
She was writing a song at that time.

Slide 13 - Open vraag

Verander naar active:
The bank was robbed by three thieves.

Slide 14 - Open vraag

Verander naar active:
The test can be handed in by the students.

Slide 15 - Open vraag

Verander naar active:
Mary's hair is being cut by the hairdresser.

Slide 16 - Open vraag