Begeleiden en coachen TL

Begeleiden en coachen
Module 5 (hoofdstuk 4 en 5 Leidinggeven)
1 / 49
volgende
Slide 1: Tekstslide
LessonUpMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 49 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 5 videos.

Onderdelen in deze les

Begeleiden en coachen
Module 5 (hoofdstuk 4 en 5 Leidinggeven)

Slide 1 - Tekstslide

Inhoud dagdeel 1
Taken van een leidinggevende
Delegeren
Effectief leidinggeven


Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Noem drie taken die jij belangrijk vindt als leidinggevende en waarom?

Slide 4 - Open vraag

Opdracht in duo's
Schrijf 10 taken op van een leidinggevende en zet de taken met de hoogste prioriteit boven aan.

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Welke taken zijn geschikt om te delegeren?

Slide 7 - Open vraag

Effectief leidinggeven
 spanwijdte = het aantal mensen waar je leiding aan geeft.
omspanningsvermogen = is de grens aan het aantal mensen waar je leiding aan kunt geven.

Slide 8 - Tekstslide

Wat gebeurt er als deze twee niet in evenwicht zijn?

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Inhoud dagdeel 2
Coachen
Motiveren

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Coachgesprekken: GROW-model


G – Goal
R – Reality
O – Options
W – Wrap up

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Opdracht coachgesprek
Zoek een gesprekspartner en zoek twee kaarten uit om het coachgesprek aan te gaan.

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

motiveren

Slide 17 - Woordweb

Motiveren
Is motiveren belangrijk?
Waarom?
Hoe doe jij dat?

Slide 18 - Tekstslide

Dagdeel 3
Teamontwikkeling
Teamrollen
Werkoverleg

Slide 19 - Tekstslide

Wat zijn volgens jullie de grootste problemen van het werken in een team?

Slide 20 - Woordweb

Slide 21 - Video

Ontwikkelfasen van een team

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Video

Teamrollen van Belbin 
De bedrijfsman (praktisch)
De brononderzoeker (netwerker)
De plant (creatief)
De monitor (analist)
De vormer (beslisser/dominant)
De voorzitter (stuurt graag aan)
De zorgdrager (kwaliteit bewaker)
De groepswerker (behulpzaam)
De specialist (weet heel veel over 1 onderwerp)

Slide 24 - Tekstslide

Opdracht 
Lees straks eerst bladzijde 152/153
Welke rol denk jij dat je hebt? Noteer deze
Maak nu de volgende test: https://www.123test.nl/groepsrollentest/ 


Slide 25 - Tekstslide

1) Welke rol heb je volgens de test?
2) Welke rol dacht je dat je had?

Slide 26 - Open vraag

Wat is het verschil tussen een formeel en een informeel overleg?

Slide 27 - Open vraag

Informeel overleg
Niet georganiseerd
Geen agendapunten
Geen verslag.

Slide 28 - Tekstslide

Formeel overleg 
Georganiseerd
Voorbereide agendapunten
Vastgelegd in een verslag.

Slide 29 - Tekstslide

Fasen teamoverleg 

Slide 30 - Tekstslide

Rondvraag 
Besluiten nemen 
Korte inleiding
Notulen maken en verspreiden 
Datum en tijd volgende overleg
Informeren 
Agenda opstellen
Eindtijd benoemen 
Voorbereiding 
Opening 
Bespreking 
Afronding 
Verslaglegging 
Deelnemers uitnodigen

Slide 31 - Sleepvraag

Wat zijn volgens jou valkuilen met een werkoverleg?

Slide 32 - Open vraag

Valkuilen tijdens een werkoverleg

Deelnemers zijn afgeleid
Te weinig tijd
Deelnemers doen niet actief mee
Deelnemers hebben onderling problemen.

Slide 33 - Tekstslide

Hoe zou je kunnen omgaan met de valkuilen tijdens een werkoverleg? En kun je nog meer valkuilen benoemen?

Slide 34 - Open vraag

Let's work! 
Maak nu de opgaven 1 tm 7 van je theorieboek op bladzijde 173 en 174 van je boek. 

Slide 35 - Tekstslide

Slide 36 - Tekstslide

Slide 37 - Tekstslide

Conflict

Een verschil van mening of belangen waardoor mensen met elkaar botsen. Oorzaken van conflicten kunnen zijn: 
  1. Verschillende meningen
  2. Tegengestelde belangen
  3. Onduidelijke doelstellingen
  4. Verdeling van middelen
  5. Onderlinge relaties.Slide 38 - Tekstslide

Conflictaanjagers 
Niet naar elkaar (willen) luisteren
De ander met woorden aanvallen
Persoonlijk worden
Alleen bij je eigen standpunt blijven.

Slide 39 - Tekstslide

Conflictremmers 

Slide 40 - Tekstslide


Conflicten kunnen zowel positieve als negatieve effecten hebben. Kun je zowel een positief als negatief effect van conflicten benoemen?


Slide 41 - Open vraag

Escalatie van conflicten 

Slide 42 - Tekstslide

Slide 43 - Tekstslide

Omgaan met conflicten 

Slide 44 - Tekstslide

Slide 45 - Tekstslide

Omgaan met conflicten 

Slide 46 - Tekstslide

Conflicten oplossen: conflicthanteringsgesprek

Slide 47 - Tekstslide

Let's work! 
Je mag nu opgaven 8 tot en met 13 van je theorieboek maken (bladzijde 174, 175) 

Slide 48 - Tekstslide

Slide 49 - Tekstslide