2.3 Additie en substitutie

2.3 Additie en substitutie
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

2.3 Additie en substitutie

Slide 1 - Tekstslide

Deze les
 • Uitleg naamgeving alcoholen en amines
 • Maken 37 t/m 39, 41, 42B
 • Uitleg additie en substitutie
 • Lezen 2.3
 • Maken 32 t/m 34 + 36


Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen
 • Je kunt de reactievergelijking opstellen van een additie- en een substitutiereactie, zowel in molecuul- als structuurformules.

 • Je kunt de systematische IUPAC naamgeving toepassen: naamgeving bij gegeven structuurformules en andersom van alcoholen en amines.

Slide 3 - Tekstslide

Alcoholen (alkanolen)
 • Naam = stam + ol
 • Binas 66D (eerste deel)
 • Voorbeelden: ethanol (links) en propaan-1-ol (rechts)

Slide 4 - Tekstslide

Amines (alkaanamines)
 • Naam = stam + amine
 • Binas 66D (eerste deel)
 • Voorbeeld: methaanamine

Slide 5 - Tekstslide

Structuurformules tekenen
 • De H-atomen aan de C mag je weglaten mits je streepjes neerzet.

 • De H-atomen aan een N of O moeten altijd worden weergegeven!

Slide 6 - Tekstslide

Geef de systematische naam.

Slide 7 - Open vraag

Geef de systematische naam.

Slide 8 - Open vraag

Even oefenen
 • Maak vragen 37 t/m 39, 41, 42B

Slide 9 - Tekstslide

Additie
 • 'To add' = iets toevoegen
 • Twee beginstoffen geeft 1 product.
 • Dubbele C=C binding klapt open, op beide C-atomen ontstaat een nieuwe atoombinding.

Slide 10 - Tekstslide

Voorbeelden additie

Slide 11 - Tekstslide

Additie van broom
 • Met broomwater, Br2 (aq), kun je dubbele bindingen aantonen.
 • Broomwater heeft een bruine kleur (Binas 65B), na additie is er geen broom meer aanwezig en verdwijnt de bruine kleur.

Slide 12 - Tekstslide

1. Geef de reactievergelijking van de additie van waterstofbromide (HBr) aan propeen in structuurformules.
2. Geef de systematische naam van het product.
3. Geef de structuurformule van het isomeer dat kan ontstaan.

Slide 13 - Open vraag

Substitutie
 • 'To substitute' = iets vervangen
 • Twee beginstoffen geeft 2 producten o.i.v. UV-straling.
 • Waterstofatomen worden vervangen door halogeen-atomen.

Slide 14 - Tekstslide

Voorbeelden substitutie

Slide 15 - Tekstslide

Geef de reactievergelijking van de substitutie van propaan met broom, waarbij 2 H-atomen worden vervangen. Gebruik structuurformules.

Slide 16 - Open vraag

Even oefenen
 • Maak vragen 32 t/m 34 + 36

Slide 17 - Tekstslide