3.1 Krachten Herkennen

Binnen is beginnen
Mobiel uit en in de juiste plek in de telefootas.
Ga rustig op je eigen plek zitten
Lees H3.1 op blz. 128 t/m 130
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo k, gLeerjaar 3

In deze les zitten 13 slides, met tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Binnen is beginnen
Mobiel uit en in de juiste plek in de telefootas.
Ga rustig op je eigen plek zitten
Lees H3.1 op blz. 128 t/m 130

Slide 1 - Tekstslide

Hoofdstuk 1   Krachten
krachten herkennen

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

paragraaf 1                             krachten herkennen

Soorten krachten en krachten herkennen.

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Krachten
Krachten kunnen we niet zien. We merken wel de gevolgen van een kracht.
Een kracht kan :
                                   -   een voorwerp op zijn plaats houden 
                                        of met constante snelheid laten bewegen.
                                   -   een voorwerp versnellen of vertragen
                                   -   de bewegingsrichting van een voorwerp veranderen
                                   -   een voorwerp vervormen (plastisch of elastisch)

Slide 6 - Tekstslide

Krachten Tekenen

Slide 7 - Tekstslide

Een kracht tekenen we met behulp van een vector.
Een vector is een pijl met 3 eigenschappen.
Deze pijl heeft een :
  - aangrijpingspunt
                  (punt waar de kracht op het voorwerp werkt)
  - richting
                  (richting waarin de kracht werkt)
  - lengte
                  (grootte van de kracht)

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Aangrijpingspunt      Uitzondering:

In geval we een zwaartekracht willen tekenen gebruiken we het zwaartepunt als aangrijpingspunt.
                      
                        (Kijk naar het volgende filmpje)

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Opdrachten maken
Wat: lees paragraaf 3.1 op blz. 128 t/m 130 en maak opgaven 7 t/m 13 op blz. 132
Hoe: helemaal stil!
Hulp: docent
Tijd: ???? minuten lang
Huiswerk: opdrachten 1 tm 13 van H3.1 op blz. 131 t/m 134
Klaar? kijk de opgaven digitaal na 
timer
10:00

Slide 12 - Tekstslide

Onthouden
• Krachten kun je niet zien. Je kunt alleen de effecten van krachten zien. Krachten kunnen:
– de snelheid van een voorwerp veranderen;
– de richting van een voorwerp veranderen;
– de vorm van een voorwerp veranderen.
• Er zijn allerlei soorten krachten, zoals spierkracht, veerkracht, spankracht, zwaartekracht en magnetische kracht.
• Een kracht kun je tekenen als een pijl.
– Het aangrijpingspunt van de pijl geeft aan waar de kracht wordt uitgeoefend.
– De richting van de pijl geeft aan in welke richting de kracht werkt.
– De lengte van de pijl geeft aan hoe groot de kracht is.

Slide 13 - Tekstslide