Lesson 10: past continuous (with crash video)

Welcome!
1 / 41
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

In deze les zitten 41 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Welcome!

Slide 1 - Tekstslide

Aim:
At the end of this letter you know the
past continuous

Slide 2 - Tekstslide

Programme

1. Vocabulary lesson 1, 2, 3, 4

2. past continuous

Slide 3 - Tekstslide

ceiling

Slide 4 - Open vraag

story

Slide 5 - Open vraag

to float

Slide 6 - Open vraag

to care about

Slide 7 - Open vraag

while

Slide 8 - Open vraag

upside down

Slide 9 - Open vraag

suddenly

Slide 10 - Open vraag

orkaan

Slide 11 - Open vraag

overlevende

Slide 12 - Open vraag

sleutel

Slide 13 - Open vraag

smoes

Slide 14 - Open vraag

past simple

Slide 15 - Woordweb

Doel ...
Ik herken de verleden tijd. Ik kan onderscheid maken tussen een past simple en een past continuous. Ik weet wanneer iets een momentopname was of wanneer iets langer heeft geduurd in het verleden.
Ik weet hoe en wanneer ik de past continuous en de past simple moet toepassen.

Slide 16 - Tekstslide

Past continuous
Hoe maak je die?
She was walking to school, when her phone rang.
I was drinking some tea, when my husband was working.
What were you thinking of (when I interupted you)?

Dus de regel is: .................................


Slide 17 - Tekstslide

Past Continuous
was
                                   of        +  ww   +  ing
were

He was cleaning the house.

Slide 18 - Tekstslide

Past Continous en Past Simple
Past Continuous = aan de gang in het verleden (waren aan het..., zaten te...)
Past Simple = iets gebeurde op een bepaald moment in het verleden

Slide 19 - Tekstslide

0

Slide 20 - Video

Past simple or Past continuous?

I was having a shower yesterday.
A
Past simple
B
Past continuous

Slide 21 - Quizvraag

Was Andrew playing computer games?
A
Past Continuous
B
Simple Past

Slide 22 - Quizvraag

We sang that song yesterday.
A
Past Simple
B
Past continuous

Slide 23 - Quizvraag

Slide 24 - Tekstslide

What is the rule? How do we make Past Continuous?

Slide 25 - Open vraag

Slide 26 - Tekstslide

Past Continuous of "I work" is...
A
I am working
B
I was working

Slide 27 - Quizvraag

Past Continuous of "She goes" is...
A
She was going.
B
She is going.

Slide 28 - Quizvraag

Past Continuous of "You play" is...
A
You was playing.
B
You were playing.

Slide 29 - Quizvraag

Past Continuous of "We buy" is...
A
We were buying.
B
We bought.

Slide 30 - Quizvraag

Past Continuous of "They work" is...
A
They worked
B
They are working
C
They were working

Slide 31 - Quizvraag

Now you: give us two examples with Past Continuous

Slide 32 - Open vraag

Dus....hoe maak je de past continuous?

Slide 33 - Open vraag

Bij welke personen gebruik je 'was' en bij welke personen gebruik je 'were'?

Slide 34 - Open vraag

Wanneer de
past continuous

Slide 35 - Woordweb

Wanneer de
past simple

Slide 36 - Woordweb

We ______
(watch) TV when we ______
(hear) a loud noise.
A
were watching - heared
B
was watching - heared
C
were watching - heard
D
was watching - heard

Slide 37 - Quizvraag

He ____
(work) in the garden when he _____
(find) the money.
A
were working - finded
B
worked - was finding
C
was finding - works
D
was working - found

Slide 38 - Quizvraag

Ik herken de verleden tijd. Ik kan onderscheid maken tussen een past simple en een past continuous. Ik weet wanneer iets een momentopname was of wanneer iets langer heeft geduurd in het verleden.
Ik weet hoe en wanneer ik de past continuous en de past simple moet toepassen.

Slide 39 - Tekstslide

Ik weet het verschil tussen de past simple en past continuous en kan deze vorm maken en toepassen.
A
ja
B
nee
C
een beetje
D
helemaal niet

Slide 40 - Quizvraag

Homework
Workbook page 77 ex. 43
Workbook page 78 ex 44

Slide 41 - Tekstslide