Mens en Omgeving blok 6

Mens en omgeving
H 6
Hulpmiddelen
Technologie 
en
Veiligheid 
1 / 50
volgende
Slide 1: Tekstslide
Zorg en WelzijnMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3,4

In deze les zitten 50 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 6 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Mens en omgeving
H 6
Hulpmiddelen
Technologie 
en
Veiligheid 

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

lesdoelen H 6
 • Je kunt hulpmiddelen voor verschillende doelgroepen opnoemen
 • Je weet waar je op moet letten bij een veilige omgeving
 • Je kunt uitleggen wat de begrippen  robotica en domotica  betekenen
 • Je kunt voorbeelden geven van  robotica en domotica 
 • Je kunt voor- en nadelen noemen van robotica, domotica en domotica

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Veiligheid
 • Veilige omgeving
 • Veilige apparaten
 • Ergonomie
 • Arbowet

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Noem 7 onveilige situaties op deze speelplaats

Slide 5 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Noem 7 onveilige situaties in deze sportschool

Slide 7 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Aanpassingen en hulpmiddelen
Om iemands zelfstandigheid, zelfredzaamheid en veiligheid te verbeteren bij ziekte, handicap of ouderdom 

 • aanpassingen in een huis of gebouw
 • persoonlijke hulpmiddelen ( ADL hulpmiddelen)
 • domotica

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 Hulpmiddelen
 • ADL hulpmiddelen (Activiteiten van het Dagelijks Leven)
 • Aanpassingen in huis voor mensen met een beperking
 • Technologische aanpassingen in huis (Domotica)

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Slide 11 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Wat zijn voorbeelden van domotica en wat zijn voorbeelden van ADL-hulpmiddelen?
Sleep naar de recherkant en zet op de juiste plek. 

Intercom
Personenalarmsysteem
Ritsopener
Zorgrobot
Toiletverhoger
Tubeknijper
Domotica
ADL-hulpmiddelelen

Slide 14 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Zoek een foto op internet bij het begrip ergonomie

Slide 15 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat betekent 'ergonomie'?

Slide 16 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een voorbeeld van ergonomie?
A
De lichten aandoen met een afstandsbediening
B
Tillen met rechte rug
C
Aangepast bestek
D
Alarmknop voor een oudere

Slide 17 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is ergonomie?
A
iets wat met de wetenschap te maken heeft
B
materialen die aangepast zijn voor een betere werkhouding
C
Je ergert je aan iemand
D
iets wat met geld te maken heeft

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een voorbeeld van ergonomie?
A
Wanneer je de behandelstoel in de juiste hoogte zet
B
Wanneer je op de fiets naar je werk te gaat
C
Wanneer je goed kunt hoofdrekenen

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Bekijk de plaatjes. Waar heeft dit mee te maken?


A
ergonomie
B
fysiotherapie
C
anatomie
D
psychologie

Slide 20 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Arbowet
A
Wet waarin staat hoeveel je minimaal mag verdienen
B
Wet die regels aangeeft voor werk- en rusttijden
C
Wet voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden
D
Nettoloon = brutoloon - belasting - sociale premies

Slide 21 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Waar staat Arbowet voor?
A
arbeidsoverschotwet
B
arbeidsondernemerswet
C
arbeidsoverheidswet
D
arbeidsomstandighedenwet

Slide 22 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat regelt de arbowet NIET
A
werknemers een goed gevoel geven tijdens hun werk.
B
werknemers een goed salaris geven
C
werknemers veilig laten werken
D
werknemer vertellen welke werkhouding goed is

Slide 23 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat regelt de Arbowet?
A
Hoe een werknemer ergonomisch moet werken.
B
de ziektewet voor de werknemers.
C
De sfeer op de werkvloer
D
De veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemer.

Slide 24 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Voorbeelden van aanpassingen in een huis
Voorbeelden van hulpmiddelen

Slide 25 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 26 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 27 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 28 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Domotica : 

 • techniek om dagelijks leven in huis gemakkelijker en veiliger maken.
 •  niet speciaal voor de zorg, ook in (senioren)woningen,  kantoren, ziekenhuizen, verpleeghuizen.
 • gehandicapten : zo zelfstandig mogelijk functioneren. 
 • geeft  bewoners een gevoel van veiligheid en zelfredzaamheid.
 • Domotica kan ervoor zorgen dat veel zaken automatisch verlopen. 
Zorgtechnologie : 

 •  om de kwaliteit van de zorg te verbeteren of efficiënter te maken. 
 • hulpmiddelen als rolstoelen of gehoorapparaten
 • ict-systeem zoals het elektronisch patiëntendossier.
 • zorgrobotica: machines bewegingen te laten uitvoeren, bijv.  opereren,  robotarm. 

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Domotica 

 • techniek om dagelijks leven in huis gemakkelijker en veiliger maken.
 •  niet speciaal voor de zorg, ook in (senioren)woningen, kantoren, ziekenhuizen, verpleeghuizen.
 • gehandicapten : zo zelfstandig mogelijk functioneren.
 • geeft bewoners een gevoel van veiligheid en zelfredzaamheid.
 • Domotica kan ervoor zorgen dat veel zaken automatisch verlopen. 

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 31 - Video

Deze slide heeft geen instructies

e-health: internettechnologie om gezondheid en -zorg te verbeteren.

 • Elektronische dossiers 
 • E-consult 
 • Telebehandeling
 • Telemonitoring 
 • Zelfdiagnose door patiënten 
 • E-buy Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een goed voorbeeld van domotica?
A
Het gebruik van een scootmobiel
B
Thuiszorg op afstand
C
Een robot poes voor eenzame ouderen
D
een schakelaar waarmee je verschillende apparaten kan aan- en uitzetten

Slide 33 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een voorbeeld van domotica?
A
huishoudelijke hulp in de thuiszorg
B
maaltijdvoorziening door tafeltje-dek-je
C
winkelen op internet
D
een afstandsbediening voor het openen en sluiten van gordijnen

Slide 34 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 35 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Domotica
Robotica
Zorgtechnologie
Robotarm (operaties uitvoeren)
Paro, snoezelrobot voor mensen met dementie
stofzuigerrobot
implanteerbare hartritmemonitor onder de huid, registreert 24 uur per dag het hartritme. 
gordijnen openen via een app op je mobiel
verlichting en verwarming regelen via een app
beweging sensoren in de slaapkamer

Slide 36 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat zijn de voordelen van domotica in de zorg?
A
de zorgvrager hoeft niet meer gestimuleerd te worden in zijn zelfredzaamheid
B
mensen kunnen langer thuis blijven wonen
C
er is geen verzorgende meer nodig
D
het tekort aan geld is in de zorg helemaal opgelost

Slide 37 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat betekent ‘Domotica’?
Domotica is een verzamelbegrip voor:

A
aanpassingen waardoor rolstoelgebruikers zich veilig kunnen verplaatsen.
B
medicijnen die ervoor zorgen dat mensen langer zelfredzaam blijven.
C
voorzieningen die bepaalde functies in huis automatiseren.
D
zorgrobots die mensen met een beperking ondersteunen.

Slide 38 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Domotica geeft de cliënt zelf meer
A
Budget
B
Geluksgevoel
C
Zelfbeschikking
D
Gezelligheid

Slide 39 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is geen voorbeeld van domotica?
A
Bewoners met GPS-zenders
B
Een slimme medicijn dispenser
C
Uit bed melding
D
Een hoog-laagbed

Slide 40 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is het doel van domotica?
A
Iemand zo lang mogelijk alleen laten wonen
B
Opscheppen over de mogelijkheden in je huis
C
het dagelijks leven gemakkelijker en veiliger maken
D
nieuwe apps in huizen uitproberen.

Slide 41 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat behoort NIET tot een zorgtechnologie
A
Rollator: hulpmiddel bij het lopen.
B
Gehoorapparaat: hierdoor horen ze beter
C
Scootmobiel
D
Leesboek

Slide 42 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Waarom is zorgtechnologie belangrijk?
A
Zo kan de zorgvrager langer zelfstandig blijven wonen.
B
Zo blijft de zorg betaalbaar.
C
A en B zijn beide juist.

Slide 43 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Noem 1 voordeel en 1 nadeel van Zorgtechnologie

Slide 44 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Robotica 
Verzamelnaam  voor alle robots in de zorg
worden gebruikt om patiënten te 
ondersteunen bij dagelijkse 
activiteiten 

Slide 45 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 46 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 47 - Video

Deze slide heeft geen instructies

voordelen E-Health    

 • laagdrempelig en biedt meer privacy
 • bespaart vaak tijd
 • draagt bij aan de zelfstandigheid van de cliënt. 
 • kan voor kostenbesparing zorgennadelen E-Health

 • techniek is niet altijd betrouwbaar, Internet werkt soms niet goed. 
 • soms te ingewikkeld 
 • kan niet alles oplossen,  niet te lang 'zelfdokteren'.
 • niet altijd goed beveiligd en  privacy-risico 


Slide 48 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke nadelen kun je bedenken bij domotica en robotica?

Slide 49 - Open vraag

Persoonlijke aandacht mist
Sneller contact met mantelzorger -> overbelasting
Kosten plaatje
Digibeet
Geen ziekte inzicht
Genoeg onderzoek?
lesdoelen H 6
 • Je kunt hulpmiddelen voor verschillende doelgroepen opnoemen
 • Je weet waar je op moet letten bij een veilige omgeving
 • Je kunt uitleggen wat de begrippen robotica en domotica betekenen
 • Je kunt voorbeelden geven van  robotica en domotica 
 • Je kunt voor- en nadelen noemen van robotica en domotica 

Slide 50 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies