ma TL3 les 1 pluriforme samenleving

welkom in de les
     Een pen gepakt


In de tas


                werkboek open

           Aandacht en actief erbij
Thema pluriforme samenleving 
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

welkom in de les
     Een pen gepakt


In de tas


                werkboek open

           Aandacht en actief erbij
Thema pluriforme samenleving 

Slide 1 - Tekstslide

Registratie in de les
Lesmateriaal vergeten?: 2x dan naar inhaaluur 
Huiswerk niet gemaakt?: 2x dan naar inhaaluur  
Telefoontas ?: niet erin? inleveren /ophalen 16.00 uur receptie 
Lesdoel met werken niet gehaald?: 2x naar inhaaluur  
 laptop zonder lader = ‘boeken vergeten’ =  nototie in Magister 

Slide 2 - Tekstslide

Lesopbouw 
De lessen hebben de volgende opbouw, bij vragen hand opsteken!: 
* INTRO (lessonup): pluriformiteit  (15 min)
* IN STILTE Zelfstandige verwerken: wb/wk-opdrachten in de les (30 min)
* Terugkoppeling lesdoel: doe mee in de lessonup (10min) 
 *Bespreken werkkaart: keuze gemaakt, taken verdeeld (10 min) 
*Vooruitblik volgende les: wat is vóór de volgende les af? (5min)
GEEN  laptop met oplader? = boeken vergeten’ en wordt in magister gezet.

Slide 3 - Tekstslide

Lesdoelen duidelijk? 

 • Je weet nu wat te doen: DAT DOE JE ZONDER PRATEN!          VRAAG: STEEK JE HAND OP!   
 • Je begrijpt straks de begrippen uit deze les en past ze toe 
 • Je kunt de begrippen uitleggen bij de terugkoppeling 
 • Je keuze en taakverdeling voor de werkkaart ligt  straks vast

Slide 4 - Tekstslide

Leerdoelen:
Aan het einde van de les kun je:
- de diversiteit aangeven in een pluriforme samenleving. 
- weet je enkele factoren van culturele diversiteit. 
- je kunt een voorbeeld noemen van  een dominante cultuur, subcultuur en tegencultuur.
- Je weet wat referentiekader is en dat die dynamisch is 


Slide 5 - Tekstslide

Pluriforme samenleving
DIVERSITEIT & INCLUSIVITEIT VAN GODSDIENSTEN, CULTUREN, GENDER, LEVENSSTIJLEN

Slide 6 - Tekstslide

Wat betekent pluriform volgens jou?
A
Hetzelfde
B
Uniform
C
Veelvormig
D
Verschillend

Slide 7 - Quizvraag

Wat is de beste omschrijving? Een pluriforme samenleving is een samenleving met:
A
Veel etnische groepen.
B
Een grote culturele diversiteit.
C
Evenveel allochtonen als autochtonen.
D
veel verschillende culturen

Slide 8 - Quizvraag

Wat is volgens jou een voordeel van een pluriforme samenleving?

Slide 9 - Open vraag

Wat is volgens jou lastig in de pluriforme samenleving?

Slide 10 - Open vraag

Referentiekader 

Alle kennis, ervaringen, normen, waarden en gewoonten 
die mensen hebben en die dynamisch is.

Slide 11 - Tekstslide

Filmpje: subculturen 


In het volgende filmpje krijg je uitleg over de Pluriforme samenleving in Nederland. Bekijk het filmpje en je weet wat dominant,sub en tegencultuur betekenen.  

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Aan het werk!
Wat: lees par. 6.1 lesboek, maak:
WB par.6.1: blz.106 vragen: 1t/m5 + blz. 107 nummers 8 t/m 11
Wat moet af zijn de volgende les: wb opdrachten + de folder!
Hoe: Alleen, in stilte!
Tijd: 35  minuten
 

Slide 14 - Tekstslide

REGISTEER VOOR JEZELF:
 • Ik weet welke werkboek opdrachten ik ga afmaakt 
 • Ik weet dat ik de begrippen van par 4.1 met het lesboek  uit moet werken.
 • ik heb de werkkaart gekozen en een taakverdeling gemaak


Leerdoelen behaald? 
 • Je kunt nu uitleggen wat dominante cultuur is en wat subculturen zijn en wat een tegencultuur is. Je weet wat referentiekader is en dat deze dynamisch is.
 • Je kunt uitleggen waarom culturen per plaats, tijd en groep verschillen.

Slide 15 - Tekstslide

Lesopbouw 
De lessen hebben de volgende opbouw, bij vragen hand opsteken!: 
* INTRO (lessonup): pluriformiteit  (15 min)
* IN STILTE Zelfstandige verwerken: wb/wk-opdrachten in de les (30 min)
* Terugkoppeling lesdoel: doe mee in de lessonup (10min) 
 *Bespreken werkkaart: keuze gemaakt, taken verdeeld (10 min) 
*Vooruitblik volgende les: wat is vóór de volgende les af? (5min)
GEEN  laptop met oplader? = boeken vergeten’ en wordt in magister gezet.

Slide 16 - Tekstslide

Pluriforme samenleving
Twee begrippen om dit hoofdstuk goed te kunnen begijpen: 

Pluriforme samenleving is een samenleving van mensen met verschillende culturen en leefstijlen  => Pluriform betekent veelvormig

Cultuurgroepen => Groep mensen die dezelfde normen, waarden en gewoonten heeft.Slide 17 - Tekstslide

Dominante cultuur
Dominante cultuur = De normen, waarden en gewoonten van de gezaghebbende groep mensen in een samenleving

 • Bijvoorbeeld: de intocht van Sinterklaas of 's avonds rond zes uur warm eten. Enne  vrijheid van meningsuiting, Koningsdag en gelijke behandeling van vrouwen, de Gay-Pride etc.

Slide 18 - Tekstslide

Subculturen
Een subcultuur is de cultuur van een kleine groep binnen de samenleving, bijvoorbeeld door: muzieksmaak, land van herkomst, regio, werk of geloof

 • Je gedraagt je volgens de normen, waarden en gewoonten van deze groep
 • Je hoort meestal niet bij één subcultuur, maar bij de voetbalclub, deze school, groep gamers etc. 

Slide 19 - Tekstslide


Ethnische subculturen
Deze subculturen zijn gebaseerd op land van herkomst, zoals: 
Turken, Surinamers, Antilianen, Marokkanen,  Iraniërs.
Vaak houden mensen tradities uit het land van herkomst in ere. 

Slide 20 - Tekstslide

Behoort deze jongen tot de dominante cultuur, een subcultuur of beide?
A
Dominante cultuur
B
Subcultuur
C
Beide
D
Tegencultuur

Slide 21 - Quizvraag

Koningsdag, Bevrijdingsdag, Handelsgeest, Dijken bouwen behoren tot de:
A
dominante cultuur
B
subcultuur
C
tegencultuur
D
pluriformiteit

Slide 22 - Quizvraag

Wat is een voorbeeld van een etnische subcultuur?
A
Sporters
B
Friezen
C
Skaters
D
Surinamers

Slide 23 - Quizvraag

Dit is een voorbeeld van een?
A
Generatie verschil
B
Dominante cultuur
C
Tegencultuur
D
Subcultuur

Slide 24 - Quizvraag

Aan het werk!
Wat: lees par. 6.1 lesboek, maak:
WB par.6.1: blz.106 vragen: 1t/m5 + blz. 107 nummers 8 t/m 11
Wat moet af zijn de volgende les: wb opdrachten + de folder!
Hoe: Alleen, in stilte!
Tijd: 35  minuten
 

Slide 25 - Tekstslide

VOORUITBLIK VOLGENDE LES
JE HEBT JE HUISWERK AF (STAAT IN MAGISTER/deze lessonup)
JE HEBT DE BEGRIPPEN VAN par.6.1 uitgewerkt! 

Slide 26 - Tekstslide

WAT ONDERZOEK JE PER WERKKAART?
KIES EEN SUB-, TEGEN CULTUUR of EMANCIPATIE GROEP (ZIE STUDIEWIJZER): 
1. Hoe is de groep ontstaan?
2. Welke normen en waarden?
3. Welke kenmerken heeft de groep?
4. Hoe is de relatie met de dominante groep?
5. Welk filmfragment kies je daarbij?
6. Wat is jullie mening: positieve punten en punten van zorg!

Slide 27 - Tekstslide

Kies nu in twee- of drietallen de werk-kaart. Stuur het naar me In teams ma'leer. DUS:

1. Welke werkkaart  kies je? 
2. Schrijf op wie welke taak gaat doen.
3. Stuur naar teams ma'leer:
welke werkkaart + voornamen en 1e letter achternaam
4. Start met de uitwerking van jouw taak! 

timer
10:00
Alles wat je hier doet, hoef je thuis niet meer te doen!

Slide 28 - Tekstslide

HUISWERK MA'LEER TL 3
WB par.6.1: blz.106 vragen: 1t/m5  + blz. 107 nummers 8 t/m 11

Wat moet af zijn de volgende les: de wb opdrachten + de folder!

Slide 29 - Tekstslide

WERK DE BEGRIPPEN UIT IN JE WB(par.6.1) 
GEEF MET DE LESSONUP NU ZELF EEN GOEDE UITLEG VAN:
1. Waarom zijn we een pluriforme samenleving en geen multiculturele samenleving?
2. Wat is het verschil tussen dominant,sub en tegencultuur?
3. Waarom is cultuur en referentiekader dynamisch? 

Slide 30 - Tekstslide

Slide 31 - Tekstslide