cross

T3 paragraaf 4.5-1 NOVA

1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Is aardgas CH4 een ontleedbare stof?
A
ja
B
nee

Slide 8 - Quizvraag

Slide 9 - Tekstslide

2H2O (l)--> 2H2 (g) + O2 (g)
Je ziet hierboven de ontledingsreactie van water in molecuulformules.
De 2 in O2 is de ...
A
coefficient en geeft het aantal moleculen weer
B
coefficient en geeft het aantal atomen weer
C
index en geeft het aantal moleculen weer
D
index en geeft het aantal atomen weer

Slide 10 - Quizvraag

2H2O (l)--> 2H2 (g) + O2 (g)
Je ziet hierboven de ontledingsreactie van water in molecuulformules.
De 2 voor H2O is de ...
A
coefficient en geeft het aantal moleculen weer
B
coefficient en geeft het aantal atomen weer
C
index en geeft het aantal moleculen weer
D
index en geeft het aantal atomen weer

Slide 11 - Quizvraag

2H2O (l)--> 2H2 (g) + O2 (g)
Je ziet hierboven de ontledingsreactie van water in molecuulformules.
De tweede 2 in 2H2Ois de ...
A
coefficient en geeft het aantal H2O-moleculen weer
B
coefficient en geeft het aantal H-atomen weer
C
index en geeft het aantal H2O-moleculen weer
D
index en geeft het aantal H-atomen weer

Slide 12 - Quizvraag

Slide 13 - Tekstslide

Wat is de molecuulformule van stikstofmonoxide?
A
NO
B
NO2
C
NO3
D
N2O4

Slide 14 - Quizvraag

Wat is de molecuulformule van zwaveltrioxide?
A
SO
B
SO2
C
SO3
D
S2O4

Slide 15 - Quizvraag

Wat is de molecuulformule van distikstoftetraoxide?
A
NO
B
NO2
C
NO2
D
N2O4

Slide 16 - Quizvraag

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Clair fietst naar haar oma in Brabant.
Welk atoom is geen 2-atomige en is hieronder dan ook niet goed weergegeven?
A
Cl2
B
H2
C
O2
D
Fe2

Slide 19 - Quizvraag

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide