cross

1e kw Dc3 Les 2

TCP/IP Hoofdstuk 8
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
ICTTertiary Education

In deze les zitten 12 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

TCP/IP Hoofdstuk 8

Slide 1 - Tekstslide

Communicatie bij TCP/IP
Elke apparaat heeft binnen het netwerk een uniek nummer op basis waarvan hij in een geïdentificeerd kan worden. Dit is het IP-adres. Zo'n adres is nodig om de afzender en geadresseerde van een pakket te definiëren.

Slide 2 - Tekstslide

IPv4
Een IPv4-adres bestaat uit vier getallen, die gescheiden worden door een punt. Elk groepje omvat 8-bits. Het IPv4-adres is dus 32-bits lang.

voorbeeld
Decimaal: 192.168.19.123
Binair: 11000000.10101000.00010011.01111011


Slide 3 - Tekstslide

IPv4 Classful Netwerk
De methode verdeelt de IP-adresruimte voor IPv4 in vijf adresklassen op basis van de toonaangevende vier adresbits.
  • Klasse A netwerk: De hoge orderbit voor adressen klasse A is 0. Grote organisaties gebruiken deze klasse. Het adresbereik begint van 0.0.0.0 tot 127.255.255.255. Het 0.0.0.0-adres is gereserveerd voor standaardroutering en het 127.0.0.0-adres is gereserveerd voor loopback-tests.

Slide 4 - Tekstslide

Klasse B-netwerk De hoge orderbit voor een klasse B-netwerk is 10. Middelgrote tot grote organisaties gebruiken deze klasse. Het bereik van klasse B-adressen is 128.0.0.0 tot 191.255.255.255.
Klasse C-netwerk De hoge orderbit voor een klasse C-netwerk is 110. Kleine tot middelgrote organisaties gebruiken deze klasse. Het adresbereik begint van 192.0.0.0 tot 223.255.255.255.

Slide 5 - Tekstslide

Subnetmasker klasse A-adres
Het standaard subnetmasker van klasse A is 255.0.0.0. Het eerste stukje klasse A-adres van 0.0.0.0 tot 127.0.0.0 is altijd 0 en er bleven slechts 7 bits over in het eerste octet. Dus, dit maakte 2 tot de 7e macht of 128 netwerken. Maar de adressen 0.0.0.0 en 127.0.0.0 zijn gereserveerd voor standaard route en loopback testen.

Slide 6 - Tekstslide

Subnetmasker klasse B-adres
Het standaard subnetmasker van klasse B is 255.255.0.0.  De eerste twee bits van het eerste octet, 10, definiëren de netwerkklasse dus; 14 bits in de eerste twee octetten bepalen het aantal netwerken, het nummer van het netwerk in klasse B-netwerk is 2 tot de macht 14, wat betekent dat er maximaal 16.384 klasse B-netwerkadressen beschikbaar zijn.

Slide 7 - Tekstslide

Subnetmasker klasse C-adres
Het standaard subnetmasker van klasse C is 255.255.255.0. De eerste drie bits 110 geven de klasse van het netwerk aan en de overige 21 bits zijn voor het toewijzen van netwerken aan meer dan 2 miljoen klasse C-netwerken. Dus bij elk klasse C-netwerk blijven slechts 8 bits in het hostgedeelte over. De 8 bits betekenen 254 mogelijke hostadressen in elk Klasse C-netwerk.

Slide 8 - Tekstslide

CIDR
Classless Inter-Domain Routing  is een methode voor het toewijzen van IP-adressen met als doel om de groei van routeringstabellen op routers op het internet te vertragen en de uitputting van IPv4-adressen te vertragen.

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Wat zijn protocollen?
In een protocol staan de afspraken voor het uitvoeren van datacommunicatie beschreven.

Slide 11 - Tekstslide

Voorbeelden van protocollen
  • TCP/IP: communicatie over het internet

  • Ethernet: communicatie tussen computers in een netwerk

  • HTTP: Uitwisseling van gegevens op het World Wide Web

  • SMTP: communicatie tussen mailservers

Slide 12 - Tekstslide