grammar u123 practice th1

 Unit 123 - Grammar practice *th1
1 / 50
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

In deze les zitten 50 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

 Unit 123 - Grammar practice *th1

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

Much & many = veel

Slide 3 - Tekstslide

Much / many

Slide 4 - Tekstslide

Much & Many
Much
Ontelbaar
Much air
Much information
Much time
Many
Telbaar
Many tables
Many questions
Many cats

Slide 5 - Tekstslide

Veel: much / many

Slide 6 - Tekstslide


much/many?
problems
A
much
B
many

Slide 7 - Quizvraag

much/many?

...................... time
A
much
B
many

Slide 8 - Quizvraag

much/many?

.................. people
A
much
B
many

Slide 9 - Quizvraag

much/many?

............... umbrellas
A
much
B
many

Slide 10 - Quizvraag

much / many hugs
A
much
B
many

Slide 11 - Quizvraag

much/many?
______ love
A
much
B
many

Slide 12 - Quizvraag

Choose from: much – many

......students
A
much
B
many

Slide 13 - Quizvraag


Ik snap nu hoe ik "MUCH" & "MANY" moet gebruiken in een Engelse zin.
A
Ja, vet makkelijk!
B
Ja, met aantekeningen moet het lukken!
C
Nee, ik twijfel nog vaak.
D
Nee, ik snap er geen snars van..

Slide 14 - Quizvraag

English class
Theme: Present simple & continuous recap 

Slide 15 - Tekstslide

Present Simple vs. Present Continuous 


Present Simple
Present continuous
(to work) 

I          work 
You    work 
He     works
she    works
it        works
they  work
we     work
you    work 
(to work)

I         am     working
You   are      working
He     is         working
She   is          working
It        is         working
They  are     working
We    are      working

Slide 16 - Tekstslide

Present Simple
Present Continuous

Slide 17 - Tekstslide

Present simple & Present continuous is:
A
Verleden tijd
B
Tegenwoordig tijd
C
Toekomst

Slide 18 - Quizvraag

Present continuous of Present simple?

Is Julia laughing at the moment?
A
Present continuous
B
Present simple

Slide 19 - Quizvraag

Present continuous of Present simple?

Yes, she laughs at the comedian's jokes
A
Present continuous
B
Present simple

Slide 20 - Quizvraag

Present Simple vs. Present Continuous

She often ..... documentaries.
A
watch
B
is watching
C
watches
D
watching

Slide 21 - Quizvraag

Present Simple vs. Present Continuous

We always ..... English in class.
A
speak
B
are speaking
C
speaks
D
is speaking

Slide 22 - Quizvraag

Present Simple vs. Present Continuous
She always .......... jewellery.
A
are wearing
B
wears
C
is wearing
D
wear

Slide 23 - Quizvraag

Present simple of Present Continuous
Patricia is visiting her mother right now
A
Present Simple
B
Present Continuous

Slide 24 - Quizvraag

Present Simple vs. Present Continuous

She ... the piano now.
A
is playing
B
plays
C
is play
D
are playing

Slide 25 - Quizvraag

Present simple vs Present continuous
You always _________ (arrive) late.
A
arrive
B
are arriving
C
is arriving
D
arrives

Slide 26 - Quizvraag

(Present continuous / present simple!)
My dad_________ dinner right now.
A
cooked
B
is cooking
C
cooks
D
cook

Slide 27 - Quizvraag

(Present continuous / present simple!)
Jane often _______ the dog.
A
walked
B
is walking
C
walks
D
walk

Slide 28 - Quizvraag

Comp opdrachten
https://www.perfect-english-grammar.com/present-simple-present-continuous-1.html
https://www.perfect-english-grammar.com/present-simple-present-continuous-2.html
https://www.perfect-english-grammar.com/present-simple-present-continuous-3.html

Slide 29 - Tekstslide

Present simple/ present continuous?
He ........... his homework now.
A
does
B
is doing

Slide 30 - Quizvraag

Present simple/ present continuous?
He ........... his homework every day.
A
does
B
is doing

Slide 31 - Quizvraag

present simple, present continuous en will / shall

(my sister - to wait) ____ for me right now

Slide 32 - Open vraag

I know the difference between the Present Simple & Continuous.

A
Yes, I do
B
No, I don't

Slide 33 - Quizvraag

ATTENTION!
So, the choice of a or an is not what you read on paper, but the sound you hear.

Sometimes you see a noun starting with 
-h.  however it is not pronounced! Then you put the article AN before it:  AN hour, The -h is not pronounced(‘our)

Sometimes you see a noun starting with -h. But in the example it is pronounced:
A house. The  -h is NOT silenced!


 

Slide 34 - Tekstslide

Article (lidwoord) a/an
an gebruik je voor woorden die beginnen met: 
een klinker

an ear            an investigation         an officer
an apple            an Englishman          an answer
 

Slide 35 - Tekstslide

More examples
an hour  (je hoort our)
an honour (je hoort onour)
a university (je hoort juniversity)
a uniform (je hoort juniform)
a European (je hoort jeuropean)

Slide 36 - Tekstslide

a of an?
..... dog
A
a
B
an

Slide 37 - Quizvraag

a of an?
..... banana
A
a
B
an

Slide 38 - Quizvraag

a of an?
.... artwork
A
a
B
an

Slide 39 - Quizvraag

a of an?
..... house
A
a
B
an

Slide 40 - Quizvraag

Grammar: can / can't

Slide 41 - Tekstslide

a of an?
.... apple
A
a
B
an

Slide 42 - Quizvraag

a of an?
.... uniform
A
a
B
an

Slide 43 - Quizvraag

can  /   cannot - can't 

Slide 44 - Tekstslide

Can't - cannot
Cannot = kan niet (I cannot come)

Can't = cannot (contraction)
Slide 45 - Tekstslide

can / can't
My sister ... swim really well, she's the best swimmer ever!
A
can
B
can't

Slide 46 - Quizvraag

Can / Can't
... you swim?
A
can
B
can't

Slide 47 - Quizvraag


I'm a fish. I ____ swim, but I ____ run.
A
can - can
B
can - can't
C
can't - can't
D
cant' - can

Slide 48 - Quizvraag

Hoe zeg je dat je niet gitaar kunt spelen?
A
I can't play the guitar.
B
I can play the guitar.
C
I can't play the piano.
D
I cannot play the guitar.

Slide 49 - Quizvraag

Check?
cardinal/ordinal numbers
plural
date
telling time
have got/has got
personal pronouns/ possessive pronouns
this/that/these/those
Slide 50 - Tekstslide