Oefenen H3

Slide 1: Tekstslide
Middelbare school

In deze les zitten 46 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Veroorzaakt Smog
CO2
NOx (stikstofoxiden)
SO2 (zwaveloxiden)

Slide 2 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Koeltoren
Chemische energie
Warmte-energie
Bewegings-energie
Elektrische Energie
Kern-energie
Waterkracht-energie
Wind-energie

Slide 3 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Een elektriciteitscentrale heeft een elektrisch vermogen van 600MW en een rendement van 40%.
Hoe groot is het opgenomen vermogen van de centrale?Slide 4 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoeveel elektrische energie levert een zonnepaneel van 200W met een rendement van 75 procent?

Slide 5 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Het rendement van een zonnepaneel is 16%. Het elektrisch vermogen van de zonnepaneel is 112 W. Wat is de hoeveelheid stralingsenergie die op de zonnepaneel valt?

Slide 6 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Bereken het rendement

Slide 7 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke energiebron is erg schoon in het gebruik, maar zorgt wel voor geluidshinder en horizonvervuiling? 
Welke energiebron raakt nooit op, maar levert ’s zomers wel veel meer energie dan in de winter? 
Welke energiebron kan nu nog dag en nacht energie leveren, maar zal op den duur wel opraken? 
Welke energiebron is stil en schoon, maar houdt soms in dat hele dorpen onder water worden gezet? 
windenergie
zonne-energie
fossiele brandstoffen
waterkracht

Slide 8 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Energiestroomdiagram
E (gebruikt)
apparaat
niet-nuttige energie
nuttige energie

Slide 9 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Bereken de zwaarte-energie

Slide 10 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

een opstijgende raket zet  ...                                  om in .....

Een groeiende plant zet ...                                      om in .....

Een knijpkat zet ....                                              om in ....

Een trampoline zet ....                                        om in .....

Een brandend lampje zet ....                            om in .....
chemische energie
zwaarte- energie
stralings energie
chemische energie
bewegings energie
elektrische energie
veer energie
zwaarte energie
elektrische energie
stralingsenergie

Slide 11 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Duurzame energie
Welke energie is duurzaam en welke niet?
Fossiele energie
biomassa
zonne-energie
waterkracht

aardolie
steenkool
kern-energie

Slide 12 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke energie omzetting vind hier plaats?
A
Bewegingsenergie naar stralingsenergie
B
Chemische naar thermische energie
C
Chemische naar bewegingsenergie
D
Elektrische naar stralingsenergie

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Een heiblok van 1500kg wordt 6,0m omhoog gehesen.
Bereken de zwaarte-energie.


Slide 14 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Een energiecentrale produceert elektrische energie. Welke energie komt er ook vrij?
A
Zwaarte energie
B
Warmte
C
Chemische energie
D
Kern energie

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

weke energie omzetting vindt er plaats in een plant
A
fotosynthese
B
stralingsenergie naar warmte
C
stralingsenergie naar licht
D
stralingsenergie naar chemische energie

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de eenheid van energie

Slide 17 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Bereken het rendement

Slide 18 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de opgenomen energie van dit apparaat? (energie die erin gaat)
A
chemische energie
B
stralingsenergie
C
bewegingsenergie
D
elektrische energie

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke omzetting vindt plaats in een zonnecel?
A
chemisch in elektrisch
B
beweging in elektrisch
C
zonne-energie in elektrisch
D
warmte in elektrisch

Slide 20 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Bereken het rendement van de zonnecel

Slide 21 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Chemische energie
Elektrische energie
Stralings energie
Bewegings energie
Warmte

Slide 22 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Als je wind energie met de energie uit fossiele brandstoffen vergelijkt.
Welke 2 pluspunten heeft wind energie dan?

Slide 23 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Een koelkast met een vermogen van 33 watt, gebruikt 16,5 watt nuttig.
Hoe groot is het rendement?

Slide 24 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Bereken het rendement

Slide 25 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

welke energie omzetting vindt er plaats in een lamp?
A
elektrische energie
B
elektrische energie naar warmte
C
elektrische energie naar warmte en licht
D
elektrische energie naar licht

Slide 26 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

We kennen verschillende energiebronnen. Een energiebron levert een energiesoort. Sleep de juiste energiesoort bij elke energiebron.
zon
fossiele brandstoffen
wind
atoom-
splijting
chemische energie
bewegings- energie
warmte
stralings-
energie

Slide 27 - Sleepvraag

4 goed is 2 pnt
2 goed is 1 pnt
Welke omzetting van energie vindt plaats als je een brandstof verbrandt?
A
Chemische energie wordt omgezet in elektrische energie.
B
Chemische energie wordt omgezet in warmte.
C
Warmte wordt omgezet in chemische energie.
D
Warmte wordt omgezet in elektrische energie.

Slide 28 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke energie-omzetting is gewenst bij een zonnepaneel?

Stralingsenergie —> .....
A
Warmte
B
Elektriciteit
C
Licht
D
Kinetische energie

Slide 29 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Een auto rijdt met 108km/u over de snelweg.
De totale massa, auto en bestuurder, is 1120kg.
Bereken de kinetische energie.

Slide 30 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat zou een na-deel zijn van wind-energie?

Slide 31 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Er wordt hard gewerkt om nieuwe energiebronnen te ontwikkelen. Onderzoekers onderscheiden hierbij hernieuwbare en duurzame energiebronnen. Biomassa is een hernieuwbare energiebron en zonlicht is een duurzame energiebron.

Waarom is zonlicht duurzaam en biomassa niet? Leg je antwoord uit.

Slide 32 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke energie-omzetting vind er plaats als je hout verbrandt?
A
Warmte wordt omgezet in chemische energie
B
Chemische energie wordt omgezet in bewegingsenergie
C
Warmte wordt omgezet in stralingsenergie
D
Chemische energie omgezet in warmte en stralingsenergie

Slide 33 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke energie-omzetting heb je in een energie-centrale?
A
chemische energie --> elektrische energie
B
wind-energie --> chemische energie
C
elektrische energie --> elektrische energie

Slide 34 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Waarom noemen we windenergie en zonne-energie "duurzame energie"?

Slide 35 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe groot is de zwaarte-energie van Tanja (65kg) op 37 m hoogte?

Slide 36 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de opgenomen energie van deze kolencentrale? (energie die erin gaat)
A
chemische energie
B
elektrische energie
C
warmte
D
straling

Slide 37 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Een windmolen is een energieomzetter. In een windmolen wordt kinetische energie omgezet in elektriciteit en in warmte. 52% van alle kinetische energie wordt omgezet in warmte. Wat is het rendement van de windmolen?
A
48%
B
52%
C
100%
D
Dat kun je niet zeggen

Slide 38 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Bereken het rendement

Slide 39 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Zet de juiste energievormen in de pijlen.
Chemische energie
Elektrische energie
Thermische energie
Stralings energie
Bewegings energie
Zwaarte energie
Magnetisch energie

Slide 40 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hans hijst een betonblok van 50 kg op. Als het blok precies 20 m hoog is, stopt Hans met hijsen.
Hoeveel zwaarte-energie heeft het blok dan gekregen?
tip denk aan je breking.

Slide 41 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de opgenomen energie van deze windmolen? (energie die erin gaat)
A
warmte
B
elektrische energie
C
bewegingsenergie
D
chemische energie

Slide 42 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke energie omzetting vindt plaats in een batterij?
A
chemische in elektrisch
B
beweging in elektrisch
C
zonne-energie in elektrisch
D
beweging in warmte

Slide 43 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Alle zwaarte-energie wordt omgezet in bewegingsenergie.
Bereken de snelheid van Ben onder in de halfpipe.
met h = 3,2m
m = 70 kg

Slide 44 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke energie-omzetting vindt plaats in een generator
A
bewegings- in elektrische energie
B
thermische in elektrische energie
C
zwaarte- in elektrische energie
D
kern- in elektrische energie

Slide 45 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

We kennen verschillende energiebronnen. Een energiebron levert een energiesoort. Sleep de juiste energiesoort bij elke energiebron.
zon
fossiele brandstoffen
wind
chemische energie
bewegings- energie
stralings-
energie

Slide 46 - Sleepvraag

4 goed is 2 pnt
2 goed is 1 pnt