3.2 Politieke stromingen vwo 6

3.2 politieke stromingen
- Waar bestaat een politieke stroming uit?
- Hoe uit dat zich in de politiek?
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

3.2 politieke stromingen
- Waar bestaat een politieke stroming uit?
- Hoe uit dat zich in de politiek?

Slide 1 - Tekstslide

Ideologie
- Een samenhangend geheel van ideeën over de mens en de gewenste inrichting van de samenleving.

2 centrale vragen: 1. Welke normen en waarden staan centraal?
2. Wat is de gewenste rol van de overheid op sociaaleconomisch gebied?

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Links vs. Rechts

Slide 4 - Tekstslide

Linkse politiek
Ongelijkheid verminderen door voldoende sociale voorzieningen te creëren zoals uitkeringen en belastingen. 

Slide 5 - Tekstslide

Rechtse politiek
Zo weinig mogelijk bemoeienis van de overheid. Mensen zijn zelf verantwoordelijk om voor een beter bestaan.

Slide 6 - Tekstslide

Wat is het verschil tussen links en rechtse politiek?

Slide 7 - Open vraag

3 Hoofdstromingen

Slide 8 - Tekstslide

Liberalisme
Vrijheid, individuele verantwoordelijkheid en tolerantie.
"ieder individu moet zich zo goed mogelijk kunnen ontplooien."

Slide 9 - Tekstslide

Socialisme
Gelijkheid, solidariteit en acceptatie.
"Niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden. Het is de taak van de staat om dit mogelijk te maken."

Slide 10 - Tekstslide

Confessionalisme
Vrijheid, rentmeesterschap, solidariteit en geloof.
"Zowel mensen als de staat hebben een verantwoordelijkheid naar elkaar om er het mooiste van te maken."

Slide 11 - Tekstslide

Noem een politiek standpunt dat hoort bij een van deze drie stromingen.

Slide 12 - Open vraag

Conservatief vs. Progressief

Slide 13 - Tekstslide

Conservatief
Behoudend en gericht op het verleden. Terughoudend als het gaat om verandering en het onbekende zien als bedreiging.

Slide 14 - Tekstslide

Progressief
Vooruitstrevend, gericht op de toekomst. Open voor verandering en zien het nieuwe als een kans.

Slide 15 - Tekstslide

Noem een politiek standpunt en vertel waarom deze progressief of conservatief is.

Slide 16 - Open vraag

Nederlandse politiek 2022

Slide 17 - Tekstslide