Into Orbit les 1

Into Orbit!
Thematisch verdiepingsonderwijs
klas 1 t/m 3
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
Natuur, Leven en TechnologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1-3

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Into Orbit!
Thematisch verdiepingsonderwijs
klas 1 t/m 3

Slide 1 - Tekstslide


Lesprogramma
Les 1 Introductie
Les 2 Into Orbit I
Les 3 Into Orbit II
Les 4 Missie Mars I
Les 5 Missie Mars II
Les 6 Afronding

Slide 2 - Tekstslide


Introductie (1)
De First Lego League is een wedstrijd, waaraan jaarlijks 32.000 teams afkomstig uit 88 landen deelnemen. Voorafgaand aan de wedstrijd ontwerpen, bouwen en programmeren jaarlijks bijna een half miljoen jongeren in de leeftijd van 9 t/m 14 jaar een robot. Deze robot moet tijdens een van de regiofinales verschillende missies foutloos kunnen uitvoeren. Daarnaast doen de jongeren een diepgaand onderzoek bij een jaarlijks wisselend thema. De resultaten van dit onderzoek moeten met het hele team aan een jury worden gepresenteerd. 

De Comeniusklassen van het Reviuslyceum doen dit jaar voor de zevende keer mee aan de First Lego League. Drie keer mocht een van onze teams door naar de Benelux-finale. Dat is een grote eer: Benelux-finalisten zijn namelijk op de verplichte vier onderdelen van de FLL een klinkend voorbeeld voor andere teams.
timer
1:00

Slide 3 - Tekstslide


Introductie (2)
Ieder jaar kiest een jury het thema van de komende First Lego League uit. Dit thema zie je tijdens de finales overal terug. De teams verkleden zich thematisch, de teamnamen zijn op 
het thema gebaseerd, de missies in de robotbak zijn eraan gekoppeld en ook het onderzoek dat ieder team uitvoert, moet aan het thema worden verbonden. 

Dit jaar is het thema van de FLL 'Into Orbit'. Een orbit is letterlijk 'een regelmatig, repeterend pad dat een object in de ruimte maakt rond een ander object', zoals bijvoorbeeld een satelliet. Heel veel planeten hebben manen, die hen 'orbitten'.

Dit jaar zullen we ons voor het eerst met alle leerlingen uit de Comeniusklassen verdiepen in het thema van de First Lego League. So buckle up, because we're going outta space!
timer
1:00

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

In ons zonnestelsel vind je twee soorten planeten:
'terrestrial' (aardse) en 'jovian' ('niet-aardse').

Welke van de vier onderstaande planeten
behoort niet tot de aardse planeten?
timer
1:00
A
Mercurius
B
Venus
C
Aarde
D
Neptunus

Slide 6 - Quizvraag
Wat is geen kenmerk van een 'terrestrial' planeet?


timer
1:00
A
Ze bestaan uit aardse materialen.
B
Ze hebben een stevig oppervlak.
C
Ze hebben ringen.
D
Ze hebben weinig manen.

Slide 7 - Quizvraag
Welke 'terrestrial' planeet heeft de kortste 'orbit'?


timer
1:00
A
Mercurius
B
Venus
C
Aarde
D
Mars

Slide 8 - Quizvraag
Wat is de reden dat er leven mogelijk is op Aarde?


timer
1:00
A
De aarde heeft een bijzonder watersysteem.
B
De aarde heeft een bijzonder klimaat.
C
De aarde heeft een bijzondere bevolking.
D
De aarde heeft bijzondere landschappen.

Slide 9 - Quizvraag


Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus
behoren tot de 'jovian' planeten.

Welke twee soorten 'jovian' planeten zijn er?


timer
1:00
A
Gas- en waterplaneten.
B
Gas- en ijsplaneten.
C
Lucht- en waterplaneten.
D
Lucht- en ijsplaneten.

Slide 10 - QuizvraagWelke eigenschap hebben de 'jovian' planeten
niet met elkaar gemeen?

timer
1:00
A
Ze zijn alle vier immens groot.
B
Ze hebben alle vier meerdere manen.
C
Ze hebben alle vier een ringsysteem.
D
Ze hebben alle vier een vloeibaar oppervlak.

Slide 11 - Quizvraag
Welke 'jovian' planeet heeft de grootste 'orbit'?


timer
1:00
A
Jupiter
B
Saturnus
C
Uranus
D
Neptunus

Slide 12 - Quizvraag
Wat ligt het dichtst bij de rand van ons zonnestelsel?

Stervraag
A
De dwergplaneet Ceres
B
De Kuipergordel
C
De dwergplaneet Pluto
D
De Oordwolk

Slide 13 - Quizvraag


Opdracht 1: Nader kennismaken met ons zonnestelsel
De klas wordt nu opgedeeld in groepjes van 3-4 leerlingen. Ieder groepje gaat een film bekijken over een van de planeten uit ons zonnestelsel. Je bekijkt de film individueel en
maakt daarbij gebruik van 'oortjes'. 

Maak tijdens het bekijken van de film aantekeningen op je iPad of in je schrift! Die notities heb je deze week nodig om opdracht 2 te kunnen afronden en volgende week om aan de opdrachten 3 en 4 van deze lessenserie te kunnen werken!
timer
50:00

Slide 14 - Tekstslide


Opdracht 2: Werken in een team
Jullie hebben als groep gekeken naar een film over een van de planeten uit ons zonnestelsel. Iedereen heeft daarbij aantekeningen gemaakt. Nu is het tijd om democratisch de teamrollen te verdelen (zie Uitleg). Er zijn er dit keer vier. Bestaat je team uit drie teamleden, dan moet iemand dus twee rollen op zich nemen.

Kies eerst democratisch een teamleider. Een teamleider is een teamlid dat rust uitstraalt en dat beslissingen durft te nemen. Kies daarna een secretaris. Een secretaris is een teamlid dat secuur en gestructureerd werkt. Daarna kies je een presentator. Een presentator is niet bang om het woord te nemen. Hij of zij presenteert jullie opdracht graag aan de rest van de klas. Uiteindelijk kies je een zorgdrager. Zorgdragers zijn belangrijk in ieder team. Ze kijken goed om zich heen en helpen anderen graag. Zelfs als er hulp nodig is in een van de andere teams!

Maak nu als team een gezamenlijke samenvatting van 1/2 tot 1 A4-tje op je iPad of in je schrift! Bepaal met elkaar wat jullie willen vertellen over jullie planeet. Bij twijfel beslist de teamleider. De secretaris noteert alle informatie en verspreidt die voor les 2 onder het team. De presentator en de zorgdrager zijn volgende week aan de beurt.
timer
20:00
Uitleg
Ieder team bestaat uit een teamleider, een secretaris, een presentator en een zorgdrager. Eerst geeft ieder teamlid aan welke teamrol het wil vervullen. Geef ook aan waarom je die rol ambieert. Daarna wordt er gestemd. Bij een meerderheid aan stemmen krijgt een teamlid een rol toegewezen; bij een minderheid niet. Bij gelijke stemming wordt het proces herhaald.

Slide 16 - Tekstslide


Wat hebben we deze week geleerd?
  • We hebben kort kennisgemaakt met de First Lego League
  • We weten wat de 'terrestrial' planeten in ons zonnestelsel zijn
  • We kennen de kenmerken van een 'terrestrial' planeet
  • We weten wat de 'jovian' planeten in ons zonnestelsel zijn
  • We kennen de kenmerken van een 'jovian' planeet
  • We hebben een van de planeten in ons zonnestelsel nader onderzocht
  • We hebben als team een samenvatting gemaakt.

timer
2:00

Slide 17 - Tekstslide