herhaling hoofdstuk 4 Natuurrampen in Japan

Herhaling H4: Natuurrampen in Japan
1 / 44
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo t, havoLeerjaar 1

In deze les zitten 44 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Herhaling H4: Natuurrampen in Japan

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke natuurrampen komen er in japan voor?

Slide 2 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de leerstof?
- Hoofdstuk 4 paragraaf 1 t/m 5
- Begrippen
- Topgrafie Japan (gaan we zo oefenen)
- Werkblad Oreo-koekjes

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Paragraaf 1
Leerdoelen – Wat moet je kennen en kunnen?
• Wat de Ring van Vuur is
• Welke natuurrampen regelmatig voorkomen in Japan
• waardoor aardbevingen en vulkanen voorkomen in Japan

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Sleep de naam naar het juiste onderdeel in de afbeelding.
Binnenkern
Mantel
Buitenkern
Aardkorst

Slide 5 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is plaattektoniek?

Slide 6 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de oorzaak voor het verschuiven van de aardplaten?
A
De platen liggen los en drijven op de oceanen.
B
De platen drijven op de stroming van de mantel.

Slide 7 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

 Verschillen tornado’s en orkanen

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke drie soorten plaatbewegingen zijn er?

Slide 9 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Zet de begrippen bij de juiste uitleg.
Het bewegen van de aardplaten door de convectiestromen in de aardmantel
Stromingen in de magma die zich bevinden in de aardmantel.
Het vloeibare gesteente in de aardmantel dat rondom de aardkern stroomt.
Krachten die vanuit het binnenste van de aarde komen
Convectiestromen
Magma
Plaattektoniek
Endogene krachten

Slide 10 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe worden de scheuren in de aardkorst genoemd?
A
scheurlijnen
B
lijnen
C
breuken
D
breuklijnen

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke plaat is zwaarder?
A
Oceanische plaat
B
Continentale plaat

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Convergent
Transform
Divergent
Aardbevingen
Stratovulkaan
Schildvulkaan

Slide 13 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je van vulkanisme?

Slide 14 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat is het verschil tussen magma en lava?
A
Magma zit in de aarde en lava ligt op de aarde.
B
Magma ligt op de aarde en lava zit in de aarde.

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is het verschil tussen een slapende en actieve vulkaan?

Slide 16 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Paragraaf 2
Leerdoelen – Wat moet je kennen en kunnen?
• Hoe een tsunami ontstaat
• Waarom een tsunami pas gevaarlijk is als hij de kust bereikt
• Wat de gevolgen zijn van een tsunami
• Welke hulp nodig is na een tsunami

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

4.4 Tsunami's
  Tsunami

Slide 18 - Tekstslide

Wat?
Waar?
Waarom daar?
Kan dit bij ons ook?
Ontstaan Tsunami

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Tsunami!
Tsunami!

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stratovulkaan
Schildvulkaan
Caldeira Vulkaan

Slide 21 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Sleep het epicentrum naar de juiste plek.
Epicentrum

Slide 22 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Schaal van richter
1 tot 10
Elke stap hoger is 10x zo zwaar

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 24 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Paragraaf 4
Leerdoelen – Wat moet je kennen en kunnen?
• hoe een orkaan ontstaat en wat de werking ervan is
• wat de menselijke, economische en landschappelijke gevolgen zijn van een orkaan
• wat het verband is tussen ontwikkelingspeil en de schade en het aantal slachtoffers van een orkaan
• orkanen indelen volgens de schaal van Saffir-Simpson

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 Orkanen

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Windsnelheden 100 - 250 km/uur
Windstil gat; 30 - 50 km breed
------------------------------
Doorsnede; 500 - 1.500 km

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een orkaan?
Orkaan (of tyfoon, of cycloon): zware storm die ontstaat boven zeewater dat minimaal 26 graden warm is

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 30 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Paragraaf 5
Leerdoelen – Wat moet je kennen en kunnen?
• wat hazard management is
• uit welke drie soorten maatregelen hazard management bestaat
• waaraan je een mogelijke vulkaanuitbarsting en een tsunami kunt herkennen
• hoe je de gevolgen van een aardbeving kunt beperken
• wat het verband is tussen ontwikkelingspeil en hazard management

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Endogene en Exogene krachten

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Endogeen of exogeen?

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Endogeen of exogeen?

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Als twee platen langs elkaar bewegen, dan ontstaat er alleen een....
A
gebergte
B
vulkaan
C
trog
D
aardbeving

Slide 35 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe heet de plek waar de aardbeving het oppervlakte bereikt?
A
Hypocentrum
B
Epicentrum

Slide 36 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Een aardbeving wordt gemeten volgens de schaal van ...
A
Richter
B
Beaumont
C
Seismologie

Slide 37 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De plaats in de aardkorst waar een aardbeving ontstaat heet een:
A
magmakamer
B
epicentrum
C
Aardbevingshaard
D
plaatbreuk

Slide 38 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Waneer ontstaat een Mid-oceanische rug?
A
als twee oceanische platen uit elkaar bewegen
B
Als twee continentale platen naar elkaar toe bewegen
C
Als een oceanische plaat onder een continentale plaat duikt
D
Als twee platen langs elkaar heen bewegen

Slide 39 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Paragraaf 3
Leerdoelen – Wat moet je kennen en kunnen?
• Hoe de vulkaan de Aso is ontstaan
• Hoe het landschap van de caldeira van de Aso eruitziet
• Wat de voordelen kunnen zijn van vulkanisme

Slide 40 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Soorten vulkanen
Explosieve uitbarsting
bijv. een stratovulkaan

Effusieve uitbarsting
bijv. een schildvulkaanSlide 41 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ontstaan van stratovulkanen
 De vulkanen in Japan ontstaan door:
 1 de Pacifische, Filipijnse en Euraziatische plaat bewegen naar elkaar toe en botsen
 2 de zwaardere oceanische platen (Pacifische / Filipijnse plaat) duiken onder de lichtere continentale plaat (Euraziatische plaat) en smelten gedeeltelijk
3 het magma dat ontstaat stijgt op en breekt door het aardoppervlak

Slide 42 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Soorten vulkanen
Effusief                                     Explosief

Slide 43 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ontstaan van een caldera

Slide 44 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies