6.1 en 6.2 metalen

Hoofdstuk 6
 • 6.1 Metalen
 • 6.2 legeringen
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 20 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 6
 • 6.1 Metalen
 • 6.2 legeringen

Slide 1 - Tekstslide

Deze paragraaf..
...kijken we naar de productie van metalen. 
...leren we reactieschema's en reactievergelijkingen voor de productie van metalen. 
...kijken we naar edele en onedele metalen. 


Huiswerk

Slide 2 - Tekstslide

Metalen
- Als ze zuiver zijn (dus gecorodeerde metalen schuren)

-behalve kwik (dus deze eigenschap kun je beter niet noemen)

Slide 3 - Tekstslide

Edele metalen 
 • Edel betekent:   niet of nauwelijks reagerend met andere stoffen.
 • daarom  vaak gevonden als zuivere stof, in een "ader" (in een mijn).
 • 24 karaat goud =100 %  zuiver goud , 18 karaat = 18/24 x100%= 75 % goud (en 25 %  andere metalen meestal zilver of koper)

Slide 4 - Tekstslide

Onedele metalen
 • reageren wel  met andere stoffen. (b.v.zuurstof, water of zuren) 
 • worden daarom bijna altijd gevonden als erts = verbinding van metaal met een niet- metaal (=dus een zout)
 • hoe onedeler het metaal hoe reactiever het is.


Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

reacties van metalen
 • het aangetasten van onedele metalen  door stoffen uit de atmosfeer heet corrosie
 • roesten= corroderen van ijzer 
 • roest is poreus, daaronder roest het ijzer verder
 • aluminiumoxide en zinkoxide zijn niet poreus en beschermen juist tegen verder corroderen
t

Slide 8 - Tekstslide

metalen beschermen
is voorkomen dat er zuurstof (of andere stoffen)bijkomen door:
-verven
-invetten

-vertinnen

-verzinken/galvaniseren

-verchromen

-emailleren


Slide 9 - Tekstslide

 legeringen maken = metalen mengen
Dit doe je om betere eigenschappen te krijgen. Veel legeringen zijn harder dan de zuivere  stoffen.
Goud is puur erg zacht --> mengen met zilver(=witgoud) of met koper (=roodgoud) zie vorige les over karaat
Gebruik binas tabel 37

Slide 10 - Tekstslide

legeringen: vliegtuigen worden van duraluminium gemaakt
duraluminium (=koper + aluminium) andere legeringen zijn:
- zilveramalgaam (kwik+zilver) vroeger voor vullingen  in  kies
- staal (ijzer + beetje koolstof)
- roestvaststaal (ijzer + chroom of nikkel)
- brons (koper+tin)
-messing(koper+zink)

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

ijzer maak je uit ijzererts
 1. ijzererts bestaat voor het grootste deel uit ijzeroxide(=roest)
 2. ijzeroxide + cokes (=koolstof)+ zuurstof--> ruwijzer+koolstofdioxide
 3. ruwijzer bevat nog te veel koolstof--> is bros--> nog
meer bewerken b.v. tot staal

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

timer
20:00

Slide 16 - Tekstslide

Sommige metalen kunnen zeer heftig met water reageren. Welke twee metalen zijn dat?
A
ijzer en koper
B
natrium en kalium
C
lood en tin
D
cadmium en kwik

Slide 17 - Quizvraag

Wat is corrosie van metalen? Corrosie is:
A
roesten
B
het aantasten van metaal door een zuur
C
de aantasting van metalen door stoffen uit de lucht
D
een laagje zink over een metaal aanbrengen

Slide 18 - Quizvraag

Bekijk de volgende beweringen:
1 Hoe edeler een metaal, des te reactiever het metaal is.
2 De metalen natrium en kalium reageren met water.

Welke bewering(en) is/zijn juist?
A
Alleen 1
B
Alleen 2
C
Zowel 1 als 2
D
Geen van beiden

Slide 19 - Quizvraag

Er zijn onedele metalen en edelmetalen. Wat geeft men aan als men spreekt van een edelmetaal?
A
Hoe edeler des te duurder het proces is om het te winnen
B
Hoe edeler des te beter het metaal reageert met andere stoffen
C
Hoe edeler des te slechter het metaal reageert met andere stoffen
D
Hoe edeler des te zwaarder het metaal is

Slide 20 - Quizvraag

Men gebruikt vaker legeringen dan zuivere metalen. Wat is de belangrijkste reden waarom legeringen in plaats van zuivere metalen gebruikt worden?
A
Zuivere metalen zijn veel duurder dan legeringen
B
Zuivere metalen vertonen sneller corrosie dan legeringen
C
Zuivere metalen zijn veel zachter dan legeringen
D
Zuivere metalen hebben veel hogere smeltpunten dan legeringen

Slide 21 - Quizvraag

Wat zijn de voornaamste grondstoffen van het hoogoven proces
A
Erts + zuurstof
B
Erts + kolen
C
Kolen + andere metalen
D
Kolen + zuurstof

Slide 22 - Quizvraag

Welke stof zit altijd in een legeren die Amalgaam heet?

Slide 23 - Open vraag

Hoe heet het aantasten van metalen door de lucht?

Slide 24 - Open vraag

Geef 3 eigenschappen van metalen

Slide 25 - Open vraag

Welke stof bevat bauxiet
A
Ijzer
B
Koper
C
Aluminium
D
Zwavel

Slide 26 - Quizvraag

Hoe noem je de groten ovens waarin de erts worden omgezet naar ijzer/staal enz.

Slide 27 - Open vraag

H.W
maak de rest van de opdrachten;
paragraaf 1 en 2 hoofdstuk 6

Slide 28 - Tekstslide