Mavo 4 Metalen

Uit welke twee metalen bestaat de legering soldeer
1 / 27
volgende
Slide 1: Open vraag
ScheikundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Uit welke twee metalen bestaat de legering soldeer

Slide 1 - Open vraag

Opgave 11: Koper
Het metaal koper gebruik je onder andere in elektriciteitsdraden en in een aantal legeringen, zoals messing.

Slide 2 - Tekstslide

Vandaag
Opening:
- vorige les
- aanwezigheid
- controle spullen
5 min
Oefenopgave Koper
15 min.
Instructie Edele en onedele metalen

Opgaven Metalen
15 min.


5 min.
Pauze

Slide 3 - Tekstslide

Zoek op in de binas: Legeringen

Welk metaal komt, behalve koper, ook voor in messing?
A
kwik
B
tin
C
zilver
D
zink

Slide 4 - Quizvraag

Bij de verhitting van koperen voorwerpen reageert koper met zuurstof. Daarbij ontstaat een laagje zwart koperoxide.

 Onder het zwarte koperoxide kan zich nog een laagje koper(I)oxide bevinden.
Geef de verhoudingsformules van:

a) koperoxide
b) koper(II)oxide

Slide 5 - Tekstslide

Stel de reactievergelijking op voor de verbranding van koperoxide.
timer
3:00

Slide 6 - Tekstslide

Leerdoelen
  • Kunnen uitleggen wat edele en onedele metalen zijn;
  • Kunnen uitleggen hoe metalen door verschillende reactie kunnen worden aangetast. 

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Onedele metalen
De meeste metalen zijn onedel. Zij reageren met andere stoffen in de natuur, met name zuurstof.

Slide 9 - Tekstslide

Bescherming corrosie 
Doordat metalen worden aangetast door de natuur kan er beschadiging van materiaal ontstaan.

Je kunt op verschillende manieren het metaal hier tegen beschermen:
  • Galvaniseren (zink)
  • Vertinnen (staal met tin = blik)
  • Verchromen (chroom)
  • Legering (RVS: staal met chroom en nikkel)
  • Lakken/Verven

Slide 10 - Tekstslide

Bij het roesten van ijzer reageert ijzer met de zuurstof uit de lucht. Hierbij ontstaat een metaaloxide.
Geef de naam van dit oxide met Romeins cijfers.

Slide 11 - Open vraag

Edele metalen
Zilver, goud en platina regeren bijna niet met andere stoffen.

Deze metalen kunnen als element in de natuur voorkomen.

Slide 12 - Tekstslide

Welke van de volgende metalen is een edel metaal
A
IJzer
B
Koper
C
Nikkel
D
Zilver

Slide 13 - Quizvraag

Messing is een legering dat bestaat uit koper en ...
Geef het tweede metaal.
A
Tin
B
Zink
C
Aluminium
D
Lood

Slide 14 - Quizvraag

Opgave 12 Calcium
Anette doet een proefje met calcium, een grijze vaste stof. Ze brengt een stukje calcium in een reageerbuis die voor een vierde deel is gevuld met water. Anette ziet belletjes ontstaan en de vloeistof wordt wit en troebel. De reageerbuis wordt warm. 

Als Anette de bovenkant van de reageerbuis even bij een vlam houdt, hoort ze een plofje. Na enige tijd is er geen grijze vaste stof meer over.

Slide 15 - Tekstslide

Welke bewering over de stof calcium is juist?
A
Calcium is een edel metaal
B
Calcium is een legering
C
Calcium is een zeer onedel metaal
D
Calcium is een ontleedbare stof

Slide 16 - Quizvraag

Pauze
Volgend lesuur:
Oefenen met:
- Reactievergelijking opstellen
- Chemisch Rekenen

Examen opgaven Metalen

Slide 17 - Tekstslide

Reactievergelijking opstellen
Calcium reageert met water. Hierbij ontstaat calciumhydroxide en waterstof. 

Stel de reactievergelijking van de bovenstaande reactie op.

Slide 18 - Tekstslide

Uitwerking
Calcium (s) + water (l) --> calciumhydroxide (s) + waterstof (g)


Ca(s)+2H2O(l)>Ca(OH)2(s)+H2(g)

Slide 19 - Tekstslide

Bereken hoeveel gram waterstof er ontstaat wanneer 22 gram calcium volledig reageert met water.

Geef je antwoord met een decimaal met eenheid.
Ca(s)+2H2O(l)>Ca(OH)2(s)+H2(g)

Slide 20 - Open vraag

Slide 21 - Tekstslide

In de afbeelding op de website is in plaats van X een getal vermeld. Dit
getal is uniek voor het element en bepalend voor de plaats van het
element in het periodiek systeem.

Geef dit getal.

Slide 22 - Open vraag

Geef de formule van het metaal Aluminium

Slide 23 - Open vraag

Een aluminiulegering met koper, zink en tin wordt gebruikt in een munt.
Wat is de naam van deze legering?
A
amalgaam
B
duraluminium
C
messing
D
nordic gold

Slide 24 - Quizvraag

Slide 25 - Tekstslide

Neem de reactievergelijking over en maak deze kloppend.

Slide 26 - Tekstslide

Bij de verbranding van ijzer ontstaat ijzeroxide

Bereken hoeveel gram ijzeroxide er ontstaat bij de verbranding van 3,5 kg ijzer.
Geef je antwoord in twee significante cijfers met eenheid
Fe2O3

Slide 27 - Open vraag