Breaking News

1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerNederlands+2Middelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1-6

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 10 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 2 - Video

Lessuggestie:
Na het eerste filmpje kan het zinvol zijn om leerlingen de spelsituatie nog 1 keer uit te leggen:
Je zit achter de computer van je stagebegeleider. Er is een probleem: stagebegeleider Henk staat vast
in de file en is er nog niet. Bovendien is bijna de hele redactie leeg door stakingen bij het OV en file's
op de weg. Nu ben jij de belangrijke schakel die de redactie draaiende moet houden tot deze weer
compleet is. Nieuws staat nu eenmaal nooit stil! Potentiële nieuwsberichten blijven gewoon
binnenkomen. Welke beslissingen neem je? Succes!
BINNENGEKOMEN BERICHT!

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Video

Deze slide heeft geen instructiesSELECTEER EEN KOP
Nederland ligt plat
Scholieren missen schooldag
Reizigers massaal geraakt door stakingen
Horrorfiles om plaspauze

Slide 5 - Poll

Lessuggestie:
Een goede kop motiveert en verleidt de lezer om ook de rest van het artikel te lezen. Een kop moet de
kern van het nieuws bevatten. Mogelijke discussievragen:
• Is er onder de leerlingen een favoriet?
• Welke kop is het populairst?
• Vraag de leerlingen hun keuze te onderbouwen met twee argumenten. Is er op basis van de
discussie een kop die er met kop en schouders bovenuit springt?
• Welke kop dekt de lading het beste? Waarom wel/niet?

Extra verdieping:
Bekijk en lees het bijgevoegde krantenartikel (“Ik studeer thuis, dertien kilometer fietsen is niet te
doen”).
• Bedenk drie alternatieve koppen voor het artikel.

Slide 6 - Video

Deze slide heeft geen instructiesSELECTEER EEN KOP

Slide 7 - Poll

Lessuggestie:
Naast tekst spelen ook foto's een grote rol in de krant. Ze kunnen een aanvulling zijn op een artikel of ze vertellen hun eigen verhaal. Foto’s kunnen bovendien makkelijk emoties bij mensen losmaken.
Daarbij gebruiken kranten ook vaak quotes van mensen die op de foto staan.

• Zijn de leerlingen gegaan voor een foto waarbij het risico groot is dat lezers boos worden?
Of juist niet?
• Waar hebben ze deze keuze op gebaseerd? Welke afwegingen hebben ze gemaakt?
• Van welke foto schatten leerlingen de kans groot dat deze veel emotie oproept? Wat maakt dat
deze foto dat meer doet dan de andere foto’s?

Slide 8 - Video

Deze slide heeft geen instructiesBEN JE 
GEÏNTERESSEERD?
Ja
Nee

Slide 9 - Poll

Lessuggestie:
• Welke optie is hier het populairst in de klas? Wat maakt deze potentiële bron (on)betrouwbaar? 
• Welke vragen zou een journalist kunnen stellen om de bron te verifiëren?

Slide 10 - Video

Deze slide heeft geen instructiesVERTEL JE DAT JE HENK NIET BENT?
Ja
Nee

Slide 11 - Poll

Lessuggestie:
• Waarom hebben leerlingen er al dan niet voor gekozen te vertellen dat ze Henk zijn? 
• Wat zijn de (mogelijke) gevolgen van deze keuze voor de redactie?
• Welke gevolgen heeft zo’n keuze voor jezelf als stagiaire als uitkomt dat je Henk niet bent? 
• Benoem bij elke keuzemogelijkheid een voordeel en een nadeel.

Slide 12 - Video

Deze slide heeft geen instructies

BINNENGEKOMEN BERICHT!

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

18+27000=2718

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

HOE GA JE VERDER NA HET ZIEN VAN DEZE FORMULE?

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructiesSELECTEER EEN OPTIE
Bel een andere expert
Bel André Kuipers, hij is in de ruimte geweest!
Reken de som na met je rekenmachine
Publiceer het bericht

Slide 16 - Poll

Lessuggestie:
• Is het bij dit nieuwsbericht ook een optie te publiceren voordat je zeker weet of de berekening klopt? Waarom wel/niet?
• Als je ervoor kiest om een expert te bellen, hoe weet je dat deze betrouwbaar is?
• Waar haal je het nummer van André Kuipers vandaan? 
• Als je er voor kiest deze zaak verder uit te zoeken, hoe pak je dat dan aan? 

Slide 17 - Video

Deze slide heeft geen instructiesHOEVEEL BEN JE BEREID TE BETALEN?
Niks
250 euro
1000 euro
10.000 euro

Slide 18 - Poll

Lessuggestie:
Onder de belangrijkste waarden van een journalist vallen betrouwbaarheid en onafhankelijkheid. Zie ook de code voor de journalistiek: “De journalist neemt geen materiële of immateriële vergoedingen aan die bedoeld zijn berichtgeving te beïnvloeden, te bevorderen of tegen te gaan.” 
https://www.nvj.nl/themas/journalistieke-praktijk/ethische-regels/code-journalistiek
Het goede antwoord is dus om 0 euro te betalen.

• Waren er leerlingen bereid geld te betalen voor deze potentiële scoop? Waarom? 
• Wat zijn de gevolgen als je wel/niet betaalt? Wat zegt dat over de betrouwbaarheid van je bron?
 

Slide 19 - Video

Deze slide heeft geen instructiesWAT DOE JE?
Je bent overtuigd en plaatst het bericht
Je plaatst het bericht niet
Je besluit meer onderzoek te doen

Slide 20 - Poll

Lessuggestie:
Een van de regels uit de journalistiek is: één bron is geen bron. Bovendien kan een foto gemanipuleerd zijn. 
 
• Wat is een goede manier om dit verhaal te verifiëren? (Tip: je zou kunnen uitzoeken of het concert echt heeft plaatsgevonden. Daarnaast kun je denken aan een reverse image search op google image search om na te gaan of deze foto al bestaat. Zie:
https://www.ad.nl/tech/weten-waar-een-foto-vandaan-komt-zo-werkt-google-reverse-image-search~aa773d6d/)
• Denk na over welke plekken je kan zoeken / wie je kunt benaderen. 
• Wat is je strategie?

Slide 21 - Video

Deze slide heeft geen instructiesWELK NIEUWS MOET OP DE VOORPAGINA?
Files door stakingen
Meteoor
BTS
Fruitteelt

Slide 22 - Poll

Lessuggestie:
• Wat is een goede voorpagina, wat is de afweging die wordt gemaakt?
• Als je let op de onderstaande overwegingen, kies je dan nog steeds voor het bericht dat je hebt gekozen?

De voorpagina van de krant bestaat sinds internet uit twee delen. De voorpagina van de internetpagina, en de voorpagina van de papieren krant. Op de voorpagina van de digitale krant wordt het belangrijkste actuele nieuws geplaatst. Op de voorpagina van de papieren krant wordt het belangrijkste nieuws van die dag geplaatst. Journalisten bepalen de volgorde van nieuws aan de hand van een aantal elementen:

Is het een afwijkende gebeurtenis? Raakt het veel mensen? Hoe dichtbij is het nieuws? Hoe ingrijpend is het nieuws?

Het is nooit een exacte wetenschap. Soms is het nieuws op de voorpagina heel duidelijk; bijvoorbeeld als het Kabinet valt. Andere keren is er veel gelijkwaardig nieuws waarbij de keuze moeilijker is.

Slide 23 - Video

Deze slide heeft geen instructies