Artikel schrijven

Een artikel schrijven !
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Een artikel schrijven !

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

Slide 3 - Tekstslide

Opbouw van een artikel 
Pakkende titel 

Inleiding: hier introduceer je het onderwerp en schrijf je waarom je dit stuk schrijft (aanleiding)

Middenstuk: schrijf over elk deelonderwerp één alinea. Gebruik signaalwoorden.

Slot: hier geef je een conclusie of korte samenvatting. 

Slide 4 - Tekstslide

Maak eerst een schrijfplan voordat je een artikel gaat schrijven

Zo schrijf je een artikel
Verder:
- Zorg je voor een passende titel.
- Schrijf een artikel van minimaal 100 woorden.
- Gebruik je een logische volgorde.
- Zorg voor samenhang in de tekst.
- Zorg voor passend taalgebruik.
- Vermeld je jouw voor- en achternaam (en klas) onder het artikel.

Slide 5 - Tekstslide

In de inleiding noem je het onderwerp van het artikel. 


Zo schrijf je een artikel
Daarnaast kun je:
- de aanleiding vertellen (waarom je over het onderwerp schrijft).
- een voorbeeld geven van het onderwerp.
- een kort, grappig verhaaltje (anekdote) vertellen over het onderwerp.
- een vraag of vragen stellen die je in de tekst gaat beantwoorden.

Slide 6 - Tekstslide

In het middenstuk schrijf je over elk deelonderwerp één alinea. 


Zo schrijf je een artikel
Schrijf de belangrijkste informatie 
over het deelonderwerp in de eerste zin. 
Ga op dezelfde regel verder en geef 
in de rest van de alinea voorbeelden 
of uitleg bij het deelonderwerp.
  
Je tekst wordt duidelijker als je in de eerste zin van een alinea 
een signaalwoord gebruikt, zoals ook, ten tweede, bovendien.

Slide 7 - Tekstslide

In het slot kun je:

Zo schrijf je een artikel
- de deelonderwerpen samenvatten.

- vertellen wat er in de toekomst 
waarschijnlijk nog gaat gebeuren (toekomstverwachting). 
- een conclusie trekken.
- een advies geven.
een antwoord geven op de vraag/vragen die je in de inleiding hebt gesteld. 


Je kunt in het slot een signaalwoord gebruiken, zoals dus, kortom, dat betekent.

Slide 8 - Tekstslide

Denk aan de signaalwoorden!
Opsomming:

ten eerste, om te beginnen,
ten tweede, ook, vervolgens, ten slotte,.....

Slide 9 - Tekstslide


Geef je artikel een pakkende titel

Slide 10 - Tekstslide


Controleer je artikel op taalfouten en spelfouten

Slide 11 - TekstslideVoeg je naam onderaan het artikel toe

Slide 12 - Tekstslide

Je naam!!!!!!!

Slide 13 - Tekstslide

Wat kan NIET in de inleiding van een artikel staan?
A
aanleiding
B
conclusie
C
vraag
D
antwoord

Slide 14 - Quizvraag

Wat kan NIET in het middenstuk van een artikel staan?
A
voorbeelden
B
deelonderwerpen
C
uitleg
D
anekdote

Slide 15 - Quizvraag

Wat kan NIET in het slot van een artikel staan?
A
conclusie
B
advies
C
vraag
D
antwoord

Slide 16 - Quizvraag

Opdracht

Je doet een opleiding op een ROC. Je hebt al stage gelopen en je bent heel enthousiast over je toekomstige beroep. Je wilt schoolverlaters en mensen die van beroep willen veranderen, enthousiast maken voor jouw opleiding. Daarom schrijf je een artikel voor de website van jouw school.

In het artikel:
  • vertel je welke opleiding je doet;
  • vertel je over de stage die je hebt gelopen;
  • vertel je welke werkzaamheden je op de stage hebt gedaan, noem er minimaal 3;
  • noem je wat je leuk vindt aan jouw opleiding of (toekomstige) beroep;
  • noem je wat je moeilijk vindt aan jouw opleiding of (toekomstige) beroep;
  • overtuig je mensen om ook deze opleiding te gaan doen. Noem minimaal 2 argumenten.
  • De informatie mag je zelf verzinnen.

Slide 17 - Tekstslide