2223 HULP P3 les 01 (lucht)

Periode 3 les 1
deze les gaat over ..................................................................................
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
TechniekMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Periode 3 les 1
deze les gaat over ..................................................................................

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen
 • waar gebruiken we het voor
 • 'soorten' lucht
 • voordelen/ nadelen
 • veiligheid
 • onderdelen 'luchtsysteem'
 • symbolen
 • wettelijke eisen

Slide 2 - Tekstslide

lucht 
We gaan verder met het onderwerp lucht. 
Aan boord wordt met compressoren lucht onder druk gemaakt en opgeslagen in vaten.
Dit zullen jullie al gezien hebben op de simulator.


Slide 3 - Tekstslide

waar gebruiken we gecomprimeerde lucht voor aan boord?

Slide 4 - Open vraag

wat voor luchtdruk zal er worden gebruikt bij de diverse mogelijkheden?

Slide 5 - Open vraag

pneumatiek
Het overbrengen en onder controle houden van krachten en bewegingen door middel van perslucht noemen we pneumatiek.

 • Boek: hfst 4 
 • Teams: pdf compressoren (aantekeningen)

Slide 6 - Tekstslide

doorlezen 4.1 t/m 4.2 
(10 minuten)

voordelen
nadelen 
veiligheid

Slide 7 - Tekstslide

regellucht
Voor verschillende gebruiken worden verschillende drukken gebruikt en noemen we deze lucht ook naar het gebruik.

met regellucht kunnen we regelaars aansturen. 
Door deze functie moet het lucht aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Slide 8 - Tekstslide

regellucht
 • 1,5 bar
 • vochtvrij
 • olievrij
 • zeer schoon
om aan deze voorwaarden te voldoen wordt er gebruik gemaakt van een luchtverzorgingsgroep.

Slide 9 - Tekstslide

luchtverzorgingsgroep
deze groep bestaat uit de volgende onderdelen:
 • compressor(en)
 • luchtvaten
 • componenten voor de conditionering: - filters
                                                                                        - drogers
                                                                                        - smeertoestel

Slide 10 - Tekstslide

hfst 4.4 / bijlage hfst 4 blz 135
 
 • filters: voor vaste deeltjes, water en eventuele olie (olie/waterafscheider)
 • drogers: na diverse condens aftapmogelijkheden extra droog maken van de lucht
 • smeertoestel: bij gebruik van pneumatisch gereedschap kan dit nodig zijn

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

bedieningslucht
bedienen van afsluiters e.d 
 • 7 bar
 • vochtvrij
 • olievrij
 • zeer schoon
 • smering bij apparaat

Slide 13 - Tekstslide

werklucht
aandrijven van gereedschappen
 • 7 bar
 • vochtvrij
 • smering bij werktuig

Slide 14 - Tekstslide

startlucht
starten van motoren
 • 30 bar
 • vochtvrij

Slide 15 - Tekstslide

hoeveel luchtvaten zal ik aan boord hebben?

Slide 16 - Open vraag

verschillende drukken
om de verschillende drukken te verkrijgen hoef ik niet voor elke druk een aparte compressor en drukvat te hebben, dit is afhankelijk van de hoeveelheid lucht die men denk te zullen gebruiken.
Je kunt bij een kleinverbruik namelijk ook gebruik maken van een reduceerventiel. Dus vanuit een 30 bar luchtvat zou ik alle drukken die ik nodig heb kunnen halen.

Slide 17 - Tekstslide

aanzetlucht
De 30 bar die ik nodig heb om te kunnen starten moet dan natuurlijk wel gegarandeerd zijn.
Men zal dus ook vaak een aparte werklucht compressor aan boord hebben voor het gereedschap e.d. en ook vanaf dit werkluchtvat kan met een reduceer de lager drukken kunnen worden verkregen

Slide 18 - Tekstslide

eisen tav de compressor
Capaciteit, aantal en werking van de aanzetluchtcompressor:

 • Elk schip moet voorzien zijn van 2 aanzetluchtcompressoren die onafhankelijk van elkaar kunnen werken.
 • Elk met een capaciteit die groot genoeg is om in 1 uur tijd de aanzetluchtvaten op te pompen van geheel leeg tot aan de werkdruk Slide 19 - Tekstslide

opgaves
 • lees je boek door hfst 4 t/m 4.5
 • lees in Teams door compressoren (aantekeningen)
 • maak opgave 15 en 16

volgende keer gaan we de compressoren behandelen

Slide 20 - Tekstslide