conditionals

Conditionals
en herhaling van de afgelopen weken
1 / 45
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 45 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Conditionals
en herhaling van de afgelopen weken

Slide 1 - Tekstslide

Conditionals


Conditionals zijn voorwaardelijke zinnen: als ..... , dan ......
Een conditional sentence bestaat uit twee delen, een hoofdzin en een zinsdeel met if.
Er zijn vier soorten conditionals: zero, first, second, third.

Slide 2 - Tekstslide

Maak een zero conditional sentence!

Slide 3 - Open vraag

Maak een first conditional sentence!

Slide 4 - Open vraag

The ZERO conditional
  • We use the ZERO conditional  to talk about facts
  • It's is always true 


Slide 5 - Tekstslide

Zero conditional

Slide 6 - Tekstslide

Zero Conditional
Vorm: bij de zero conditional gebruik je in beide zinsdelen dezelfde tijd: de Present Simple.

Gebruik: voor zaken die absoluut gebeuren, zoals wetenschappelijke feiten en algemene waarheden.

Slide 7 - Tekstslide

zero conditional
if + present simple, present simple
If you don't use an umbrella in the rain, you get wet

FACTS

Slide 8 - Tekstslide

Zero (0) conditional

Slide 9 - Tekstslide

Use the Zero conditional:
If you __________ (break) an arm, it __________ a lot.

Slide 10 - Open vraag

ZERO CONDITIONAL: Complete the sentence.

A snake ... if it is scared.
A
bite
B
bitten
C
biting
D
bites

Slide 11 - Quizvraag

ZERO CONDITIONAL: Complete the sentence.

If babies are hungry, they ...
A
cries
B
cried
C
crying
D
cry

Slide 12 - Quizvraag

First conditional
If + present simple, will + hele werkwoord

Slide 13 - Tekstslide

First conditional

Slide 14 - Tekstslide

The FIRST conditional
  • We use the FIRST conditional  to talk about future events that might take place
  • It will not always be true 


Slide 15 - Tekstslide

Wat is het verschil tussen een zero en een first conditional in VORM?

Slide 16 - Open vraag

Wat is het verschil tussen een zero en een first conditional in GEBRUIK?

Slide 17 - Open vraag

Please link the type of conditional to the right format
if+present simple, present simple
if+present simple, will + infinitive
First conditional

Zero conditional

Slide 18 - Sleepvraag

Welke tijden gebruiken we bij de
first conditional?

Slide 19 - Open vraag

Je gebruikt The First Conditional als iets ...... is om te gebeuren.
A
waarschijnlijk
B
niet waarschijnlijk
C
helemaal zeker

Slide 20 - Quizvraag

Fill in the first conditional:
If he ..... (come), I ..... (be) surprised.

Slide 21 - Open vraag

Write a sentence with the first conditional
( if + present simple, will + infinitive)

Slide 22 - Open vraag

Fill in the first conditional:
If we ..... (eat) all this cake, we ..... (feel) sick.

Slide 23 - Open vraag

FIRST CONDITIONAL: Complete the sentence.

If you only eat junkfood, you ... fat!
A
got
B
gets
C
get
D
will get

Slide 24 - Quizvraag

Fill in the first conditional:
If he ... (go) to Paris next month, he ... (visit) the Eiffel Tower.

Slide 25 - Open vraag

First conditional:
If I ... (have) enough money, I ... (buy) new shoes.
A
have - will buy
B
will have - buy
C
have - buy
D
will have - will have

Slide 26 - Quizvraag

If a dog sees an orangutang, it usually runs away!
If you like animals, you'll love this story.
Zero conditional
First conditional

Slide 27 - Sleepvraag

Samenvatting
  • Zero conditional: feit   
       if + present simple, present simple 
       present simple if + present simple 

  • First conditional: waarschijnlijk    
       if + present simple, will + hele ww
       will + hele ww  if + present simple

Slide 28 - Tekstslide


A
past simple
B
present simple
C
present perfect

Slide 29 - Quizvraag

I lived in London.
I have lived in London.
Present Perfect
Past Simple

Slide 30 - Sleepvraag

I learned my lesson this morning. 
I have learned my lesson and will never do that again.
I've waited for the bus for 25 minutes. 
Present Perfect
Past Simple

Slide 31 - Sleepvraag

Slide 32 - Link

Past Simple Present Perfect

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Tekstslide


A
Present Simple
B
Present Continuous
C
Past Simple
D
Present Perfect

Slide 35 - Quizvraag


A
Present Simple
B
Present Continuous
C
Past Simple
D
Present Perfect

Slide 36 - Quizvraag


A
Present Simple
B
Present Continuous
C
Past Simple
D
Present Perfect

Slide 37 - Quizvraag

Past simple vs present perfect

Slide 38 - Tekstslide

Present perfect or past simple?
School ... (not/start) yet.

Slide 39 - Open vraag

Translate. Use past simple, present perfect or present simple
1. John speelt altijd buiten

Slide 40 - Open vraag

Present Perfect or Past Simple?
Peter ____ (play) football yesterday

Slide 41 - Open vraag

Past Simple / Past Continuous / Present Perfect
Joseph ___ (clean) his room when he hurt his finger.

Slide 42 - Open vraag

Past Simple / Past Continuous / Present Perfect
What ___ Leo ___ (do) when you called him yesterday?

Slide 43 - Open vraag

Past Simple / Past Continuous / Present Perfect
Olga ___ (play) volleyball since she was eight years old.

Slide 44 - Open vraag

Past Simple / Past Continuous / Present Perfect
David ___ (send) me an email five minutes ago.

Slide 45 - Open vraag