W6 les 1 S20A missie en visie taken

B1-K1-W6: Afstemmen

1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
DoelgroepenMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

B1-K1-W6: Afstemmen

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesprogramma
 • Welkom, AWR

 • Lesdoelen vandaag 
 • Introductie vak
 • Theorie + opdrachten: Visie, missie, organisatie structuren
 • Lesdoelen check 
 • Afsluiting 

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doel van de les

 • Aan het einde van de les weet je wat profit en non profit organisaties zijn
 • Aan het einde van de les weet je het verschil tussen visie en missie

 • Aan het einde van de les weet je welke organisatiestructuren er zijn
 • Aan het einde van de les weet je wat er onder taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vallen
 • Aan het einde van de les weet je het verschil tussen een functie en persoonsprofiel

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


De beroepskracht maatschappelijke zorg stemt af en neemt deel aan voor de afstemming relevante overlegvormen. Zij/hij stemt de werkzaamheden af met collega's, leidinggevende, met betrokkenen vanuit andere disciplines en vanuit (aanverwante) bedrijven/instellingen. 

Daarbij bespreekt zij/hij de verdeling van de taken. Zij/hij houdt rekening met mogelijkheden, eisen, prioriteiten, wensen, behoeftes en verwachtingen van betrokkenen en de daaruit voortkomende consequenties. 
Met behulp van de uitgewisselde informatie vormt zij/hij een compleet beeld van de zorgverlening. 

Zij/Hij past haar/zijn aanpak aan als blijkt dat dit nodig is. 
Daarnaast bespreekt zij/hij eventuele knelpunten in de werkzaamheden en zoekt naar mogelijkheden deze op te lossen.
Kwalifcatiedossier - B1-K1-W6:

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voor dit vak 
Het boek: Communicatie, kwaliteit en deskundigheid 

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Theorie organisaties 
Wanneer spreken we van een organisatie? Wat zijn de kenmerken?
- Zijn doelgericht (1) 
- Mensen die met elkaar samenwerken - medewerkers
- De medewerkers gebruiken middelen (geld, gebouw, meubilair)
- De medewerkers gebruiken methoden en protocollen 
- Hebben een structuur - leidinggevenden etc. 
- Vereisen coördinatie, er is altijd sprake van  ''leiding''  

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Non-profit en profitorganisaties
Profit- streven naar winst 
Non profit- streven niet naar winst.

Veelal werk je in de zorg/ als beroepskracht MZ  binnen non-profitorganisaties. 

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Theorie- organisaties: 
Bij dia 1 hadden we het al over het kenmerk doelgericht. Een organisatie heeft altijd een doel/doelen dit kan zijn: winst maken, groeien, samenwerking gemeente, tevreden klanten etc. 
Als een organisatie goed wil functioneren moet er eerst duidelijk zijn: 
1. Waarvoor ze staan? en Waarom? -. of wel de missie (de reden van bestaan)
2. Toekomstbeeld? Bijdrage die de organisatie wil leveren? - of wel visie
In jullie opleiding zullen jullie ook steeds meer een professionele visie ontwikkelen op de zorg/ of de begeleiding van mensen/ cliënten. 


Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat vind jij belangrijk in de zorg?

Slide 9 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Missie en visie 

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een visie?
A
De toekomstdroom van de organisatie of het individu
B
Bestaansrecht van een organisatie of individu
C
Tijdloos
D
Alle 3 zijn goed

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een missie
A
Zegt iets over: 'waar we voor staan'
B
Zegt iets over: 'wie we zijn'
C
Blik naar binnen: Organisatiegericht
D
Alle 3 zijn goed

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Zelfstandig onderwijs- les 1

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Check lesdoelen
Check lesdoelen na deze les: 
 • Aan het eind van deze les weet je wat we de komende periode gaan doen
 • Aan het einde van de les weet je wat profit en non profit organisaties zijn
 • Aan het einde van de les weet je het verschil tussen visie en misie

Check lesdoelen voor jezelf na het zelfstandig werken: 
 • Aan het einde van de les weet je welke organisatiestructuren er zijn
 • Aan het einde van de les weet je wat er onder taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vallen
 • Aan het einde van de les weet je het verschil tussen een functie en persoonsprofiel

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 17 - Tekstslide

Stafmedewerkers zijn meestal hoger opgeleiden. Vaak beschikken ze over specialistische kennis en/of vaardigheden. In een woonvoorziening voor moeilijk opvoedbare jongeren kan het bijvoorbeeld gaan om een psycholoog, een pedagoog of een maatschappelijk werker. De samenstelling van zo’n staf verschilt per organisatie. Een staf ondersteunt de manager(s) van de organisatie. Soms hebben stafleden speciale bevoegdheden. Zij mogen dan andere medewerkers – niet per se hun ‘eigen’ ondergeschikten – een opdracht geven. De organisatiestructuur waar Camarilla in zit, is een lijn-staforganisatie.

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Disciplines
Binnen een organisatie heb je te maken met verschillende professionals. Jij bent een MZ medewerker. Hier heb je bepaalde kennis en vaardigheden voor nodig. 
Als professional werk je vaak in een team met andere professionals, of ander gezegd…..andere disciplines (beroepsgroepen). 

Het werken met andere en verschillende disciplines noemen we een multidisciplinair team.

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdrachten maken + lesdoelen check
Ga naar je licentie/Thieme Meulenhoff. Ga naar 'Kwaliteit en deskundigheid' thema 1.3. Lees deze door. Maak van 1.3 , opdrachten 1, 2ABD, 3C, 4
Kijk of je de lesdoelen voor jezelf kunt beantwoorden. 
 • Aan het einde van de les weet je welke organisatiestructuren er zijn
 • Aan het einde van de les weet je wat er onder taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vallen
 • Aan het einde van de les weet je het verschil tussen een functie en persoonsprofiel


Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Fijne dag!

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies