4.2. Alternatieve Energiebronnen

1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4-6

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Alternatieve energiebronnen

Planning
- Welke energiebronnen zijn er?
- Hoe worden energiebronnen gebruikt?
- Welke landen maken gebruik van welke duurzame energie?

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat zijn nadelen van fossiele brandstoffen?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Nadelen fossiele brandstoffen
- Niet hernieuwbaar
- Slecht voor het milieu
- Politieke kwetsbaarheid door het afhankelijk zijn van andere landen. 

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Tekstslide

2018 omslag jaar ivm minder gas uit groningen: van exporteur naar importeur van gas

olie altijd afh import
duurzame energie zelfs bij ambitieus plan voorlopig nog zeker 20 jaar afh van import. Ambitieus is met veel windmolens op zee in 2040

PJ = petajoule 
peta = 1 biljard (15 nullen) joule

Slide 6 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Oplossing?

Slide 7 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

De oplossing?
Hernieuwbare hulpbronnen zijn energiebronnen waarvan de voorraad hernieuwbaar zijn. 

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waar denk je aan bij hernieuwbare hulpbronnen?

Slide 9 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

De ideale energiebron
- Betaalbaar
- Hernieuwbaar
- Schoon
- Veilig
- Raakt niet op

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Natuurlijke hulpbronnen
Niet-hernieuwbare hulpbronnen
Hernieuwbare hulpbronnen
Fossiele brandstoffen

Alternatieve energiebronnen

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wind
Zonne-energie
Waterkracht
Geothermische energie
Kernenergie
Biomassa

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Expertgroep
 1. Hoe (werking)
 2. Nadelen
 3. Waar extra goed (in de wereld/in Nederland) 

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Windenergie
Windenergie
Noordzee mondiaal 1 van de beste plekken
Er staan 2610 Windturbines (2021) in ons land (land&zee)

Slide 14 - Tekstslide

noordzee supergeschikt
vrij ondiepe zee
geen orkaangebied

De eerste, kleinere windmolens in Nederland werden begin jaren ‘80 geplaatst en hadden twee rotorbladen (wieken). Deze windmolens hadden een vermogen van 85 kilowatt (kW). Tegenwoordig is het gemiddelde vermogen van een Nederlandse windmolen ongeveer 1 megawatt (MW = 1.000 kW). Moderne molens hebben een vermogen van 3 MW, en er zijn zelfs al molens met een vermogen van 8 MW. Er staat in Nederland momenteel in totaal voor 3.917 MW aan vermogen voor windenergie opgesteld
Zonne-energie
meer dan 36-37 miljoen zonnepanelen in Nederland (2021)
Zonnepanelen werken ook met bewolking

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waterkracht
De Drieklovendam in China is de grootste dam ter wereld en is 2.3 kilometer lang.

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Geothermische energie

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 18 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Biomassa
Biomassa is organisch materiaal dat afkomstig is van planten en dieren. Organisch afval zoals hout, gewasafval, dierlijk afval, voedselafval, tuinafval en houtafval kunnen allemaal worden gebruikt als bronnen van biomassa-energie.
Waarom is biomassa groen en niet groen?

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 20 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Waarom is biomassa groen en niet groen? Motiveer je antwoord.

Slide 21 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Biomassa voordelen
 • Hernieuwbaar
 • Non-stop energie
 • Overvloedig
 • Afvalvermindering
 • CO2-neutraal

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Biomassa nadelen
 • Duur
 • Vereist ruimte
 • Broeikasgasemissies
 • Milieu-impact kappen
 • Inefficiënte verbranding

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke hernieuwbare hulpbron vind jij het best?
Windenergie
Zonne-energie
Waterkracht
Geothermische energie
Kernenergie
Biomassa

Slide 24 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Aan het werk:
Lees paragraaf 4.2 blz.113
Maak 4.2 
opdr. 2 en 10 
1 opdr uit 3/4/5/8
Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kernenergie goed of slecht?

Arjan Lubach over kernenergie

Wat vinden jullie?


Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Is kernenergie goed of slecht?
Leg dit antwoord toe.

Slide 27 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Kernenergie voordelen

 • Goedkope energie
 • Non-stop energie
 • Geen CO2-uitstoot
 • Veelbelovende toekomstige energievoorziening
 • Hoge energiedichtheid

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kernenergie nadelen

 • Milieu-impact
 •  Waterintensief
 • Risico op nucleaire ongevallen - kernrampen
 • Radioactief afval
 • Niet-hernieuwbaar

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies