4H present simple and present continuous

How do you make the present simple?
1 / 11
volgende
Slide 1: Open vraag
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 11 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

How do you make the present simple?

Slide 1 - Open vraag

How do you make the present continuous?

Slide 2 - Open vraag

Present simple
 • hele ww (talk, dance, party, go, etc.)
 • Let op: bij she/he/it krijg je het hele ww +s (talks, dances)
 • Als het werkwoord op een -y eindigt krijg je -ies (parties), eindigt het op een -o krijg je -es (goes), eindigt het op een -s klank, krijg je ook -es (dresses, waxes)

Slide 3 - Tekstslide

Gebruik
 • Als iets altijd, nooit of regelmatig gebeurt
 • Bij feiten
 • Bij gewoontes (overlap met eerste bullet)
 • Signaalwoorden: always, never, sometimes, often, occasionally (woorden die regelmaat aangeven)
 • We often fly to London and back. 
 • Every Sunday, he plays football. 

Slide 4 - Tekstslide

Present continuous
 • am/are/is + ww + ing (I am talking, he is talking)
 • Gebruik voor dingen die op dit moment, nu bezig zijn. 
 • Als je irritatie aangeeft met de woorden 'always' en 'constantly'
 • Signaalwoorden: now, right now, at the moment, currently, look! listen!
 • At the moment, Anna is playing basketball. Listen! Fabian is playing the piano. Look! Sasha is dancing outside. 
 • Why is he always singing in the shower?

Slide 5 - Tekstslide

I ... Netflix every day.
A
watch
B
am watching
C
was watching
D
watches

Slide 6 - Quizvraag

Look! Your dog ... down the street!
A
runs
B
running
C
is running
D
run

Slide 7 - Quizvraag

My sister never ... her room.
A
is cleaning
B
cleans
C
clean
D
cleaning

Slide 8 - Quizvraag

Water ______ (to boil) at 100 degrees.

Slide 9 - Open vraag

Josh ____________ (to talk - constantly) about the weather, it's annoying.

Slide 10 - Open vraag

He __________ (to work - not) here. He works at the library.

Slide 11 - Open vraag