Grammar Unit 5

Past continuous
Je gebruikt de past continuous om aan te geven dat je ergens mee bezig was op een bepaald moment in het verleden. Je zegt dus dat je iets aan het doen was.
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 2

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Past continuous
Je gebruikt de past continuous om aan te geven dat je ergens mee bezig was op een bepaald moment in het verleden. Je zegt dus dat je iets aan het doen was.

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

What do you think?

Slide 3 - Woordweb

Slide 4 - Video

Je gebruikt de past continuous alleen als je kunt zeggen dat je iets aan het doen was wanneer plotseling iets anders gebeurde.
The math teacher was giving a test when someone broke the window.
The principal was sitting in his office when his cat died.

Slide 5 - Tekstslide

The coach was teaching basketball when his best friend called.
The gardener was cutting bushes when the phone rang.

Slide 6 - Tekstslide

Je maakt de past continuous door was of were voor het werkwoord te zetten en –ing er achter

I was sleeping
You were living
He/she/it was swimming
We were going
You were doing
They were having

Slide 7 - Tekstslide

Peter .........(to learn) French when the geography teacher called.
A
were learning
B
learns
C
was learning
D
learned

Slide 8 - Quizvraag

Mary ........(to eat) a sandwich when the geography teacher yelled.
A
were eating
B
was eating
C
eated
D
eating

Slide 9 - Quizvraag

Mary and Peter ..........(to talk)in class when the geography teacher shouted.
A
was talking
B
talking
C
were talking
D
talked

Slide 10 - Quizvraag

Als een werkwoord uit 1 lettergreep bestaat met 1 klinker in het midden, verdubbelt de klinker
To swim – he was swimming
To hit – we were hitting


to get - he was getting hit by the door

Slide 11 - Tekstslide

The lunchlady ........(to make)lunch when the geography teacher fell.
A
were makeing
B
was makeing
C
were making
D
was making

Slide 12 - Quizvraag

He ..............(to skip) class when the geography teacher called.
A
were skiping
B
was skiping
C
were skipping
D
was skipping

Slide 13 - Quizvraag

Ontkenningen:                                                         
I wasn’t talking
You weren’t looking
She wasn’t driving
We weren’t walking
You weren’t singing
They weren’t listening

zet not of 't achter was of were

Slide 14 - Tekstslide

Boris (learn) English when you called him?
A
was Boris learning
B
were Boris learning
C
was Boris learn
D
Boris was learning

Slide 15 - Quizvraag

They (not swim) in the lake when I looked for them.
A
weren't they swimming
B
they weren't swimming
C
wasn't they swimming
D
they wasn't swimming

Slide 16 - Quizvraag

your father (repair) the car when you did your homework yesterday?
A
were your father repairing
B
your father was repairing
C
was your father repairing
D
your father were rpairing

Slide 17 - Quizvraag

I (not read) a magazine when my sister yelled.
A
I wasn't reading
B
I weren't reading
C
wasn't I reading
D
weren't I reading

Slide 18 - Quizvraag

Past continuous + Past Simple

Als je ergens mee bezig was in de verleden tijd en iets anders gebeurt er tussendoor.1
was of were en het ww + ing voor waar dat waar je mee bezig bent.
bv je bent aan het tv kijken/ eten 
2
ww + ed (of 2e rijtje van de onr ww) voor wat er
tussendoor komt - iemand belt op bv

Slide 19 - Tekstslide

Je was al tv aan het kijken op het 
 moment dat er werd gebeld.

Slide 20 - Tekstslide

the principal was sitting in the office when someone killed the math teacher
the coach was playing basketball when someone killed the math teacher
the gardener was cutting bushes when someone killed the math teacher

Slide 21 - Tekstslide

He (to watch)............... the news when the TV set(to break down)..........
A
was watching - was breaking down
B
watched - was breaking down
C
was watching - broke down
D
watched - broke down

Slide 22 - Quizvraag

When Mike (to have).............a bath, the car outside (to explode)..................
A
was having - exploded
B
was having - was exploding
C
had - was exploding
D
had - exploded

Slide 23 - Quizvraag

Yesterday Susan ……....(to walk) along the road when she ……… (to meet) Peter.
A
was walking - met
B
was walking - was meeting
C
walked - was meeting
D
walked - met

Slide 24 - Quizvraag

What did you learn today?

Slide 25 - Open vraag

Homework
- Go to My English Lab and click on "Assignments/Opdrachten"
- Make the Grammar assignments of Unit 5

Slide 26 - Tekstslide