DCO Oefenles 1 Informatica

Informatica les 1
Bert Bonne | Broederschool Roeselare
1 / 41
volgende
Slide 1: Tekstslide
InformaticaSecundair onderwijs

In deze les zitten 41 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Informatica les 1
Bert Bonne | Broederschool Roeselare

Slide 1 - Tekstslide

Duid aan welke van onderstaande logo's deze van "Microsoft Excel" is.
A
B
C
D

Slide 2 - Quizvraag

Lesonderwerp les 1:
"Een rekenblad, werkmap en werkblad 
efficiënt en doelgericht gebruiken"

Slide 3 - Tekstslide

Lesinhoud en doelstellingen
 • Afspraken vastleggen voor de komende lessen "Excel"
 • Achtergrondinformatie over "Microsoft" en "Excel"
 • Structuurelementen en basisbegrippen verduidelijken
 • Gegevens doelgericht doorvoeren en sorteren
 • Werkblad functioneel opmaken
 • Getalnotatie instellen 
 • Verschil tussen inhoud en resultaat toelichten
 • Werkbladen en cellen beveiligen

Slide 4 - Tekstslide

Afspraken tijdens de lessen "Excel"!
 • Computer in de hand = smartphone in de boekentas 📵
 • Gebruik van internet dient enkel voor "Excel"-gerelateerd opzoekwerk 💻
 • Gebruik van "social media" is ten strengste verboden ⛔
 • "Be someone cool" en respecteer het (school)materiaal 🤙
 • Werk in stilte wanneer dat gevraagd wordt 🔇
 • Indien nodig helpen we elkaar zoals een "team" 🏆
 • 1ste overtreding =             2de overtreding = 
 • Rood = extra case als huiswerk + presentatie tijdens volgende les ✍️
 • Na elke les moet je een case voorbereiden tegen de volgende les ✔️                                        (Punten op basis van of je de opdracht volledig gemaakt hebt)

Slide 5 - Tekstslide

Lesverloop
 • Instapmoment
 • Theoretisch gedeelte
 • Tussentijdse theoretische vragen in het leerpad (Niet op punten ✌️)
 • Tussentijdse oefeningen in het leerpad (Niet op punten 👌) 
 • Bespreking van de case tegen de volgende les (Wel op punten 👍)

Slide 6 - Tekstslide

Plaats onderstaande begrippen op hun locatie
 • Statusbalk
 • Horizontale schuifbalk
 • Weergavesnelkoppelingen
 • Zoomschuifregelaar
 • Werkbalk snelle toegang
 • Werkbladtab
 • Lint met 8 tabbladen
 • Cel
 • Kolomletters
 • Formulebalk
 • Rijnummers
 • Verticale schuifbalk

Slide 7 - Tekstslide

Dit is een voorbeeld van een "werkblad"
Pas de begrippen toe op de volgende slide

Slide 8 - Tekstslide

Lint met 8 tabbladen
Cel
Kolomletters
Formulebalk
Statusbalk
Rijnummers
Verticale schuifbalk
Horizontale schuifbalk
Werkbladtab
Werkbalk snelle toegang
Zoomschuifregelaar
Weergavesnelkoppelingen

Slide 9 - Sleepvraag

Dit is de oplossing!
Hint: examen

Slide 10 - Tekstslide

Wat is "Microsoft" en "Excel"?

Slide 11 - Tekstslide

"Microsoft"
 • "Microsoft Corporation"
 • Bill Gates & Paul Allen in 1975
 • Amerikaanse onderneming
 • Computer gerelateerde producten & diensten
 • Meer dan 130 000 werknemers

Slide 12 - Tekstslide

"Excel"
 • Ontworpen door "Microsoft Corporation" in 1985
 • Rekenbladprogramma of "spreadsheet"
 • Onderdeel van kantoorsoftware-pakket "MS Office" waaronder: "Word"/"PowerPoint"/"Outlook"/...
 • Oneindig veel mogelijkheden
 • Overal ter wereld bruikbaar

Slide 13 - Tekstslide • Leerkrachten
 • Leerlingen
 • Zakenmensen
 • ....


 • Verwerken van cijfers
 • Uitvoeren van berekeningen
 • Opstellen van formules
 • Analyseren van gegevens
 • Maken van grafieken
 • Managen van data
Wie gebruikt "Excel"?
Waarom gebruik je "Excel"?

Slide 14 - Tekstslide

Af en toe krijgen jullie enkele tussentijdse vragen

Slide 15 - Tekstslide

Wie is de oprichter van "Microsoft"?
A
Bill Gates
B
Steve Jobs
C
Elon Musk
D
Michael Jordan

Slide 16 - Quizvraag

Omschrijf "Excel" in één specifiek woord en geef mij ook het Engelstalig synoniem ervan.

Slide 17 - Open vraag

Structuurelementen
 • Werkmap bestaat uit werkbladen
 • Werkblad bestaat uit rijen en kolommen
 • Cel is de kruising tussen één rij en één kolom
 • Meerdere cellen samen vormen een bereik

Slide 18 - Tekstslide

Structuurelementen
Werkbladen
Bereik
Cel(adres)
Rij(nummer)
Kolom(letter)

Slide 19 - Tekstslide

Gegevenstypen
 • Elke cel, rij of kolom heeft een gegevenstype dat aantoont welke soort gegevens het bevat
 • Bijvoorbeeld getal, tekst, datum, valuta, percentage, ...
 • Op basis hiervan kunnen bewerkingen of gegevens doorgevoerd worden

Slide 20 - Tekstslide

Plaats de begrippen bij de juiste afbeelding.
Bereik
Cel(adres)
Werkblad

Slide 21 - Sleepvraag

Oefening tijdens het leerpad: 
Michael verkoopt "Jordans"

Slide 22 - Tekstslide

Oefening: Michael verkoopt "Jordans"
Jouw beste vriend Michael is enorm ambitieus. Een studentenjob vindt hij maar niets. Daarom is hij onlangs begonnen met het aankopen en verkopen van "Air Jordan 1" schoenen. Aangezien jij sterke interesse toont 
in “Excel”, vraagt Michael aan jou om zijn boekhouding 
bij te houden. Doorheen het leerpad zal Michael alvast 
enkele vragen stellen.

Slide 23 - Tekstslide

Elementen efficiënt gebruiken
 • Selecteren
 • Kopiëren
 • Verplaatsen
 • Invoegen
 • Verbergen
 • Zichtbaar maken
 • Verwijderen

Slide 24 - Tekstslide

Michael vraagt
 • Maak een nieuwe "werkmap"
 • Sla deze op onder de naam "Boekhouding Michael Jordan"
 • Maak een nieuw "werkblad"
 • Geef deze de benaming  "Boekhouding 2020"

Slide 25 - Tekstslide

Getalnotatie instellen
 • Heeft als doel getallen of cijfers op een uniforme manier te tonen
 • Getalnotatie kan toegepast worden op een cel of bereik
 • Handig om bv. aantal cijfers na de komma vast te leggen
 • Dat kan door te klikken op     START -> GETAL -> PIJLTJE RECHTSONDER

Slide 26 - Tekstslide

Michael vraagt
 • Geef cel "A1" de tekst: "Boekhouding kwartaal 1"
 • Geef cel "A2" de tekst:       "Aankoop schoenen"
 • Geef cel "B2" de tekst:       "Verkoop schoenen"
 • Geef cel "C2" de tekst:            "Winst uit schoenen"

Slide 27 - Tekstslide

Werkblad functioneel opmaken
 • Heeft als doel het werkblad visueel aantrekkelijker te maken
 • Kleuren aanpassen
 • Thema's instellen
 • Kolombreedte aanpassen
 • Rijhoogte aanpassen
 • Cellen samenvoegen & centreren
 • Randen geven aan cellen

Slide 28 - Tekstslide

Michael vraagt
 • Voeg de cellen "A1", "B1" en "C1" samen en centreer deze
 • Verander de kleur van de nieuwe cel "A1" naar rood
 • Geef de cel "A3" de waarde: "99,6789" en de cel "A4": "120"
 • Trek beide cellen door tot en met de 10de rij
 • Kleur de volledige 11de rij rood

Slide 29 - Tekstslide

Verschil tussen inhoud en resultaat
 • Onder de inhoud begrijpen we de gegevens waaruit bijvoorbeeld een cel of bereik bestaat
 • Onder het resultaat begrijpen we de weergave van de gegevens in een cel of bereik
 • Dit heeft alles te maken met de getalnotatie van een cel of bereik

Slide 30 - Tekstslide

Michael vraagt
 • Selecteer de cel "A3" in de cel "B3" en vermenigvuldig met 1,5
 • Voer deze bewerking door tot en met de 10de rij
 • Sorteer het bereik "A3:A10" van groot naar klein
 • Bereken het verschil tussen de cellen "B3" en "A3"
 • Trek door tot en met de 10de rij

Slide 31 - Tekstslide

Gegevens in volgorde sorteren
 • Om meer overzicht te creëren, kan je gegevens in verschillende volgordes sorteren, waaronder aflopend en oplopend
 • Aflopend betekent van groot naar klein
 • Oplopend betekent van klein naar groot
 • Ga naar START -> BEWERKEN -> SORTEREN EN FILTEREN -> A-Z OF Z-A

Slide 32 - Tekstslide

Michael vraagt
 • Verwijder de 8ste rij wegens een annulatie door de klant
 • Wijzig de aankoopprijs in de cel "A7" naar "123,4567"
 • Wijzig de kolombreedte van kolom "A" zodat het automatisch aanpast aan de grootste cel

Slide 33 - Tekstslide

Werkbladen en cellen beveiligen
 • Om te voorkomen dat (andere personen) werkbladen of cellen wijzigen of te zien krijgen, kan je deze beveiligen met een wachtwoord
 • Selecteer een "werkblad" of "cel" en volg onderstaande stappen
 • Ga naar CONTROLEREN -> WIJZIGEN -> WERKMAP/WERKBLAD BEVEILIGEN

Slide 34 - Tekstslide

Michael vraagt
 • Wijzig de getalnotatie van kolom "A" tot op 2 cijfers na de komma
 • Selecteer het bereik "A1:C10" en geef deze alle randen
 • Verwijder de kleur van de 10de rij vanaf kolom "D" tot en met "X"
 • Beveilig het volledige "werkblad" met een wachtwoord

Slide 35 - Tekstslide

Wat weet je nog
over "Microsoft" en "Excel"?

Slide 36 - Woordweb

Welke stappen heb je onthouden
tijdens de oefening?

Slide 37 - Woordweb

Slide 38 - Tekstslide

Slide 39 - Tekstslide

Case tegen volgende les
 • Overloop dit leerpad opnieuw
 • Maak "Case 1" en noteer daarbij enkele pro's & con's
 • Stuur de case door tegen ten laatste zondagavond 24/05
 • Wanneer iets niet lukt, vind je het antwoord hier of op "Google" 😉

Slide 40 - Tekstslide

Indien je nog vragen hebt, twijfel niet
bert.bonne@broederschool.be

Slide 41 - Tekstslide