Recap Grammar H4 H3

1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Past Simple or Present Perfect:
Peter ____ (play) football yesterday

Slide 11 - Open vraag

Past Simple or Present Perfect:
Last year we ____ (go) to Italy.

Slide 12 - Open vraag

Past Simple or Present Perfect:
They ____ (wash) the car. It looks new again.

Slide 13 - Open vraag

Past Simple or Present Perfect:
I'm sorry, but I ____ (forget) my homework.

Slide 14 - Open vraag

Past Simple or Present Perfect:
I ____ (work) here for more than a year.

Slide 15 - Open vraag

Present Simple or Present Continuous:
This delicious chocolate _____ (be)
made by a small chocolatier in Zurich, Switzerland.

Slide 16 - Open vraag

Present Simple or Present Continuous:
I ___ with my friend at the moment. (to chat)

Slide 17 - Open vraag

Present Simple or Present Continuous:
My sister usually ____ in the kitchen. (to help)

Slide 18 - Open vraag

Present Simple or Present Continuous:
We never ____ TV in the morning. (to watch)

Slide 19 - Open vraag

Present Simple or Present Continuous:
Listen! Sandy ____ in the bathroom. (to sing)

Slide 20 - Open vraag

Object + infinitive:
The supporters expect the manager ___ at least for one more season. (to stay)

Slide 21 - Open vraag

Object + infinitive:
He made me ____ very bad about what I'd done. (to feel)

Slide 22 - Open vraag

Object + infinitive:
He was made ____ the documents at gunpoint. (to sign)

Slide 23 - Open vraag

Object + infinitive:
I would hate for you ____ that I don't appreciate your help. (to think)

Slide 24 - Open vraag

Object + infinitive:
Don’t ___ people sit on these chairs. (to let)

Slide 25 - Open vraag

Klaar?
- Extra oefenen met grammatica via de Yurls site
- Weekplanner
- Readworks
- Oefenen met lezen via een eindexamen:

Slide 26 - Tekstslide