B-VCA - B-VCA deel 1 - H5

B-VCA
B-VCA 1

5. GIFTIGE STOFFEN
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapsonderwijsPraktijkonderwijsLeerjaar 1

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

B-VCA
B-VCA 1

5. GIFTIGE STOFFEN

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Giftige stoffen

Slide 3 - Woordweb

Maak opdracht 1
bladzijde 41

Slide 4 - Tekstslide

GIFTIGE STOFFEN
Bladzijde 41 en 42

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide


Van een koolomoxidevergiftiging kun je doodgaan. 
Op welke manier komt koolmonoxide in je lichaam?
A
Via de ogen
B
Via de huid
C
Inslikken
D
Inademen

Slide 7 - Quizvraag

Maak opdracht 2 t/m 4
bladzijde 42 en 43

Slide 8 - Tekstslide

GEVAARLIJKE STOFFEN
Bladzijde 43 t/m 45

Slide 9 - Tekstslide

Wat voor soort stof is het?
Zwaar metaal
Organisch oplosmiddel
Cyclische verbinding
Kankerverwekkende stof
Benzine
Lasrook
Kwik
Terpentine

Slide 10 - Sleepvraag

Maak opdracht 5
bladzijde 44

Slide 11 - Tekstslide

GEVAARSYMBOLEN
Bladzijde 46

Slide 12 - Tekstslide

Bekijk de filmpjes.
  • Wat gaat er fout?
  • Welke gevaren hebben gebruikte middelen?
  • Welke gevaarsymbolen moeten op de middelen staan?

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Link

Slide 15 - Link

Slide 16 - Link

Slide 17 - Link

Slide 18 - Link

Sleep de gevaarsymbolen naar de goede betekenis.
Bijtende stoffen
Explosieve stoffen
Brandbare stoffen
Giftige stoffen

Slide 19 - Sleepvraag

Maak opdracht 6 en 7
bladzijde 47 

Slide 20 - Tekstslide

H- EN P-ZINNEN
Bladzijde 48

Slide 21 - Tekstslide

Is het een H-zin of een P-zin?
H-zin
P-zin
273 Voorkom lozing in het milieu
302 Schadelijk bij inslikken
242 Brandgevaar bij verwarming
235 Koel bewaren

Slide 22 - Sleepvraag

Maak opdracht 8 en 9
bladzijde 48 en 49

Slide 23 - Tekstslide

CHEMIEKAARTEN
Bladzijde 49 t/m 51

Slide 24 - Tekstslide


Wat is de MAC-waarde?
A
De concentratie van een giftige stof waar je nog net niet ziek van wordt
B
De laagste temperatuur waarbij de damp van een vloeistof in brand kan vliegen als deze met een vlam of vonk in aanraking komt
C
De kans op brand en explosie

Slide 25 - Quizvraag

Maak opdracht 10 en 11
bladzijde 51 en 52

Slide 26 - Tekstslide

GEVARENDIAMANT
Bladzijde 52 en 53

Slide 27 - Tekstslide

In welke kleur vakje van de gevarendiamant staat de informatie?
Brandgevaar
Gevaar van reageren met andere stoffen.
Bijzondere gevaren
Gevaren voor je gezondheid

Slide 28 - Sleepvraag

Maak opdracht 12 t/m 15
bladzijde 54 t/m 56

Slide 29 - Tekstslide

       Leg het begrip uit.

Slide 30 - Tekstslide

Maak opdracht 16
bladzijde 56

Slide 31 - Tekstslide