Wie was Van Gogh?


Wie was Van Gogh?
1 / 3
volgende
Slide 1: Tekstslide
Kunstzinnige oriëntatieGeschiedenisBasisschoolGroep 6-8

In deze les zitten 3 slides, met tekstslide en 2 videos.

time-iconLesduur is: 5 min

Introductie

Een korte film over Vincent van Gogh, te gebruiken als introductie bij andere lessen over de kunstenaar en zijn werk. Beschikbaar in twee taalversies: Nederlands en Engels (zonder ondertiteling). Bovenbouw.

Instructies

Vooraf
Bekijk de film om te bepalen of deze geschikt is voor de groep. Er is nog een andere versie beschikbaar, die meer is gericht op de middenbouw: Wie was Vincent van Gogh?
Slide 2: Nederlands   Slide 3: Engels

Algemeen leerdoel
De leerlingen maken kennis met Vincent van Gogh.

Kerndoelen
1, 52, 53, 55, 56

Achtergrondinformatie
Vincent van Gogh (1853-1890) heeft een eigen venster in de Canon van de Nederlandse geschiedenis. Tegenwoordig komen mensen uit de hele wereld naar het Van Gogh Museum om zijn schilderijen te zien. In zijn eigen tijd waardeerden maar weinig mensen zijn werk. Vincent maakte circa 900 schilderijen, maar verkocht er slechts een paar. Zijn broer Theo, die een goede baan had in een kunsthandel in Parijs, stuurde elke maand geld waarmee Vincent in zijn levensonderhoud kon voorzien. In ruil daarvoor stuurde hij bijna al zijn schilderijen en tekeningen naar Theo. En brieven, véél brieven. Die bleven allemaal bewaard, waardoor we nu erg veel weten over Vincents leven en werk.

Onderdelen in deze les


Wie was Van Gogh?

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 2 - Video

Nederlandstalige versie voor de bovenbouw

Slide 3 - Video

Engelstalige versie voor de bovenbouw