herkansing js

herkansing js
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
IkPrimary EducationSecondary Education

In deze les zitten 11 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

time-iconLesduur is: 11 min

Onderdelen in deze les

herkansing js

Slide 1 - Tekstslide

Wat is het doel van de volgende regel code in JavaScript?
var xPos = -50;
A
Het toewijzen van de waarde -50 aan de variabele xPos
B
Het declareren van een variabele met de waarde -50
C
Het declareren van een array met de waarde -50
D
Het ophalen van de waarde van de variabele xPos

Slide 2 - Quizvraag

Welke jQuery-methode wordt gebruikt om een nieuw HTML-element aan een bestaand element toe te voegen?
A
.html()
B
.insert()
C
.append()
D
.appendTo()

Slide 3 - Quizvraag

Welke jQuery-methode wordt gebruikt om alle HTML-elementen in een bestaand element te vervangen?
A
.html()
B
.insert()
C
.append()
D
.appendTo()

Slide 4 - Quizvraag

Wat is de rol van de volgende voorwaardelijke verklaring in het script?
A
Het controleren of elementen hetzelfde zijn
B
Het selecteren van de juiste code op basis van het type element
C
controleren of de kleur "rood"of "cyaan" is
D
Het bepalen van de volgorde van de elementen op de pagina

Slide 5 - Quizvraag

Wat is de betekenis van de volgende regel code in jQuery?
A
Het toevoegen van een nieuwe klasse 'Victor' aan het element 'vas1'
B
Het toevoegen van het element met de class vas1 aan victor
C
Het declareren van de klasse vas1 in het element
D
Het toevoegen van een nieuwe klasse 'vas1' aan het element 'victor'

Slide 6 - Quizvraag

Wat is het doel van de volgende regel code in JavaScript?
A
controleren of de waarde van xPos groter of gelijk is aan 100
B
Het toekennen van de waarde 100 aan xPos
C
Het verhogen van de waarde van xPos met 100
D
Het declareren van xPos met de waarde 100

Slide 7 - Quizvraag

Wat is het doel van de volgende regel code?
A
Controleren of de lengte van de array elements gelijk is aan 0 en dan een functie uitvoeren
B
Controleren of i kleiner is dan het aantal elementen in elements en dan een functie uitvoeren
C
Initialiseren van de variabele i op 0 en dan een functie uitvoeren
D
Het incrementeren van de variabele i en dan een functie uitvoeren

Slide 8 - Quizvraag

Wat is het effect van de volgende regel code binnen de for loop?
A
Het controleren of de index i gelijk is aan 0 en een veelvoud van 6
B
Het controleren of de index i gelijk is aan 0 of een veelvoud van 6.
C
Het controleren of de index i niet gelijk is aan 0 of een veelvoud van 6.
D
Het controleren of de index i niet gelijk is aan 0 of een veelvoud van 6

Slide 9 - Quizvraag

Wat is het doel van de volgende regel code in het script?
A
Het selecteren van een bestaande cirkel op basis van de waarde van elements[i][1].
B
Het veranderen van de kleur van een bestaande cirkel op basis van de waarde van elements[i][1].
C
Het bepalen van de grootte van een cirkel op basis van de waarde van elements[i][1].
D
Het maken van een nieuwe cirkelvorm met een specifieke kleur en afmetingen.

Slide 10 - Quizvraag

Hoe moet elements[i][2] worden gelezen in het gegeven script?
A
Het is de index van het huidige array in de array elements.
B
Het is de naam van het HTML-element dat wordt gemaakt.
C
Het is de positie die wordt toegepast als achtergrondkleur op het huidige HTML-element.
D
Het is de breedte en de hoogte van het huidige element in de array elements.

Slide 11 - Quizvraag