Herhaling sei

Wat hoort niet thuis bij restafval?
A
Botervlootje
B
Gekookte etensresten
C
Isomo
D
Eetservies
1 / 13
volgende
Slide 1: Quizvraag

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen.

Onderdelen in deze les

Wat hoort niet thuis bij restafval?
A
Botervlootje
B
Gekookte etensresten
C
Isomo
D
Eetservies

Slide 1 - Quizvraag

Plaats in de juiste volgorde
Recyclage
Hergebruik
Verbranden
Storten
Afvalpreventie

Slide 2 - Sleepvraag

Op welke manier kan je de ecologische voetafdruk verminderen?
A
meer vlees eten
B
groene energie
C
zoveel mogelijk binnenlandse reizen maken met het vliegtuig

Slide 3 - Quizvraag

Het afval in de afbeelding hoort in de gft-container.

A
juist
B
niet juist

Slide 4 - Quizvraag

Wat betekent KGA?
A
Klei, groenten en appels
B
Klein gevaarlijk afval
C
Kei gevaarlijk afval

Slide 5 - Quizvraag

Hoort een yoghurtpotje bij PMD?
A
ja
B
neen

Slide 6 - Quizvraag

Hoeveel mensen beschikken niet over proper drinkwater?
A
1 miljoen
B
500 000
C
anderhalf miljoen
D
1 miljaar

Slide 7 - Quizvraag

Hoeveel bedraagt de ecologische voetafdruk?
A
2 ha
B
1,8 ha
C
5,4 ha
D
1 aardbol

Slide 8 - Quizvraag

Wat betekent AEEA?
A
Afgedankte elektrisch en elektronisch afval
B
Afval van elektrische en elektronische apparatuur
C
Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Slide 9 - Quizvraag

Wat is een monopolie?
A
1 partij biedt een product aan
B
1 partij koopt een product aan
C
het vrijmaken van de markt
D
een situatie met veel concurrentie

Slide 10 - Quizvraag

Wat is het doel van het Kyotoprotocol?
A
groene energie opwekken
B
CO2 uitstoot overkopen
C
broeikasgassen verminderen
D
zorgen voor minder afval

Slide 11 - Quizvraag

Geef een voorbeeld van afvalpreventie:

Slide 12 - Open vraag

Geef twee redenen waarom groene energie beter is dan fossiele brandstoffen.

Slide 13 - Open vraag