Magnetisme > Dinsdag instr.

Tule.slo: Kerndoel 42
  De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en
natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
TechniekBasisschoolGroep 6-8

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Tule.slo: Kerndoel 42
  De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en
natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.

Slide 1 - Tekstslide

groep 5/6
onderscheiden voorwerpen die wel of niet magnetisch zijn
magnetisme is een eigenschap van materialen
magneten hebben een noord- en zuidpool

Slide 2 - Tekstslide

wat doen de kinderen?
Bij magnetisme: 
De kinderen onderzoeken en benoemen welke materialen wel of niet magnetisch zijn.
Ze werken met kompassen en ervaren dat magneten een noord- en zuidpool hebben.
Ze onderzoeken de aarde als magneet.

Slide 3 - Tekstslide

de leerkracht doet
De leraar zorgt voor magneten en voorwerpen van verschillende materialen en laat kinderen onderzoeken welke materialen magnetisch zijn en welke niet.
Zij vraagt de kinderen of ze een idee hebben waarvan magnetische voorwerpen zijn gemaakt.
Zij introduceert het begrip metaal.
Zij zorgt voor kompassen waarmee kinderen ervaren dat magneten een noord- en zuidpool hebben, en dat de aarde dus ook een magneet is.

Slide 4 - Tekstslide

groep 7/8
elektrische stroom wekt een magneetveld op (spoel)
een bewegende magneet wekt een elektrische stroom op (dynamo)

Slide 5 - Tekstslide

wat doen de kinderen?
De kinderen gaan op zoek met kompasjes in stroomcircuits en ontdekken dat magneetvelden worden opgewekt.
Ze ervaren dat elektriciteit en magnetisme via beweging gekoppeld zijn.
Ze hanteren dit door een magneet te bewegen en zo een dynamo te onderzoeken of te bouwen die stroom opwekt.

Slide 6 - Tekstslide

de leerkracht doet:
De leraar zorgt voor materialen om een stroomkring te maken en te onderzoeken met kompassen.
Zij wijst de kinderen op het magneetveld dat langs een stroomdraad ligt, en de mogelijkheid om metalen te magnetiseren door een spoel te bouwen.
Zij bekijkt met de kinderen een dynamo en koppelt hier magnetisme aan stroom.

Slide 7 - Tekstslide

Verwonderplaat

Slide 8 - Tekstslide

Hoe heet dit metaal?
A
Magnesium
B
Stalagmiet
C
IJzer (Ferro)
D
Magnetiet

Slide 9 - Quizvraag

Wat weet je nog
van magnetiet?

Slide 10 - Woordweb

Dit beest leeft...
A
in Friesland
B
op de Noordpool
C
op de Zuidpool
D
zojuist nog bij de kapstok gezien!

Slide 11 - Quizvraag

Dit beest leeft
A
Op de Zuidpool
B
Op de Noordpool
C
Als een keizer
D
In de vriezer

Slide 12 - Quizvraag

Dit verschijnsel
heet het ...

Slide 13 - Woordweb

Stuur een afbeelding van het Noorderlicht in

Slide 14 - Open vraag

Zoek zelf een afbeelding in Safari op...
... van het Poollicht en laat het aan je groepje zien

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Magnetisch veld van de Aarde

De aarde trekt 
dus ook ijzer aan

Je ziet dat
de magnetische lijnen
lopen van de Noord-
naar de Zuidpool

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Wat gebeurter?

Slide 19 - Tekstslide

Wat heeft dit te maken met 

+ en -

met 

elektronen, protonen


Slide 20 - Tekstslide

Waarom trekt het aan, of stoot het af?

Slide 21 - Tekstslide

+ en -

Slide 22 - Tekstslide

Wat zie je?

Slide 23 - Tekstslide

De 
aardkern 
is 
van 
(gesmolten)
ijzer.

Dit 
veroorzaakt 
magnetisme
op Aarde.


Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Video

Slide 26 - Video

Slide 27 - Video

Klopt dit wel?
In Turkije? Nee joh! In het oude Griekenland ligt een gebied genaamd Thessalië.
Dat bevat meerdere regio's, waaronder Magnesia. (Zo heette het vroeger)
Daar vindt men in de rotsen, gesteente en de bergen het edelmetaal Magnetiet.
Een gesteende met ijzer dat van nature magnetisch is.

Slide 28 - Tekstslide

Magnes
In de oudheid maakt de Romeinse schrijver Plinius de Oudere over een 'magneetsteen', die genoemd zou zijn naar Magnes, een Kretenzische schaapherder die het mineraal op de berg Ida vond. Hij merkte dat de spijkers in zijn schoenen en de ijzeren kop van zijn staf door het gesteente waar het mineraal in zat aangetrokken werden.

Mooi verhaal, maar de waarheid?
Misschien trekt dit verhaal je aan, of stoot het af.

Slide 29 - Tekstslide

Noem 1 ding wat
je geleerd hebt,
deze les

Slide 30 - Woordweb

Bedankt voor je inzet.
  • Schuif je stoel aan
  • Ruim je spullen op
  • Verlaat het lokaal rustig

Slide 31 - Tekstslide