Verkiezingen 2024

Wat is een democratie? 
1 / 47
volgende
Slide 1: Tekstslide
GasvBuitengewoon secundair onderwijs

In deze les zitten 47 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Wat is een democratie? 

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

2024: een verkiezingsjaar 
9 juni: Europese parlementsverkiezingen
- 22 van de 720 leden
- 13 NL, 8 FR en 1 D kiescollege
9 juni: Federaal parlement
(volksvertegenwoordigers)
9 juni: Vlaams parlement 
13 oktober: Provincieraad 
13 oktober: Gemeenteraad

Slide 3 - Tekstslide

Grondwet
In de Grondwet worden 2 fundamentele zaken vastgelegd:
* de democratische rechten en vrijheden van de burgers (vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid, recht op sociale zekerheid, persvrijheid,...)
* de staatsstructuur, of hoe het land georganiseerd en bestuurd moet worden (de taken van de federale overheid en van de gemeenschappen en gewesten, wat de gemeenten en provincies moeten doen, hoe wetten gemaakt worden,...)

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Ons land zit ingewikkeld in elkaar

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

België: kampioen compromis
Hoe ontstaat deze ingewikkelde structuur?
Blijft dit werkbaar?
Wat hebben de levensbeschouwelijke breuklijnen hiermee te maken?

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Link

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Link

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Link

Ideologie? 

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Ben je links of rechts? 
Ben je Links of rechts?
Links
Rechts
Grotere rol van de overheid (actief)
Kleinere rol van de overheid (passief)
Hogere belastingen (meer regelen)
Lagere belastingen (minder regelen)
Gelijke kansen voor iedereen
Meer eigen verantwoordelijkheid
Gelijkere welvaartsverdeling
Grote rol voor vrije markt
Aandacht voor milieu
Aandacht voor veiligheid

Slide 23 - Tekstslide

Ben je conservatief of progressief?
Progressief
Conservatief
Veranderingsgezind
Behoudend
Ruimte voor nieuwe ideeën
Oudere of bestaande normen handhaven
Meer Europese en internationale samenwerking
Meer aandacht voor een nationale staat
Klimaatverandering staat hoog op de agenda
Klimaatverandering is een minder groot probleem
Open houding ten opzichte van migranten
Kritisch ten opzichte van de komst van migranten

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Link

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Link

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Link

Slide 31 - Video

De weg van je stem

Slide 32 - Tekstslide

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Tekstslide

Slide 35 - Tekstslide

Slide 36 - Tekstslide

Slide 37 - Tekstslide

Slide 38 - Tekstslide

Slide 39 - Video

Slide 40 - Tekstslide

Ben ik verplicht om te gaan stemmen? En wat als ik niet ga?

Slide 41 - Open vraag

Help, ik ben mijn oproepingsbrief kwijt! Wat nu?

Slide 42 - Open vraag

Mag mijn kleine broertje mee in het stemhokje?

Slide 43 - Open vraag

Ik wil eigenlijk op niemand stemmen… mag dat?

Slide 44 - Open vraag

Ik ben op vakantie aan de kust, en woon in Limburg. Moet ik dan helemaal naar daar gaan om te gaan stemmen?

Slide 45 - Open vraag

Mag ik een foto van mijn stembiljet posten op sociale media?

Slide 46 - Open vraag

Aan de slag: 30 ptn Examen
Jullie kregen elk een politieke partij toegewezen.
1. Je schetst kort het ontstaan van deze politieke partij/ideologie/belangrijkste partijpunten
* Inclusief bespreking: 
- ofwel Waalse tegenhanger (unitair België - voor splitsing/na splitsing en verhoudingen met de Waalse tegenhanger) - traditionele partijen
- ofwel bespreek je ook kort te partij waaruit ze ontstaan zijn + de natuurlijke tegenhanger langs Waalse kant (welke Waalse partij zet in op de belangrijkste partijpunten).
2. Je bekijkt kritisch de ideologische inslag van de partij - hoe staan ze tegenover de 3 levensbeschouwelijke breuklijnen

3. Wie zijn de belangrijkste figuren (Europees/federaal/Vlaams) - betrek hierbij de polls 

4. Analyse van propaganda:
Je gaat op zoek naar 3 verkiezingsaffiches (Federaal, Vlaams en Europees) en bespreekt dit (slogans, politieke boodschap, emotionele boodschap, beeldanalyse)

Slide 47 - Tekstslide