Ontdek de verschillende stromingen in de beeldende kunst

Ontdek de verschillende stromingen in de beeldende kunst
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Ontdek de verschillende stromingen in de beeldende kunst

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel
Aan het einde van deze les kan je de verschillende stromingen in beeldende kunst beschrijven volgens de STICORDI regels.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide geeft het leerdoel van de les weer. Bespreek dit met de leerlingen en leg de STICORDI regels uit.
Wat weet je al over de verschillende stromingen in beeldende kunst?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Realisme
Realisme is een stroming die streeft naar een zo realistisch mogelijke weergave van de werkelijkheid.

Slide 4 - Tekstslide

Laat voorbeelden zien van realistische kunstwerken en bespreek deze met de leerlingen.
Romantiek
De romantiek is een stroming die streeft naar emotie en gevoel in kunst. Het gaat om het gevoel en de verbeelding, niet om de werkelijkheid.

Slide 5 - Tekstslide

Laat voorbeelden zien van romantische kunstwerken en bespreek deze met de leerlingen.
Impressionisme
Impressionisme is een stroming die streeft naar het vastleggen van licht en kleur. Het gaat om de impressie van het moment, niet om de werkelijkheid.

Slide 6 - Tekstslide

Laat voorbeelden zien van impressionistische kunstwerken en bespreek deze met de leerlingen.
Expressionisme
Expressionisme is een stroming die streeft naar het uiten van emoties en gevoelens in kunst. Het gaat om de persoonlijke beleving, niet om de werkelijkheid.

Slide 7 - Tekstslide

Laat voorbeelden zien van expressionistische kunstwerken en bespreek deze met de leerlingen.
Kubisme
Kubisme is een stroming die streeft naar het weergeven van de werkelijkheid in geometrische vormen.

Slide 8 - Tekstslide

Laat voorbeelden zien van kubistische kunstwerken en bespreek deze met de leerlingen.
Abstracte kunst
Abstracte kunst is een stroming die streeft naar het weergeven van emoties en ideeën in kunst. Het gaat niet om de werkelijkheid, maar om de verbeelding.

Slide 9 - Tekstslide

Laat voorbeelden zien van abstracte kunstwerken en bespreek deze met de leerlingen.
Opdracht 1
Maak een tekening waarin je een van de stromingen uitbeeldt.

Slide 10 - Tekstslide

Laat de leerlingen een tekening maken waarin ze een van de stromingen uitbeelden. Bespreek de resultaten met de klas.
Surrealisme
Surrealisme is een stroming die streeft naar het weergeven van het onderbewuste. Het gaat om de verbeelding en de droomwereld.

Slide 11 - Tekstslide

Laat voorbeelden zien van surrealistische kunstwerken en bespreek deze met de leerlingen.
Futurisme
Futurisme is een stroming die streeft naar het weergeven van de toekomst. Het gaat om snelheid, technologie en vooruitgang.

Slide 12 - Tekstslide

Laat voorbeelden zien van futuristische kunstwerken en bespreek deze met de leerlingen.
Constructivisme
Constructivisme is een stroming die streeft naar het weergeven van technologie en constructies. Het gaat om functionaliteit en eenvoud.

Slide 13 - Tekstslide

Laat voorbeelden zien van constructivistische kunstwerken en bespreek deze met de leerlingen.
De Stijl
De Stijl is een stroming die streeft naar het weergeven van eenvoud en geometrie. Het gaat om primaire kleuren en rechte lijnen.

Slide 14 - Tekstslide

Laat voorbeelden zien van kunstwerken in de stijl van De Stijl en bespreek deze met de leerlingen.
Popart
Popart is een stroming die streeft naar het weergeven van populaire cultuur. Het gaat om herkenbare beelden uit de massamedia.

Slide 15 - Tekstslide

Laat voorbeelden zien van popart kunstwerken en bespreek deze met de leerlingen.
Opdracht 2
Maak een collage waarin je verschillende stromingen combineert.

Slide 16 - Tekstslide

Laat de leerlingen een collage maken waarin ze verschillende stromingen combineren. Bespreek de resultaten met de klas.
Postmodernisme
Postmodernisme is een stroming die streeft naar het doorbreken van de traditionele regels in de kunst. Het gaat om het combineren van verschillende stijlen en elementen.

Slide 17 - Tekstslide

Laat voorbeelden zien van postmoderne kunstwerken en bespreek deze met de leerlingen.
Hedendaagse kunst
Hedendaagse kunst is een breed begrip dat slaat op alle kunst die na de jaren '70 van de vorige eeuw is gemaakt. Het gaat om een grote diversiteit aan stijlen en technieken.

Slide 18 - Tekstslide

Laat voorbeelden zien van hedendaagse kunstwerken en bespreek deze met de leerlingen.
Afsluiting
Nu je de verschillende stromingen in beeldende kunst hebt geleerd, kan je deze beschrijven volgens de STICORDI regels.

Slide 19 - Tekstslide

Rond de les af door het leerdoel te herhalen en de leerlingen te bedanken voor hun aandacht en inzet.