Sessie 3 : Taal geven aan talenten

Sessie 3 : Taal geven aan talenten
KORTE TERUGBLIK

1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
E&OSecundair onderwijs

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Sessie 3 : Taal geven aan talenten
KORTE TERUGBLIK

Slide 1 - Tekstslide

zonder te kijken in je boekje, welk TALENT herinner jij je nog ?

Slide 2 - Open vraag

Kan je elk talent nog eens kort omschrijven?
Creatieveling
doorzetter
Leider
Planner/
organisator
Teamplayer

Slide 3 - Tekstslide

Kan je elk talent nog eens kort omschrijven?
Creatieveling
bedacht  creatieve oplossingen tijdens bouw brug
doorzetter
Je bleef proberen ook als het moeilijk werd
Leider
Je nam de leiding tijdens bouwen van de brug
Planner/
organisator
Tijdens bouwen van de brug hield je de tijd in de gaten
Teamplayer
Moedigde anderen aan en zorgde voor fijne sfeer in de groep

Slide 4 - Tekstslide

Wat was weer verschil tussen TALENT en COMPETENTIE ?
Talent :.. / Competentie: ..

Slide 5 - Open vraag

Doel : Jouw ondernemende talenten ONTDEKKEN
Ze gaan je helpen beter te functioneren  ook in je latere professionele leven.

Slide 6 - Tekstslide

Opdracht  1: Nadenken /overleggen
  • Waaraan herken je deze talenten?
  • Groep van 4 à 5 leerlingen
  • Boekje in de buurt houden

Slide 7 - Tekstslide

Nadenken /Overleggen:
   Nadenken:  Je krijgt per groep 25 kaartjes met 25 verschillende uitspraken /kwaliteiten
verdeel de kaarten over de verschillende groepsleden.
Lees de uitspraken voor in de groep, je wisselt af en plaatst ze bij het juiste pictogram v/h talent.
Overleggen: Je vraagt je samen of : staat de uitspraak onder het juiste talen? (Ga hierover in gesprek met elkaar!)

Slide 8 - Tekstslide

Oplossing:
Er zijn 25 kwaliteitskaartjes voor 5 talenten
M.a.w/ Controleer dat er bij elk talent 5 kwaliteitskaartjes liggen.
Is dit niet het geval in jouw groep: HERBEKIJK dan de KWALITEITEN met je groep !

Slide 9 - Tekstslide

NAKIJKEN :
  • Kijk a.d.h.v het knipblad van de lkr na of je met de groep de uitspraken juist hebt geplaatst. (Elke lln krijgt een knipblad)
  • Zijn er uitspraken die bij andere talent zijn gelegd => niet erg -> fouten kan je hier niet maken. Denk samen na met je groep waarom jullie dit bij een ander talent hebben geplaatst.
  • Herleg de kaartjes  waar nodig.

Slide 10 - Tekstslide

Werkboek :
Je gaat nu knipblad met de "talenten" verknippen en je kleeft de juiste kaartjes bij het juiste TALENT in je werkboekje p 12 

Slide 11 - Tekstslide

Opdracht 2: MIJN talent(en) zoeken
Terugblikken op voorlopig talent p 11
Vraag jezelf af: Heb ik na de vorige sessie mijn talent ontdekt of was het door omstandigheden dat ik bij dit talent ben terechtgekomen?
nl ben ik een leider, planner, ...

Slide 12 - Tekstslide

Mijn Talent(en) zoeken ....
- Elke kwaliteit heeft een CODE bestaande uit een letter en een nummer (zie p 12)
J

Slide 13 - Tekstslide

OPDRACHT :  lees individueel de uitspraken p 12 en denk per kwaliteit na in hoeverre dit overeenstemt met wie je bent.
Rood = Het past niet bij mij
Geel = Het past een beetje bij mij, dit kan mijn uitdaging zijn.
Groen = Het past sterk bij mij

Schrijf per kwaliteit de overeenstemmende code in het vakje van de juiste kleur (werkboek p 13) bv.
D 5

Slide 14 - Tekstslide

Bedenkingen


  • Wat is het verschil tussen licht en donker groen?
  • Wat stel je nog vast als je naar jouw raster kijkt?
  •  We gaan aan de slag met de DONKER groene talenten?

Slide 15 - Tekstslide

REFLECTIE met medeleerlingen
Vragen die je stelt in de groep zijn:
- Zie jij dat in mij ? , heb ik dat talent? wat denk jij ?
- Vul in p 13 : Van dit talent heb ik veel groene kwaliteiten (Dit kan ik al goed)
Van dit talent heb ik veel gele kwaliteiten (Dat is mijn uitdaging)

Slide 16 - Tekstslide

Mogelijke bedenkingen
- Wat als je meerdere talenten in het groen hebt staan?
(schrijf dan al jouw talenten neer. Dat kan, maar bezit je deze talenten allemaal evenveel?)
- Wat betekent mijn uitdaging?
Dit is een talent dat je mss al wel hebt, maar graag nog beter wil ontwikkelen.
Wat als ik maar 1 talent heb?
Dan noteer je NIETS bij "uitdaging", maar denk je nog eens even na . Ben je er zeker van? Lees de uitspraken nog eens opnieuw door.

Slide 17 - Tekstslide

Voorbereiding sessie 4
Volgende les werken we in groepjes van 5 leerlingen.
Deel je talent en uitdagingen mee aan je leerkracht .

Slide 18 - Tekstslide