Training Hybride Onderwijs Brainport (basis+verd)

Tekst
Workshop 'Hybride lesgeven'
Welkom!
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
BeroepsoriëntatieMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 200 min

Onderdelen in deze les

Tekst
Workshop 'Hybride lesgeven'
Welkom!

Slide 1 - Tekstslide

Basisdia: Dit is de openingsdia.
Introductie: 10 min totaal
Dupliceer bij elke training deze presentatie en pas vervolgens de naam, datum en locatie van de school aan.
Docenten melden zich aan op lessonup.app en voeren dan de code van de presentatie in.
TIPS
• Denk eraan om, na het dupliceren van de LessonUP, ook de naam van de LessonUP aan te passen.
• Plak het adres http://lessonup.app in de chat van de videoconference: dat versnelt het aanmeldproces van docenten aanzienlijk omdat ze erop kunnen klikken in de chat. Plaats daar eventueel ook de aanmeldcode.
• Vraag deelnemers om, bij het aanmelden bij jouw LessonUP, hun naam én vak in te vullen: dat helpt jou op de behoefte van de persoon in te spelen.
• Zet het vinkje bij "Toon bij leerlingen" aan, zodat de deelnemers niet alleen de interactieve dia's zien, maar ook de slides.
• Maak docenten er bewust van de het scherm van de LessonUP slides er bijna hetzelfde uit zien als het scherm dat je deelt via Teams of Meet. Benoem dat het via Teams of Meet gedeelde scherm het equivalent is van het Digibord bij een fysieke les.
• Maak ze er bewust van dat het LessonUP scherm interactief is, en het Teams-/Meet-scherm niet.

Voorstellen
 • Lex van den Nieuwenhuizen
 • Wisk/Inf. docent VO
  16 jaar zelfstandig adviseur/projectleider in 

Slide 2 - Tekstslide

Basisdia: introductie 15 min totaal
Stel jezelf voor aan de hand van enkele voorbeelden. Kies uit:
 • Iets over jezelf (o.a. je achtergrond en dat je oud-leraar bent).
 • Laat dan iedere deelnemer zich aanmelden bij LessonUp met "Voornaam - Vak"
Veiligheid en duidelijkheid 
of handopsteken

Slide 3 - Tekstslide

Basisdia
Zorg voor een les zonder verstoringen met deze afspraken. 
(Dit is een voorbeeld van ROC-Adam)

Of jij in deze training ook deze afspraken met de deelnemers maakt, maak je zelf uit. De grootte van de groep kan hierin meespelen.
Wat is voor jou de grootste uitdaging bij hybride lesgeven?

Slide 4 - Open vraag

Basisdia
Deze dia is van groot belang omdat hij ook als voorbeeld dient van hoe docenten hun les kunnen beginnen.
Doelen van deze dia:
 • Activeren van deelnemers: iedereen doet mee;
 • Laat deelnemers nadenken: "ja, wat doe ik hier eigenlijk?"
 • Leren kennen van deelnemers;
 • Helpt jou inspelen op de verwachtingen, die hier immers geuit worden.
NB: als er al een voorinventarisatie heeft plaatsgevonden dan deze dia vervangen door een dia met die items/vragen.
Na de workshop ...
 • heb je in de basis een hybride les gemaakt
 • ken je een aantal extra mogelijkheden om je leerlingen beter bij de les te betrekken (zowel online als offline)
 • herken je benodigde randvoorwaarden
 • zet je lesmodellen en tools in om te differentiëren
 • pas je meerdere didactische onderwijsvormen toe om je leerlingen te activeren

  Slide 5 - Tekstslide

  Basisdia
  Doelen
  Onderwerpen
  5 Blokken
  Deel 1 (2 uur)
  • Professionalisatie
  • Motivatie en socialisatie
  • Content en tools
  Deel 2 (2 uur)
  • Differentiatie
  • Evaluatie
  Verdieping en achtergronden in de wiki: maken.wikiwijs.nl/171517

  Slide 6 - Tekstslide

  Basisdia
  We gaan in een vijftal blokken de onderwerpen doorlopen.
  Bij een aantal onderwerpen zit een stukje interactie en zelfwerkzaamheid.
  Geef in elk blok aandacht aan het train-de-trainer gedeelte.
  Wijs de deelnemers aan het eind van elk blok op de wiki: maken.wikiwijs.nl/171517
  Blok 1: Professionalisatie

  Slide 7 - Tekstslide

  Titeldia
  Blok 1: Professionalisatie (10 min + 10 min TdT incl oefening)
  Dit blok behandelt met name ADSL werkvormen om de motivatie en betrokkenheid te vergroten.
  Achtergronden zoals Deci&Ryan, 21e EV, ... kan men in de wiki terugvinden.
  Geeft extra aandacht aan het train-de-trainer principe van deze training: hoe neem je je collega's mee
  Activerende Didactische werkvormen voor Samenwerkend Leren
  • Leerlingen actief bij de les betrekken
  • Variatie in het aanbieden van de lesstof
  • Samen laten werken (21e Eeuwse Vaardigheid)
  • De aangeboden stof beter laten beklijven
  • Basis voor Motivatie en Socialisatie
   (zie volgend blok)
  Zie de Wiki voor voorbeelden

  Slide 8 - Tekstslide

  ADSL beschrijft werkvormen die je als docent kunt gebruiken om de leerlingen actief bij de les te betrekken.
  Verwijs naar de wiki voor meer informatie. Geef een paar interessante voorbeelden. 

  Leg ook de link naar het volgend blokje: motivatie en socialisatie
  ADSL voor de hybride les
  • Zo goed als alle ADSL werkvormen zijn om te zetten naar een hybride les
  • Communicatie tussen leerlingen vormgeven (vaak met een tool)
  • Leerlingen thuis en in de klas groeperen:
   - homogeen
   - heterogeen
  ADSL voor hybride les

  Slide 9 - Tekstslide

  Basisdia
  Activerende Didactische werkvormen voor Samenwerkend Leren.

  In het kort:
  De docent zorgt voor activerende werkvormen waarbij leerlingen worden gestimuleerd een actieve rol te spelen. Enkele voorbeelden:
  • spelvormen​
  • competitieve elementen (quiz, wedstrijdjes)
  • leerlingen elkaar de leerstof laten uitleggen
  Meer uitleg: maken.wikiwijs.nl/171517#!page-6591477

  Voor hybride onderwijs is het van belang de werkvormen aan te passen aan het lesscenario. Stel dat een deel thuis zit en de rest in de klas, dan kun je samenwerken in:
  - homogene groepen: alle leerlingen in een groep zitten of thuis of in de klas. Voordeel: de leerlingen in de klas kunnen wellicht samenwerken zonder hardware/software nodig te hebben. De leerlingen thuis moeten hetzelfde kunnen doen maar dan m.b.v. hard-/software.
  - Heterogene groepen: de leerlingen zitten in groepen waarbij een mix van thuis/in de klas is gemaakt. Alle leerlingen communiceren via hard/software.


  Blok 2: Motivatie en socialisatie

  Slide 10 - Tekstslide

  Titeldia
  Blok 2 Motivatie en socialisatie
  Theorie 10 min
  Opdr ADSL tbv motivatie: 15 min + 10 min terugkoppeling
  (NB: TdT: 5 min korter)

  Tijdmanagement: na de opdracht van dit blok is 1 uur voorbij!
  Waarom?
  Het ABC van de zelf-determinatietheorie
  Op basis van Deci & Ryan (SDT, 1985. Kijk op de wiki voor achtergrondinfo)

  Slide 11 - Tekstslide

  Basisdia
  ABC van Deci en Ryan: Autonomie, Betrokkenheid, Competentie
  Deci & Ryan benoemen betrokkenheid niet als zodanig (zij noemen het 'relatie'), maar het komt in het Nederlands we mooi uit.
  In een afstandsles is het betrekken van leerlingen nóg belangrijker, omdat leerlingen sneller afhaken. Camera aan, is bijvoorbeeld een must voor de meeste lesvormen.
  Meer info in de wiki: maken.wikiwijs.nl/171517#!page-6601668
  Socialisatie = motivatie
  • Visueel contact
  • "Contactlijstje"
  • In groepjes werken
  • Creëer contactmomenten

  Slide 12 - Tekstslide

  Basisdia
  Besteed aandacht aan deze punten.
  Visueel contact: camera aan.
  Gebruik 2 schermen en zet de leerlingen altijd op het scherm direct onder je camera, zodat je ze zoveel mogelijk aankijkt.
  Geef regelmatig duidelijk aan dat je op je andere scherm om iets te noteren o.i.d.
  TIP: Papieren 'Contactlijstje': houd een papieren leerling-lijst naast je computer en zet een streepje achter de naam van elke leerlingen die reageert of die jij een beurt geeft (2 kolommen). Aan het eind van de week heb je een overzicht met leerlingen die niet van zich hebben laten horen. Maak daar een 1-op-1 (afstands)afspraak mee.
  In groepjes werken
  Creëer 1-op-1 contactmomenten
  Opdracht: ADSL voor motivatie en betrokkenheid
  • Pak een les die je volgende week gaat geven.
  • Loop de ADSL werkvormen door en kies er één uit die je bevalt. 
  • Bedenk kort wat je er voor nodig hebt/moet regelen:
   - moeten ze overleggen? hoe dan?
   - hoe overleggen als ze thuis zitten?
  • NB: verderop gaan we de werkvorm proberen digitaal in te zetten, dus als dat nu niet lukt geen probleem.
  • In groepjes van min 3 max 4, max 15 min.
  • Na afloop terugkoppeling aan de groep

  Slide 13 - Tekstslide

  Opdracht: 15 min in groepen van 3 à 4
  10 min om terug te koppelen aan de groep (kies er één of twee uit)
  Lesmomenten en tools
  Blok 3: Content en tools
  Content
  • Digitale uitbreiding van de methode
  • VO-content, Wikiwijs, LessonUp, ...
  Tools
  • Digitale woordwolk, mindmap, prikbord, ...
  • Enquête, Forms, quiz, ...
  • ...

  Slide 14 - Tekstslide

  Blok 3 Content en tools (10 min)
  Even om de terminologie vast te stellen en wat we onder content en tools verstaan.
  Content
  • Digitale uitbreiding van de methode.
   Vaak gebruikt voor (extra) instructie en verwerking.
  • VO-content, Wikiwijs, LessonUp, ...
   Kan gebruikt worden als aanvulling of alternatief, extra uitleg op een andere manier, extra uitleg op een hoger niveau, verwerking.
  Tools
  Activerende Didactische werkvormen voor Samenwerkend Leren op een digitale manier:
  - beginsituatie peilen met een digitale woordwolk
  - in groepjes uiteen gaan en samen digitale toetsvragen maken (Forms, quiz, ...)
  - ...
  Welke tools gebruik je al?

  Slide 15 - Woordweb

  Basisdia
  In deze woordspin willen we nagaan welke tools al ingezet worden.
  Geef 2 min de tijd om het in te vullen.
  Ga dan 3 min vragen naar hoe iemand iets inzet en wat de ervaringen zijn.
  Niet allemaal aan het woord laten komen, drie is voldoende. Totaal 5 min.
  Lesactiviteiten en tools
  • Ik heb een lesactiviteit: welke tools kan ik daarvoor inzetten?
  • Ik ken een tool: voor welke lesactiviteiten kan ik die inzetten?
  • Kijk in de Wiki voor inspiratie
   en de spreadsheet op volledig formaat

  Slide 16 - Tekstslide

  Basisdia
  Elke les kent verschillende momenten met activiteiten: de beginsituatie peilen, voorkennis activeren, meningen peilen, in groepjes verwerken, evalueren, ...
  Ook zijn er een heleboel tools die je daarvoor kunt inzetten. Maar welke is nou waarvoor geschikt?
  Het Excel-overzicht, dat in de wiki te vinden is, geeft je op twee manieren een ingang: bij welke lesactiviteit zou ik welk tooltje kunnen inzetten of welk tooltje zou ik voor welke lesacitiveit kunnen gebruiken?
  In de Wiki staan een heleboel voorbeelden uitgewerkt!
  Opdracht: ADSL voor de hybride les met tools
  • Pak weer die les die je volgende week gaat geven.
  • Welke tool(s) zou je kunnen inzetten, bijvoorbeeld om te activeren en/of op afstand te communiceren
  • Werk je les(moment) verder uit: wat is de opdracht precies, alleen/groepjes, hoe, hoelang, terugkoppeling?
  • In groepjes van min 3 max 4, max 15 min. Je mag overleggen, maar het gaat om jouw les!
  • Na afloop terugkoppeling aan de groep

  Slide 17 - Tekstslide

  Opdracht: 15 min in groepen van 3 à 4
  10 min om terug te koppelen aan de groep (kies er één of twee uit)
  Blok 4: Lesmodellen en differentiatie
  • Lesmodellen
   - combi DIM en FtC ...
  • en hiermee differentiëren ...
  • met inzet van digitale componenten !

  Slide 18 - Tekstslide

  Blok 4 Lesmodellen en differentiatie (10 min + opdr 15+10 min)
  In dit blok wordt uitgelegd hoe je de twee lesmodellen Direct Instructie Model (DIM) en Flipping the Classroom (FtC) kunt combineren tot een lesmodel waarin je (deels) online les kunt geven én kunt differentiëren op meerdere aspecten: niveau, tempo, leerstijl, ...
  Differentiatiematrix voor het 
  directe instructie model (DIM)
  Flipping the Classroom
  met differentiatie

  Slide 19 - Tekstslide

  Basisdia (lange uitleg hieronder!)
  DIM: de vlakken geven aan wat er gebeurt in de les. De groene vlakken geven waar en op welk moment jij als docent bezig bent, de blauwe waar de leerling actief is:
  - je start met gezamenlijk de les te verkennen
  - de leerlingen die hebben 'bewezen' (via een formatieve toets bijv) dat ze de stof beheersen, kunnen zelfstandig de verwerking doen; jij als docent geeft alleen maar aan waar ze de opdracht kunnen vinden.
  - De andere leerlingen krijgen extra uitleg. Daarna gaan die ook aan de slag met zelfstandig te verwerken stof op hun niveau.
  - Waar nodig kun je de leerlingen die nog meer instructie nodig hebben, zogenaamde verlengde instructie geven.
  Daarna gaan ook die leerlingen zelfstandig aan de slag op hun niveau.
  - Dan is het een moment om de helicopter-view terug te krijgen. Hierna ga je elke groep even langs en geef je feedback.
  - Tenslotte sluit je af, evalueer je en blik je vooruit op de volgende les.
  Flipping the Classroom:
  - De leerling krijgen huiswerk vooraf: bereid de les voor door dit of dat door te nemen. Dat kan uitleg in het boek zijn, een artikel lezen, een filmpje bekijken. (Let op: FtC is dus niet synoniem voor instructieFILMPJES!!!).
  - In de feitelijke les hoef je dus geen instructie meer te geven en kun je meteen aan de verwerking beginnen: opdrachten maken, verder werken aan een project, case study, ...
  - Aandachtspunt: hoe zorg je ervoor dat elke leerling ook daadwerkelijk die voorbereiding heeft gedaan? En hoe ga je om met leerlingen die niet voldoende hadden aan de instructie? -> zie volgende slide!
  Flipped Mastery Model
  (=combi DIM & FtC)
  Kenmerken
  • Zelfstandige voorbereiding in eigen tijd, tempo, … incl. verwachting dus doelgericht!
  • Formatieve toets
   - Vóór de les: SurveyMonkey, …
   - Begin vd Les: Socrative, Kahoot,…
  • Op maat verder laten gaan
  • Verwerking zelfstandig en gedifferentieerd
  • Volgen van de resultaten

  Slide 20 - Tekstslide

  Basisdia
  DIM en TfC combineren: Flipped Mastery Model
  - De leerlingen nemen zoals hiervoor uitgelegd de voorbereiding door.
  - Tevens maken zij (tijdens of na de instructie) een formatieve toets. Alternatief: je geeft die formatieve toets aan het begin van de feitelijke les.
  - Afhankelijk van het resultaat deel je de klas in twee of drie groepen. Die behandel je dan conform het DIM.

  Succesfactoren:
  - Zorg ervoor dat de verwerkingsopdrachten zelfstandig zijn door te nemen (volledige instructie: zie volgende slide)
  - Geef duidelijk aan wat je verwacht dat de leerling kan na afloop van die instructie
  - Toets de beginsituatie en verdeel de klas in groepen met verwerkingsstof voor elk niveau
  - Zorg ervoor dat je de voortgang kunt volgen (DLWO noodzakelijk die dat kan!)
  Voorwaarden zelfstandig verwerken
  • Aansluiten bij leeftijd, opleiding, niveau, …
  • Volledige instructie ->
  • Volgen

  Slide 21 - Tekstslide

  Basisdia
  Als je de leerlingen zelfstandig opdrachten wilt laten verwerken, dan is het zeer hinderlijk als ze komen met vragen als: moet je het alleen doen of mag het ook samen, hoe lang hebben we ervoor, wat moet je doen als je klaar bent, ...?
  Volledige instructie is een didactisch begrip wat hier wordt toegelicht.
  Inzet tools bij FtC

  Slide 22 - Tekstslide

  Basisdia
  Ook in het Flipped Mastery Lesmodel heb je verschillende lesmoment/activiteiten. Hier staan ze met de tooltjes die daarvoor gebruikt zouden kunnen worden. Zie ook de Wiki voor meer inspiratie!
  Aan de slag
  • Pak één lesmoment uit je les van volgende week.
  • Zoek daarvoor een ADSL-werkvorm met digitale component.
  • Werk dit uit:
   - hoe ga je dit doen
   - wat heb je nodig
  Aan de slag
  • Neem een les van volgende week.
  • Welk lesmodel ga je gebruiken? Hoe differentieer je? Bllom toepassen?
  • Werk dit uit:
   - hoe ga je dit invullen
   - wat heb je nodig
  • Bekijk alle aandachtspunten uit de e-didactische cirkel
   (Evaluatie/toetsen: vlgd blok!)
  • 15 min
   (dus je hebt alleen tijd voor de grote lijn)
  • met hetzelfde groepje samen
  • 2 groepjes koppelen plenair terug

  Slide 23 - Tekstslide

  Basisdia
  Opdr 15 min en terugkoppeling 10 min
  Dit is de tweede keer dat ze in groepjes uit elkaar gaan. Ook hier weer een zeer praktische opdracht.
  In de vorige opdracht is een lesmoment uitgewerkt met ADSL. 
  Differentiatie:
  1. Je gaat de ADSL-werkvorm verder uitwerken met hetero-/homogene groepen en een tool om te communiceren. 
  2. Je gaat de structuur van de hele les te beschrijven:
  - welk lesmodel ga je gebruiken
  - hoe vul je dat in
  - waar ga je welke activiteit gebruiken en waar is dat met een digitale tool
  - wijs ze op de template/placemat in de wiki die ze hiervoor kunnen gebruiken
  NB: je kunt op het plaatje rechts onderin inzoomen tijdens de les
  Blok 5: Evaluatie
  Volgen van de leerling
  - DLWO dashboard
  - Formatief toetsen
  - Summatief toetsen

  Slide 24 - Tekstslide

  Blok 5 Evaluatie: 10 min (excl opdracht)

  Als er tijd over is kun je een opdracht doen over summatief/formatief toetsen (kost 15 min!)
  Leerlingen volgen
  • DLWO dashboard:
   tijdig bij kunnen sturen
  • Opdrachten geven
  • Feedback geven
  • Toetsen

  Slide 25 - Tekstslide

  Basisdia
  Het volgen van leerlingen is erg belangrijk, vooral als ze op afstand zitten. Een DLWO die daarin voorziet is dan onontbeerlijk Dashboard).
  Formatief of summatief?
  • Summatief (op afstand):
   - meer op competentie dan kennis?
   - digitale toets (speciale omgeving)
  • Formatief:
   - onderwijsleergesprek
   - één op één 
   - digitale toets: enquête, Forms, quiz, ...

  Slide 26 - Tekstslide

  Basisdia
  Summatief toetsen wordt een uitdaging als je vragen stelt die men kan opzoeken of afkijken. Competentie gerichte opdrachten zoals het inleveren van een werkstuk/casus/... is een alternatief. Pas daarbij de hogere competentievormen uit de piramide van de taxonomie van Bloom toe.

  Opdracht: evalueren
  • Pak nog een keer die les van volgende week
  • Hoe ga je de leerlingen evalueren
   - bijv. formatief in een FtC-les bij de voorbereiding: digitale enquête, Forms, quiz, ...
   - of summatief: een casus, werkstuk, analyse, ...
  • Bedenk ook concreet de vragen/opdracht!
  • max 10 min in hetzelfde groepje

  Slide 27 - Tekstslide

  Optionele opdracht
  Als er tijd over is, kan dit de afsluitende opdracht zijn. Je hebt voor deze opdracht minimaal 15 minuten nodig!
  - 10 min om de opdracht te maken
  - 5 min terugkoppeling
  en dat is al kort!
  Afronding
  workshop

  Slide 28 - Tekstslide

  Basisdia: afronding (5 min)
  Loop de blokken kort na.
  Geef aan wat ze meennemen:
  - voorbeeldles
  - TdT: wat kun je doen
  Bedankt en succes!

  Slide 29 - Tekstslide

  Loop de blokken kort na.
  Geef aan wat ze meenemen:
  - Wiki met uitleg, inspiratie
  - voorbeeldles
  - TdT: wat kun je doen