Writing Lesson

Welcome!
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Welcome!

Slide 1 - Tekstslide

Waar gaat de les over?

Slide 2 - Woordweb

Doel van de les
Aan het einde van de les weet jij hoe je een formele e-mail kan schrijven.

Slide 3 - Tekstslide

Wat gaan wij bespreken?
Aanhef
Inleiding
Boodschap
Slot

Slide 4 - Tekstslide

Aanhef
  • Dear (naam),
  • Aanspreektitel: Mr. Ms. of Sir/Madam
  • Mrs. (getrouwd)
  • Miss. (ongetrouwd)
  • Bij twijfel -> Ms.
  • Als het een bekende is: Gewone naam

Slide 5 - Tekstslide

Inleiding
I apologize for not getting in contact with you before now
Het spijt mij dat ik niet eerder contact heb opgenomen

I am writing you regarding...
 Ik schrijf u met betrekking tot...

Slide 6 - Tekstslide

Boodschap
I’m writing you to let you know that
 Ik schrijf u om te laten weten dat

I hope this answers your questions.
Ik hoop dat dit uw vragen beantwoordt.

Slide 7 - Tekstslide

Slot
Please feel free to contact me if you have any questions
 U mag mij contacteren in geval van verdere vragen.

I'm looking forward to hearing from you.
Ik kijk er naar uit van u te horen.


Slide 8 - Tekstslide

Afsluitende groet
Formeel:
Yours faithfully,: Wanneer je niet weet aan wie je de brief schrijft
VB: Dear Sir/Madam, -> Yours faithfully,

Yours sincerely,: Wanneer je weet aan wie je de brief schrijft
VB: Dear Mr. Johnson, -> Yours sincerely,

Slide 9 - Tekstslide

Afsluitende groet
Kind regards,
(wit regel)
*Jouw naam, achternaam en eventuele functie*

Slide 10 - Tekstslide

Hoe zou de aanhef eruit zien als je mij een e-mail stuurt?

Slide 11 - Open vraag

Hoe zou je de e-mail afsluiten?

Slide 12 - Open vraag

Tips:
GEBRUIK VOEGWOORDEN!!!!!
But, and, so, because (en nog veel meer)

Slide 13 - Tekstslide

Hoofdletters:
'Ik' in het Engels.

Maanden van het jaar en dagen van de week.

Feestdagen.

Namen van landen, steden en werelddelen.Voorbeeld:

I

January, Monday


Christmas, Easter

Spain, Paris, Scotland
Slide 14 - Tekstslide