Chapter 3. Food talk. Lesson 9 MH1C

Welcome everyone!
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Welcome everyone!

Slide 1 - Tekstslide

Today's lesson 
- Recap grammar 7, 8 & 9
- Homework

Slide 2 - Tekstslide

Grammar chapter 3
Grammar 7: Some & Any
Grammar 8: Plurals
Grammar 9: this/that/these/those

Slide 3 - Tekstslide

Grammar 7: Some & any

Wanneer gebruiken we some? (3 opties)
Wanneer gebruiken we any? (2 opties)

Slide 4 - Tekstslide

Some/any: basisregel
'Some': positieve/bevestigende zinnen
I have some money.


'Any': negatieve/ontkennende zinnen en vraagzinnen
I don't have any money.
Do you have any money?


Slide 5 - Tekstslide

Some/any: uitzonderingen
'Some': als je ergens om vraagt of een aanbod doet en een positief antwoord verwacht
Can I have some water, please?
Would you like some tea?

'Any': bij 'never', 'hardly', 'without'
He never has any time.
She passed the test without making any mistakes.

Slide 6 - Tekstslide

We have ___ apples.
A
some
B
any

Slide 7 - Quizvraag

Did you see ___ good films this weekend?
A
some
B
any

Slide 8 - Quizvraag

There are ___ candies in my bag.
A
some
B
any

Slide 9 - Quizvraag

There are hardly ___ students here.
A
some
B
any

Slide 10 - Quizvraag

Can I have ___ lemonade, please?
A
some
B
any

Slide 11 - Quizvraag

You never get ___ letters.
A
some
B
any

Slide 12 - Quizvraag

Grammar 8: plurals
Wat zijn ook alweer plurals?
Noem twee voorbeelden van plurals
schrijf 1 regel op van het maken van een plural 

Slide 13 - Tekstslide

Regel voor meervoud = woord + s
               1 dog - 3 dogs
    1 dog


   3 dogs

Slide 14 - Tekstslide

Bij woorden die eindigen op een medeklinker + y
                            
                     -y verdwijnt en wordt - ies
                 
  1 bunny                            4 bunnies

Slide 15 - Tekstslide

woorden die eindigen op een klinker + y
                            
       krijgen alleen een - s
          
  1 boy                              3 boys

Slide 16 - Tekstslide

      woorden die eindigen op ch, sh, s, ss, x, z
                            
                                     krijgen -es
                 
  1 dress                           4 dresses

Slide 17 - Tekstslide

 woorden die eindigen op een medeklinker + o
                            
                              krijgen -es
                 
   1 tomato                       4 tomatoes

Slide 18 - Tekstslide

Bij woorden die eindigen op een f of fe
                            
                     f/fe verdwijnt en wordt - ves
                 
     1 leaf                           4 leaves

Slide 19 - Tekstslide


A
baby's
B
babys
C
babie's
D
babies

Slide 20 - Quizvraag


A
boxes
B
boxxes
C
bosses
D
boxees

Slide 21 - Quizvraag


A
fishes
B
fish
C
fishen
D
fishies

Slide 22 - Quizvraag


A
Brushes
B
brush's
C
brushs
D
brushies

Slide 23 - Quizvraag

Grammar 9: this/that/these/those
_____________ book in my room is very easy to read

Wat zijn de twee vragen die we ons moeten stellen om de zin te beantwoorden?

Slide 24 - Tekstslide

Demonstrative pronouns

Slide 25 - Tekstslide

Dichtbij
Veraf
Enkelvoud
This
That 
Meervoud 
These
Those 

Slide 26 - Tekstslide

this, that, these or those?
Could you give me ... papers?
A
this
B
that
C
these
D
those

Slide 27 - Quizvraag

I like ____ flowers, not these.
A
This
B
These
C
That
D
Those

Slide 28 - Quizvraag

Wow! ........... soup tastes great.
A
this
B
that
C
these
D
those

Slide 29 - Quizvraag

____ classroom over there is empty.
A
this
B
that
C
these
D
those

Slide 30 - Quizvraag

Homework for tomorrow
- Lees hoofdstuk 13 van 'Charlie and the chocolate factory'
- Bestudeer de grammatica goed, maak een overzichtelijke samenvatting 

Morgen: Vocabulary & Stones

Slide 31 - Tekstslide