College 3: Verdieping ICT-tools 27-11

ICT Actueel
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
ICT didactiekHBOStudiejaar 1-4

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

ICT Actueel

Slide 1 - Tekstslide

Agenda
 • Terugblik (ExitTicket)
 • Bespreken casuïstiek (TPACK)
 • Definitief maken leervraag
 • Elevatorpitch op inzet ICT-tool
 • Feedback pitch verwerken

Slide 2 - Tekstslide

Terugblik: ExitTicket
 • SAMR, TPACK, Bloom diepgang --> College 4 (pitch en feedbackrondes)
 • Flipping the Classroom: tafel 'uitleg geven' (o.a. EdPuzzle)
 • 5e deel nulmeting (didactisch repertoire) --> stelling of waar je staat?
 • Leerling enthousiast + gecontroleerd (?) 

Slide 3 - Tekstslide

bespreken casuïstiek (TPACK)
 • Casus TPACK geschreven
 • Doorgeven aan andere groepen
 • Taak: benoem CK, PK en TK én licht dit toe

Slide 4 - Tekstslide

(Huiswerk) Definitief maken leervraag:
Met welke leervraag ga ik verder in deze leertaak?!
Enkele tips:
 • Kies een overkoepelend onderdeel van het DI-model (voor welke fase zoek je een oplossing?)
 • Hulp bij formuleren:
Hoe kan ik in [lesfase 'X'] ervoor zorgen dat ze [doel 'X'] bereiken door het inzetten van [ICT-tool 'X']

Zorg ervoor dat deze drie variabelen logisch met elkaar in verband staan.

Slide 5 - Tekstslide

Vervlechting van het DI-model en ICT-didactiek
Welke ICT-tools kun je zoal inzetten bij verschillende lesfases/Taxonomie? 

 • Stap-voor-stap de lesfases bekijken
 • Kiezen op de Taxonomie van Bloom
 • Kiezen op leeractiviteiten
 • Kiezen op interactieve kwaliteit
 • www.doedactiek.nl

Slide 6 - Tekstslide

Doedactiek: DI-model met ICT-didactiek

Slide 7 - Tekstslide

Vervlechting van het DI-model en ICT-didactiek (II)

Slide 8 - Tekstslide

Vervlechting van het DI-model en ict-didactiek (III)
 • Kijk even rustig naar wat er allemaal te vinden is. 
 • Wat vond je interessant/wat neem je mee?


Opdracht:
Zoek een alternatieve ICT-tool waarmee jij jouw ICT-leerdoel van de les kunt behalen.


timer
10:00

Slide 9 - Tekstslide

Verkenning ICT-tool landschap

Slide 10 - Tekstslide

Waar moet je aan denken bij het kiezen van een ICT-tool?
 1. Gebruiksvriendelijkheid (is er al een verwerkingsovereenkomst?)
 2. Betaalbaarheid (is er een betaald account voor nodig?)
 3. AVG (mag ik de tool gebruiken?)
 4. Efficiënte inzet van de tool; tijdsinvestering waard voor de opbrengst. Ga je het vaker inzetten? Is het eenmalig?
 5. Eerst het doel, dan de tool!

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Thema's & tools
 1. Voorkennis activeren             (Mentimeter + Answergarden)
 2. Formatief toetsen                    (GimKit + Socrative + Quizziz)
 3. Quizzen                                         (Quizlet Live +Blooket)
 4. (visueel) info/uitleg geven    (EdPuzzle + PlayPosit + Powtoon + Animaker)
 5. Samenwerken                            (Trello + Meistertask + Gitmind + MS Planner)
 6. Feedback/reflectie                  (ExitTicket + Tricider)
 7. Structureren/visualiseren    (Mindmeister + Miro)
 8. Presenteren                                (LessonUp + Geneally + Thinglink)
 9. Spellen                                          (Educaplay + LearningApps)

Slide 13 - Tekstslide

Verkenning ICT-tool landschap
Stappenplan:
 1. Onderzoek de verschillende ICT-tools behorende bij jullie thema.
 2. Je gaat twee tafels verkennen: bij elke tafel twee tools.
 3. Kies je favoriete tafel met de twee bijbehorende tools uit en maak een vergelijkend onderzoek; Elevatorpitch in groepjes (2 min per groep):
Wat is het doel van het lesonderdeel wat je wilt bereiken? (DOEL)
Waarom denk jij dat deze ict-tool daar volgens jou het beste bij zou passen? (MEERWAARDE/BESTE KEUZE)

Slide 14 - Tekstslide

Verkenning ICT-tool landschap
Stappenplan:
 1. Elevatorpitch in groepjes of plenair (2 min p.p.) (post-its)
 2. Feedback individueel/groepje verwerken (hulp docenten)
 3. Plenair per groep (2 min): belangrijkste opbrengsten delen

Slide 15 - Tekstslide

Feedback individueel/groepje verwerken (hulp docenten)

 • Verwerk de ontvangen feedback
 • Schakel hulp in van de docenten waar nodig
timer
15:00

Slide 16 - Tekstslide

Verkenning ICT-tool landschap
Stappenplan:
 1. Elevatorpitch in groepjes of plenair (2 min p.p.) (post-its)
 2. Feedback individueel/groepje verwerken (hulp docenten)
 3. Plenair per groep (2 min): belangrijkste opbrengsten delen

Slide 17 - Tekstslide

Plenair per groep (2 min): 
belangrijkste opbrengsten delen
 • Wat heb je geleerd van de andere groepen? 

Slide 18 - Tekstslide

Hoe nu verder?
 • Maak een concept lesvoorbereiding
 • Geef een theoretische onderbouwing van de gekozen ICT-tool (TPACK, SAMR en/of Bloom)
timer
15:00

Slide 19 - Tekstslide

Huiswerk
 • ICT-tool eigen maken (gekozen tool)
 • Vanuit theorie keuze beschrijven (zie college 2)
 • Pitch van jouw contextrijke eigen gemaakte keuzes   (onderbouwde keuze van de lesvoorbereiding +       lesvoorbereiding in conceptvorm af)
 • Lees bestand 'informatieverwerking college 4' op #OO
 • Bekijk goed het beoordelingsformulier en neem vragen mee

Slide 20 - Tekstslide

Benoem twee dingen die je nog zou willen leren over de besproken onderwerpen.

Slide 21 - Open vraag

Benoem één vraag die je beantwoord wilt hebben, anders kun je niet verder.

Slide 22 - Open vraag

Noem één ding die je meeneemt uit dit college (leuk/interessant/leerzaam)

Slide 23 - Open vraag

Meer info over: tools zoeken (hyperlinks)
 • Algemene ICT-didactiek
 • ICT-Vakdidactiek 

Slide 24 - Tekstslide

Nuttig handboek t.a.v. ICT-didactiek (thematisch)

 • Wat vond je interessant/wat neem je mee?


Slide 25 - Tekstslide

ICT-tools: vakdidactiek (1)

Slide 26 - Tekstslide

ICT-tools: algemene didactiek

Slide 27 - Tekstslide

Meer info over: tools zoeken 
HBO instellingen

Slide 30 - Tekstslide

Tips voor online lesgeven
TodaysTeachingTools (klik)

Slide 31 - Tekstslide