Grammar: Past Continuous (verleden tijd, langere vorm)

Past continuous
1 / 36
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

In deze les zitten 36 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Past continuous

Slide 1 - Tekstslide

Doel ...
Ik kan should en shouldn't in een zin gebruiken
Ik kan onderscheid maken tussen een past simple en een past continuous. 
Ik weet wanneer iets een momentopname was of wanneer iets langer heeft geduurd in het verleden.
Ik weet hoe en wanneer ik de past continuous en de past simple moet toepassen.
Ik kan de past simple en past continuous correct toepassen.

Slide 2 - Tekstslide

3.3 should/shouldn't 
betekenis: zou moeten/zou niet moeten (mogen)

Daarna altijd hele werkwoord. 

You shouldn't run in school.
She should eat breakfast every day.

Slide 3 - Tekstslide

Should + hele ww
Shouldn't + Hele ww
Zou eigenlijk moeten zijn
Zou eigenlijk niet moeten zijn
You should try to get some more exercise.
You shouldn't go out alone, it's dangerous!

Slide 4 - Tekstslide

It's cold. You ________________
a cardigan. (wear)
A
should wear
B
shouldn't wear

Slide 5 - Quizvraag

She's always tired. She _________
to bed late every night. (go)
A
should go
B
shouldn't go

Slide 6 - Quizvraag

fill in: should + ww or shouldn't +ww
You ______ some fruit or vegetables every day. (eat)

Slide 7 - Open vraag

fill in: should + ww or shouldn't +ww
You ______the teacher to help you if you don't understand the lesson. (ask)

Slide 8 - Open vraag

fill in: should + ww or shouldn't +ww
People __________fast in the town centre. (drive)

Slide 9 - Open vraag

Past Simple vs Past Continuous

Slide 10 - Tekstslide

Wat weet je van de Past Simple (verleden tijd)?

Slide 11 - Woordweb

Wat weet je van de (Present) continuous?

Slide 12 - Woordweb

Past Simple
De past simple gebruik je als:
- iets in het verleden is gebeurd en is afgerond.

regelmatige ww --> ww+ed
onregelmatige ww --> 2e rijtje
Slide 13 - Tekstslide

Past simple vragen en ontkenningen
vragen: To be, to have, to do, can, could, will, would, must & shall 
Dan komt deze vooraan te staan.
Geen hulpwerkwoord?
Dan komt did vooraan in de zin.
Did he watch a movie last week?

Ontkenning: Hulpwerkwoord( to be, to have, to do, can, could, will, would must & shall) komt not achter Hadn’t – weren’t etc.
Geen hulpwerkwoord
Dan komt didn’t tussen het onderwerp en het werkwoord.
He didn’t swim fast.

Slide 14 - Tekstslide

Past Continuous
De Past Continuous ('ing- vorm') gebruik je:
- als de handeling in de verleden tijd aan de gang was en op een bepaald moment door een andere handeling werd onderbroken;
Voorbeeld: I was screaming while we hit a roadsign

- als twee handelingen tegelijk aan de gang zijn. 
Je maakt deze door was/were + ww+ ing
Voorbeeld: While I was watching TV, I was also preparing my lunch. 

Slide 15 - Tekstslide

Past continuous
Hoe maak je die?
She was walking to school, when her phone rang.
I was drinking some tea, when my husband was working.
What were you thinking of?

Dus de regel is: .................................


Slide 16 - Tekstslide

Past Continuous
was
                                   of        +  ww   +  ing
were

He was cleaning the house.

Slide 17 - Tekstslide

Past Continuous vragen en ontkenningen
Vragen: Was/were komt vooraan in de zin te staan
Was I swimming when my mother came home?

ontkenningen: Was/were --> was not/ wasn’t, were not/ weren’t
I wasn’t swimming when my mother called.

Slide 18 - Tekstslide

Bij welke personen gebruik je 'was' en bij welke personen gebruik je 'were'?
(maak het rijtje I,You, etc.)

Slide 19 - Open vraag

Wanneer gebruik je de past simple (verleden tijd)?

Slide 20 - Open vraag

Past Continous en Past Simple
Past Continuous = al aan de gang ( lang)
Past Simple = iets gebeurde (kort)

Slide 21 - Tekstslide

Past continuous vs Past simple
    We were baking pie, while Jim arrived.  
     She was panicking, when she heard the bad news.
I was travelling to Africa, when Julie tried to call me.

Slide 22 - Tekstslide

Past simple or Past continuous?

I was having a shower.
A
Past simple
B
Past continuous

Slide 23 - Quizvraag

We sang that song yesterday.
A
Past Simple
B
Past continuous

Slide 24 - Quizvraag

We ______
(watch) TV when we ______
(hear) a loud noise.
A
were watching - heared
B
was watching - heared
C
were watching - heard
D
was watching - heard

Slide 25 - Quizvraag

Last year I _____
(visit) Paris and Rome.
A
was visiting
B
visited
C
were visiting
D
visitted

Slide 26 - Quizvraag

He ____
(work) in the garden when he _____
(find) the money.
A
were working - finded
B
worked - was finding
C
was finding - works
D
was working - found

Slide 27 - Quizvraag

Vul de goede vorm van het werkwoord in

I ___(sit) in a cafe when you __(call) .

Slide 28 - Open vraag

Susie ___(watch) a film when she __ (hear) the noise.

Slide 29 - Open vraag

When I ____(walk) into the room, everyone ____(work).

Slide 30 - Open vraag

Dus......wanneer gebruik je de past continuous

Slide 31 - Open vraag

Dus....hoe maak je de past continuous?

Slide 32 - Open vraag

Doel ...
Ik kan should/shouldn't gebruiken in een zin.
Ik kan onderscheid maken tussen een past simple en een past continuous. 
Ik weet wanneer iets een momentopname was of wanneer iets langer heeft geduurd in het verleden.
Ik weet hoe en wanneer ik de past continuous en de past simple moet toepassen.
Ik kan de past simple en past continuous correct toepassen.

Slide 33 - Tekstslide

Ik heb de doelen voor deze les bereikt en snap de grammatica.
A
Ik snap het helemaal.
B
Ik snap het bijna, na de opdrachten snap ik het wel.
C
Ik snap het bijna maar graag herhalen de volgende les.
D
Ik snap het (nog) niet en wil graag extra uitleg.

Slide 34 - Quizvraag

To Do:
The next slide has a link to a video explaining everything again.
Maak 3.2 opdracht 14 t/m 20

Slide 35 - Tekstslide

Slide 36 - Link