provinciale staten en waterschapsverkiezingen

provinciale staten en waterschaps-verkiezingen 
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijkundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

provinciale staten en waterschaps-verkiezingen 

Slide 1 - Tekstslide

praktische zaken
- Log alvast in op lesson-up met de code 
- Vandaag voor 23.59 inleveren werkstuk voor tussentijdse beoordeling 
n.giljam@zuidwesthoekcollege.nl 

Slide 2 - Tekstslide

Lesplanning 
- voorkennis ophalen 
- uitleg over provinciale staten verkiezingen en waterschapsverkiezingen 
- zelfstandig opdrachten maken 
- Blooket 


Slide 3 - Tekstslide

Aan het einde van de les .....
- kan je uitleggen wat de provinciale staten verkiezingen zijn. 
- kan je uitleggen wat de waterschapsverkiezingen zijn. 
- kan je benoemen wat de provinciale staten doen. 
- kan je benoemen wat de waterschappen doen. 

Slide 4 - Tekstslide

Instructie opdracht 
- Lees de vraag
- Bedenk een antwoord voor jezelf (1min) 
-Deel je antwoord met buur en kom tot 1 gezamenlijk antwoord en noteer het antwoord onder de vraag (3 min)

Slide 5 - Tekstslide

Waar denk je aan bij de provinciale staten verkiezingen/waterschapsverkiezingen?

Slide 6 - Open vraag

Kijkvragen 
1. Om de hoeveel jaar zijn de provinciale staten verkiezingen 
2. Waar of niet waar?: De provinciale staten kiezen de leden van de Tweede Kamer 

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Om de hoeveel jaar zijn ze provinciale staten verkiezingen
A
5
B
6
C
4
D
8

Slide 9 - Quizvraag

De provinciale staten kiezen de leden van de Tweede Kamer
A
waar
B
niet waar

Slide 10 - Quizvraag

kijkvragen 
1. Nederland heeft ....... waterschappen. 
2. Waar of niet waar?: Bij de waterschappen doen veel lokale partijen mee

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Link

In Nederland zijn ...... waterschappen
A
12
B
10
C
21
D
14

Slide 13 - Quizvraag

Bij de waterschappen doen veel lokale partijen mee?
A
waar
B
niet waar

Slide 14 - Quizvraag

Taken provincie 
- ruimtelijke ordening 
- natuur, milieu, water landschap
-  verkeer en vervoer 
- welzijn en cultuur 
- houdt toezicht op gemeenten en waterschappen
Taken waterschappen 
- waterstand regelen 
- afvalwater zuiveren
- dijken beheren 
- natuurbeheer in en aan het water 
- kwaliteit zwemwater controleren  

Slide 15 - Tekstslide

Waterschap
Provincie 
Bepalen waar er een nieuwe wijk gebouwd wordt 
Kiezen leden Eerste Kamer 
Het strand sluiten als het water slecht is 
Dijken verstevigen 
aanleggen fietspaden 
Het openbaar vervoer verzorgen 
Schoon drinkwater 

Slide 16 - Sleepvraag

2 wegen opdracht 
Dit is het einde van de klassikale les, je gaat nu zelfstandig verder in de lesson-up. 
wat?:  0 - 1 of 2 fout -> maak de rode weg slides
                       meer dan 2 fout -> maak de paarse weg slides
hoelang?: 10-15 min 
klaar?: Laatste slide in lesson-up maken. 

Slide 17 - Tekstslide

Zoek uit op welke partijen we kunnen stemmen in Noord-Brabant voor de provinciale staten verkiezingen.

Slide 18 - Open vraag

Zoek op op welke partijen we kunnen stemmen in Noord-Brabant voor de waterschapsverkiezingen.

Slide 19 - Open vraag

Benoem een opvallend verschil tussen de partijen die mee doen bij de verschillende verkiezingen.

Slide 20 - Open vraag

Provincie 
Waterschappen 

Slide 21 - Sleepvraag

Bij de provinciale staten verkiezingen doen verschillende partijen mee. Noem 3 partijen die meedoen aan de provinciale staten verkiezingen in Noord-Brabant.

Slide 22 - Open vraag

Bij de waterschapsverkiezingen doen verschillende partijen mee noem 3 partijen die mee doen aan de waterschapsverkiezingen in Noord-Brabant.

Slide 23 - Open vraag

Welke stelling(en) is(/zijn) juist
A
Bij de waterschappen stem je op nieuwe bestuursleden
B
De provinciale staten verkiezingen zijn om de 4 jaar.
C
Nederland kent 13 provinciale staten
D
De waterschappen kiezen de leden van de Eerste Kamer

Slide 24 - Quizvraag

Zoek 5 verkiezingsposters van de waterschapsverkiezingen of de provinciale staten verkiezingen.

Slide 25 - Open vraag

Slide 26 - Link

Slide 27 - Link