Ec. bekeken 3TL: 7.7 Ondernemingsvormen

Werk en bedrijf
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 3

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Werk en bedrijf

Slide 1 - Tekstslide

7.7 Ondernemingsvormen

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen
- Je kan verschillende ondernemingsvormen noemen

- Je kan de verschillen tussen de ondernemingsvormen benoemen

Slide 3 - Tekstslide

Ff herhalen...
Voordat we verder gaan, moeten we eerst checken wat we nog van vorige les(sen) weten...

Slide 4 - Tekstslide

Wat weet je nog van de vorige les?

Slide 5 - Woordweb

Wat betekent het begrip "arbeidsmotief"?

Slide 6 - Open vraag

Wanneer ben je "in loondienst"?

Slide 7 - Open vraag

En dan nu verder...

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

H7.7

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Ondernemingsvormen
  • Eenmanszaak
  • Zelfstandige zonder personeel (ZZP)
  • Vennootschap onder firma (Vof)
  • Besloten vennootschap (BV) 
  • Naamloze vennootschap (NV)
  • Stichting 
Een arbeidsmotief is een reden om te gaan werken

Slide 12 - Tekstslide

Eenmanszaak
Er is één eigenaar die zelf de leiding heeft.

De eigenaar kan wel personeel in dienst hebben.

Slide 13 - Tekstslide

Zzp-er
Iemand die werkt zelfstandig, geeft dus een eigen onderneming.

Een zzp-er heeft geen personeel en betaalt inkomstenbelasting over de winst.

Slide 14 - Tekstslide

V.o.f.
Vennootschap onder firma: Er zijn twee of meer eigenaren (vennoten of firmanten) die samen de leiding hebben.

Slide 15 - Tekstslide

Kenmerken eenmanszaak en v.o.f.
Voor de eigenaren van een eenmanszaak en v.o.f. is de winst hun inkomen. Daarover betalen zij inkomstenbelasting. Dat is een belasting die iedereen over zijn privé-inkomen
moet betalen.

Bij verlies zijn de eigenaren ook privé aansprakelijk.

Slide 16 - Tekstslide

BV en NV
Een bv (= besloten vennootschap) en een nv (= naamloze vennootschap) zijn ondernemingsvormen waarbij het privégeld van de eigenaren en het geld van de onderneming strikt van elkaar gescheiden zijn. De eigenaren zijn aandeelhouders.


Over de winst wordt vennootschapsbelasting betaald.
De aandeelhouders krijgen dividend als er winst gemaakt wordt.

Slide 17 - Tekstslide

Stichting
Een stichting is een instelling die opgericht is om een bepaald doel te verwezenlijken. Vaak ontvangen ze geld in de vorm van donaties of een subsidie. Winst mag niet gehouden worden, dit moet besteed worden t.b.v. het doel van de stichting.

Slide 18 - Tekstslide

Wat heb je geleerd?

Slide 19 - Tekstslide

Welke bewering is juist?
A
Een eenmanszaak hoef je niet in te schrijven bij de KVK
B
De winst van een eenmanszaak is inkomen van de eigenaar
C
De eigenaar van de eenmanszaak werkt altijd alleen

Slide 20 - Quizvraag

Myrthe en Johan praten over ondernemingen.
Myrthe zegt dat eigenaren van nv’s geen belasting betalen over de winst van het bedrijf.
Johan zegt dat eigenaren van eenmanszaken hun privévermogen niet hoeven aan te spreken bij een faillissement.

Wie heeft er gelijk?
A
Myrthe
B
Johan
C
Beide
D
Niemand

Slide 21 - Quizvraag

Ferdi en Anouk praten over ondernemingen.
Anouk zegt dat bedrijven allemaal bv’s moeten worden zodat ze makkelijk personeel kunnen aannemen.
Ferdi zegt dat zzp-ers eigenlijk eenmanszaken zijn.

Wie heeft er gelijk?
A
Ferdi
B
Anouk
C
Beide
D
Niemand

Slide 22 - Quizvraag

Was de uitleg duidelijk voor jou?
010

Slide 23 - Poll

Welke vragen heb je nog na het bekijken van deze uitleg?

Slide 24 - Open vraag

Aan de slag!
  1. Lees de leertekst van H7.7 nog eens goed door.
  2. Maak van H7.7 de opdrachten 1 t/m 7 (niet af = huiswerk voor de volgende les!)

Slide 25 - Tekstslide

Afsluitend filmpje
Ondernemer in de sociale media...
big business

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Link