Lessenserie woordenschat groep 5/6 - verhaal Abel Tasman (Lang geleden)

1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
WoordenschatBasisschoolGroep 5

In deze les zitten 29 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Abel Tasman (ca. 1642)

Slide 2 - Tekstslide

5 woorden 
de ontdekkingsreiziger
reusachtig
de vreemdelingen
gestuurd
blazen

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

de ontdekkingsreiziger
Een ontdekkingsreiziger is iemand die op ontdekkingsreis gaat en op zoek gaat naar gebieden of plaatsen die voor zijn eigen cultuur onbekend zijn.

Slide 5 - Tekstslide

reusachtig 

Buitengewoon, enorm, gigantisch, immens, kolossaal, onmetelijk, reuze, reuzegroot, uitermate,
enorm, geweldig, ontiegelijk, ontzettend machtig, hartstikke.

Slide 6 - Tekstslide

de vreemdelingen
Iemand die niet uit de stad, de streek of het land komt

Slide 7 - Tekstslide

gestuurd
Voltooid deelwoord van sturen: het stuur van een auto bedienen, iemand ergens heen laten gaan, zorgen dat een brief of ander bericht zijn bestemming bereikt

Slide 8 - Tekstslide

blazen
Met bolle wangen en getuite lippen diep uitademen.
Een sissend geluid maken

Slide 9 - Tekstslide

Oefenen!

Slide 10 - Tekstslide

6 woorden 
de koopman
wonderlijk
precies
aanpakken
begroeten
tegemoet

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

de koopman 

Iemand die verschillende producten opkoopt
en ze vervolgens weer te koop aanbiedt.

Slide 13 - Tekstslide

wonderlijk

Anders dan gewoon, speciaal.

Slide 14 - Tekstslide

precies 

Heel nauwkeurig , heel juist. Met veel aandacht en op de kleine dingen lettend.
Om aan te geven dat het zo is of dat je dat ook vindt

Slide 15 - Tekstslide

aanpakken

In je handen nemen en vasthouden.
Ergens aan beginnen, iets gaan doen.

Slide 16 - Tekstslide

begroeten
Elkaar gedag zeggen als je
iemand ontmoet.

Slide 17 - Tekstslide

tegemoet 

Naar iets of iemand toe. Tegemoetkomen = helpen. 

Slide 18 - Tekstslide

Oefenen!

Slide 19 - Tekstslide

6 woorden 
kringelde
 gevonden
voortaan
geleden
 de matroos
de vlag

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

kringelde

Verleden tijd van kringelen. In cirkels blijven bewegen

Slide 22 - Tekstslide

gevonden 

Voltooid deelwoord van vinden. Iets of iemand weer ontdekken. Een mening hebben. Het toevallig tegenkomen.

Slide 23 - Tekstslide

voortaan 

Van nu af aan.

Slide 24 - Tekstslide

geleden
Naar achteren in de tijd. 
Voltooid deelwoord van lijden: iets ergs voelen of er verdriet van hebben

Slide 25 - Tekstslide

de matroos 

Zeeman met lage rang

Slide 26 - Tekstslide

de vlag

Een stuk stof met bepaald patroon dat symbool is voor een land of club

Slide 27 - Tekstslide

Alle woorden
kringelde
 gevonden
voortaan
geleden
 de matroos
de vlag
de koopman
wonderlijk
precies
aanpakken
begroeten
tegemoet

Slide 28 - Tekstslide

Circuit 
1) Kaboem 
Trek een stokje uit het bekertje en leg uit welk woord je hebt. Heb je het goed, dan mag je het stokje houden. Pas op! Heb je kaboem, dan moeten al je stokjes weer terug!  Op het controleblad kun je de woorden nakijken.

2) Draairad
Draai het rad en ..... ?

3) Memorie 
Leg alle kaartjes met de tekst naar beneden. Per beurt mag je twee kaartjes omdraaien. Heb je het woord én de betekenis? Dan mag je de kaartjes houden. Zijn ze niet goed, dan draai je ze weer om en is de volgende aan de beurt! 

4) Woordenzoeker 
Op dit blad staan alle 17 woorden van de afgelopen lessen verstopt. Kun jij ze allemaal vinden? Zoek van boven naar beneden, van beneden naar boven, links, rechts of schuin.... én achterstevoren! 
En nu.... KAHOOT! 
timer
5:00

Slide 29 - Tekstslide