ex1

Hören
Lesen
Sprechen + Gespräche führen
Schreiben
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
DuitsMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 23 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Hören
Lesen
Sprechen + Gespräche führen
Schreiben

Slide 1 - Tekstslide

Teil 1: 
- welke examens?
- handige sites 
- oefenen met SCHREIBEN 

Teil 2: Taalblokken

Slide 2 - Tekstslide

Hören + Lesen
    - 45 min. per vaardigheid
    - bij lesen woordenboek DE/NL


Gespräche führen
 - 10 min. 
- voorbereiding:  10 min.  zonder
   woordenboek
- 2 dialogen

Schreiben (aantekeningen/formulieren + correspondentie + vrij schrijven)
- 60 min.                
- woordenboek NL/DE           
Sprechen
- presentatie
- 3-5 min.
- voorbereiding ca. 2 weken
- hulpmiddelen: Powerpoint en
   evt. lijstje met
   aandachtspunten/trefwoorden

Slide 3 - Tekstslide

ON LINE-WOORDENBOEKEN
-vertalen.nu

-dict.cc

-uitmuntend.de

 
HANDIGE SITES
- nubeterduits.nl
- duits.de


Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Link

Slide 6 - Link

SCHREIBEN
stap 1: lees "brieven en e-mails" op duits.de (5 min.)

stap 2: maak de schrijfopdrachten (20 min.)

stap 3: controleer het resultaat van een medestudent

Slide 7 - Tekstslide


 • datum
 • aanhef
 • afsluiting
 • leestekens
 • gebruik hoodletters
 • inhoud
 • taalgebruik
 • handschrift

Slide 8 - Tekstslide

1. Teil
 • examenopdracht
 • informatie over  "Begegnung"
 • vragen en rondleiding voorbereiden (drie- en viertallen)

2. Teil
 • Taalblokken
 • Aangeven welk examenniveau: A1, A2, B1

Slide 9 - Tekstslide

Sprechen A2 - presentatie
Opdracht:
   

Vertel tijdens de presentatie iets over jezelf. Vertel wie je bent, waar je woont, je leeftijd, iets over jouw favoriete hobby’s* én over je stage**.


De presentatie moet ± 3 tot 5 minuten duren.


* Ga daarbij uitvoerig in op het waarom: wat is er zo bijzonder aan de twee genoemde hobby’s? Wat vind je er leuk aan? Hoe zijn het je hobby’s geworden?

** Vertel bijvoorbeeld over de stage. Welke werkzaamheden moet je zoals doen. Wat vind je leuk, wat vind je minder leuk?

Slide 10 - Tekstslide

"Begegnungen"

- Klasse 3V2a:
 • 23.4.2018 
 •                         

- Klasse 3V2b:
 • 25.4.2018


Slide 11 - Tekstslide


. voorbereiding op mondeling examen
. internationale ontmoetingen

Slide 12 - Tekstslide

verpflichtet
müssen
Zwang
Sklaverei
verboten


Schule           = 
verpflichtet  = 
müssen         = 
Zwang           = 
Sklaverei       = 


Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Was brauchen wir?
 • vragen die je kunt stellen aan de Duits studenten
                  (5 vragen per groepje)
 • rondleiding door het gebouw

Slide 15 - Tekstslide

Was machen wir heute?
Stap 1:  (10 min)
 • maak groepjes van 3 of 4
 • bedenk 5 tot 10 vragen die je kunt stellen aan de Duitse studenten
 • schrijf de vragen goed leesbaar op
Stap 2: (10 min)
 • presenteer met je groepje de vragen
 • vul je vragenlijst aan

Slide 16 - Tekstslide

Die Führung

Slide 17 - Tekstslide

"Begegnungen"

- Klasse 3V2a:
 • 23.4.2018 
 •                         

- Klasse 3V2b:
 • 25.4.2018


Slide 18 - Tekstslide


. voorbereiding op mondeling examen
. internationale ontmoetingen

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Was machen wir heute?

Stap 1: 

Brainstorming  in viertallen:

Wat kun je laten zien?

(10 minuten)


Stap 2:

Met de hele klas : ieder groepje presenteert de ideeën (10 minten)

Slide 21 - Tekstslide

Was machen wir heute?

Stap 2: 

In tweetallen:

Route bepalen


Stap 3:

Rondleiding voorbereiden in het Duits


(20 Minuten)

dict.cc

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide