K5 Elektriciteit & Magnetisme 2: spanning, dynamo, microfoon, luidspreker

K5 Elektriciteit & Magnetisme 2
1 / 46
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 46 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

K5 Elektriciteit & Magnetisme 2

Slide 1 - Tekstslide

K5 Elektriciteit & Magnetisme 2
Gelijkspanning vs wisselspanning
Dynamo's
Microfonen
Luidsprekers

Slide 2 - Tekstslide

Gelijkspanning
De spanning is altijd gelijk
Symbool

Slide 3 - Tekstslide

Wisselspanning
De spanning wisselt gedurende de tijd. 
Symbool

Slide 4 - Tekstslide

Dynamo

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Dynamo
Onderdelen van de dynamo: Magneet en Spoel van koperdraad

Slide 7 - Tekstslide

Dynamo
Als je gaat fietsen laat jouw ronddraaiende band het wieltje ook ronddraaien.
De magneet gaat nu ronddraaien om de spoel heen: er ontstaat een magnetisch veld

Slide 8 - Tekstslide

Dynamo
Doordat de magneet ronddraait, veranderd (wisselt) het magnetisch veld continu; de noord- en zuidpolen zitten nooit op dezelfde plek. Doordat dit continu wisselt ontstaat er dus een wisselspanning.

Slide 9 - Tekstslide

Andersom
Er zijn ook dynamo's waarbij de spoel draait om de magneet. De magneet staat dan stil; er gebeurd precies hetzelfde.

Slide 10 - Tekstslide

Een draaiende dynamo levert:
A
geen spanning
B
wisselspanning
C
gelijkspanning
D
fluxspanning

Slide 11 - Quizvraag

Op een fiets zit een dynamo.
Wat doet de dynamo?

A
De dynamo slaat elektrische energie op.
B
De dynamo wekt elektrische energie op.
C
De dynamo wekt lichtenergie op.
D
De dynamo zorgt voor een stroomkring.

Slide 12 - Quizvraag

Wisselspanning of gelijkspanning?
Wisselspanning
Gelijkspanning
Stopcontact
9V - batterij
Accu van je telefoon
Elektriciteitscentrale
Windmolen
Fiets-dynamo

Slide 13 - Sleepvraag

Geef van alle vier de spanningsbronnen aan of het wisselspanning of gelijkspannig levert
Wissel
spanning
Gelijk
spanning
Batterij
Dynamo
Generator
Accu

Slide 14 - Sleepvraag

De magneet gaat draaien
De lamp gaat branden
het wieltje van jouw dynamo gaat draaien
in de spoel gaat een stroom lopen
je fietst
5
4
3
2
1

Slide 15 - Sleepvraag

Is er een wisselspanning in een dynamo? Leg uit?
A
Nee, de fietsdynamo met spoel en magneet, geeft geen wisselspanning
B
Ja, want door de spoel en magneet wisselt telkens het magnetisch veld en dus van richting + en -
C
Ja, omdat er een spoel en magneet in zit.
D
Ja, want door de magneet wisselt telkens het magnetisch veld en dus van richting + en -

Slide 16 - Quizvraag

In een dynamo zit een
A
spoel en een magneet
B
spoel
C
magneet
D
koperdraadje

Slide 17 - Quizvraag

Welke zinnen zijn juist? Noteer de nummers.
1 Hoe meer windingen in de spoel zitten, hoe hoger de stroom is die de dynamo maakt.
2 Een dynamo werkt op elektrische stroom.
3 In een generator zit een dynamo.
4 Een dynamo zet elektrische energie om in bewegingsenergie.

Slide 18 - Open vraag

De verlichting van je fiets werkt op een dynamo. Hoe groot is de spanning van je dynamo, als je verlichting goed werkt?
A
1,5 volt
B
4,5 volt
C
6 volt
D
9 volt

Slide 19 - Quizvraag

Een dynamo kan ... leeg raken
A
wel
B
niet

Slide 20 - Quizvraag

Microfonen
bestaat uit:
- permanente magneet (4)
- spoel (3)
- membraan (2)

Slide 21 - Tekstslide

Microfonen
Geluid zet het membraan (2) in beweging. De spoel (3) zit vast aan het membraan en gaat bewegen.

De spoel beweegt heen en weer om de magneet (4) en er ontstaat een magnetisch veld dat een elektrisch veld opwekt; wisselspanning.

Slide 22 - Tekstslide

Microfoon & frequentie
De microfoon geeft met de wisselspanning informatie over het geluid; de frequentie van de wisselspanning geeft informatie over de toonhoogte (hoog of laag)

Slide 23 - Tekstslide

Bepaal de frequentie van het geluid

Slide 24 - Open vraag

Slide 25 - Video

Versterker
Versterkt het geluid uit een microfoon. De frequentie blijft gelijk maar de amplitude (hard/zacht) wordt groter.

Slide 26 - Tekstslide

De amplitude die in de versterker komt is lager dan de amplitude die uit een versterker komt; het geluid uit een versterker is daarom ....

Slide 27 - Open vraag

Luidspreker

Slide 28 - Tekstslide

In elke luidspreker zitten:
  • een magneet
  • een spoel
  • een conus

Slide 29 - Tekstslide

Luidspreker
Het versterkte elektrische signaal komt bij de luidsprekers aan.
Deze zetten het elektrische signaal weer om in geluid. 

Slide 30 - Tekstslide

Luidspreker
Op de spoel wordt een wisselspanning gezet. Er is een spanningsveld. De spoel zit om een magneet; er ontstaat dan een wisselend magnetisch veld.

De elektromagneet komt in beweging en laat de conus ook bewegen (trillen).

De conus laat de lucht rondom weer bewegen en het geluid verspreid zich.

Slide 31 - Tekstslide

Slide 32 - Video

microfoon en  en luidspreker

Overeenkomst: beide hebben een spoel en een magneet
Verschil:               microfoon heeft een membraan
                                 luidspreker heeft een conus

Slide 33 - Tekstslide

Sleep de juiste onderdelen van de microfoon naar de afbeelding, zet de rest in de prullenbak
Prullenbak
Microfoon
Borstel
Membraan
Spoel
Ijzerdraad
Koperdraad
Dynamo
Behuizing

Slide 34 - Sleepvraag

De spoel wordt een elektromagneet waarvan de polen steeds wisselen
1
2
3
4
-Er komt een wisselspanning en daarmee een wisselstroom op de spoel te staan
-De elektromagneet wordt steeds afwisselend aangetrokken en afgestoten door de permanente magneet
-De Elektromagneet laat de conus heen en weer bewegen op deze manier wordt de lucht rond de luidspreker in trilling gebracht

Slide 35 - Sleepvraag

Een luidspreker bestaat uit verschillende onderdelen.
Wat hoort bij elkaar?
Zet de functies achter de bijbehorende onderdelen.
De conus …
De elektromagneet …
De permanente magneet …  
zorgt ervoor dat de conus gaat trillen.
zorgt ervoor dat de elektromagneet kan trillen.
zorgt ervoor dat de lucht gaat trillen.

Slide 36 - Sleepvraag

Een smartphone kun je gebruiken om muziek af te spelen. Met een versterker en een luidspreker kunnen meerdere mensen naar deze muziek luisteren. Je ziet een afbeelding van een signaal voor en na de versterker. Sleep de juiste antwoorden bij elkaar.
De amplitude van het versterkte signaal is:
De frequentie van het versterkte signaal is:
Even groot
Groter
Kleiner

Slide 37 - Sleepvraag

Waarvoor dient de microfoon?
A
Microfoon versterkt het geluid
B
Microfoon verzwakt stemgeluid
C
Microfoon zet elektrische signalen om in geluid
D
Microfoon zet geluidsgolven om in elektrische signalen

Slide 38 - Quizvraag

Een luidspreker bestaat uit verschillende onderdelen.
Wat hoort bij elkaar?
Zet de functies achter de bijbehorende onderdelen.
De conus …
De elektromagneet …
De permanente magneet …  
zorgt ervoor dat de conus gaat trillen.
zorgt ervoor dat de elektromagneet kan trillen.
zorgt ervoor dat de lucht gaat trillen.

Slide 39 - Sleepvraag

Een microfoon zorgt altijd voor
A
Gelijkspanning
B
Wisselspanning
C
Hoge weerstand
D
Krachtstroom

Slide 40 - Quizvraag

Een microfoon is aangesloten op een versterker.
Welk soort signaal krijgt de versterker van de microfoon?

A
amplitude
B
gelijkstroom
C
magnetisme
D
wisselstroom

Slide 41 - Quizvraag

Vangt met een dun membraan geluid op waardoor een elektromagneet een wisselspanning opwekt
Microfoon
Versterker
Luidspreker
Vangt een wisselspanning op en zet deze via een elektromagneet om in een beweging waardoor de conus op en neer gaat
Verandert de amplitude van de wisselspanning en maakt het geluid over emerdere frequenties gelijk

Slide 42 - Sleepvraag

Gebruik de woorden : Conus, luidspreker, geluidsbron, drukverschillen, tussenstof, trillingen, moleculen, ontvanger, oor. geluid, oren

• Een …………………. is een ……………………..
• De ……………………van een luidspreker is een dun vel van papier of plastic. Als de luidspreker geluid geeft, beweegt de conus snel heen en weer. Daardoor ontstaan er ………………….. in de lucht.
• Doordat de ………………… voortdurend met elkaar botsen, geven ze hun beweging aan elkaar door.
• Je kunt een ……………. alleen horen als er een ……………….(medium) is: een stof waardoor de ………………… zich kunnen verplaatsen van de geluidsbron naar je oren.
• Je ……. werkt als een ………………….
TekstLuidspreker
luidspreker
geluidsbron

conus
drukverschillen
moleculen
trillingen
geluid
tussenstof
oor
oren

Slide 43 - Sleepvraag

Versterker
Ontvanger
Oor
Huis
Sleep de componenten in het juiste vakje
Medium
Luidspreker
Bron
luidspreker
lucht
auto
microfoon
geluidswal
muur
oor
luidspreker

Slide 44 - Sleepvraag

 Sleep naar het juiste sleepdoel
Magneet
Spreekspoel
Conus
Frame

Slide 45 - Sleepvraag

Geluid ontstaat door trillingen van een geluidsbron.
Sleep de juiste veroorzaker van de trilling naar de  juiste geluidsbron.
stem
luidspreker
gitaar
stemvork

Slide 46 - Sleepvraag