Hoofdstuk 4 - Wie doet wat in de politiek

Hoofdstuk 4
Wie doet wat in de politiek? 
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijkundeMiddelbare schoolvmboLeerjaar 3,4

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Instructies

Maatschappijleer vmbo kgt / bb hoofdstuk 4 (Seneca)
'Wie doet wat in de politiek?'

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 4
Wie doet wat in de politiek? 

Slide 1 - Tekstslide

Verder zie ik het leerdoel '3 aspecten over de verhouding tussen kabinet & parlement' nog niet terug in de LU. Of ik zie hem over het hoofd.

 

Wat lijkt jou leuk om te doen in de politiek?
Wat lijkt jou leuk om te doen in de politiek?

Slide 2 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat leerde ik vorige les? 
 • wat de namen, uitgangspunten en de bijbehorende   politieke stromingen van de landelijke politieke partijen   zijn
 • wat de kenmerken van een parlementaire democratie zijn
 • wat de 6 aspecten van het functioneren van de     Nederlandse parlementaire democratie zijn
Terugblik vorige les 

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat leer ik vorige les?
 • de namen, uitgangspunten en de bijbehorende politieke     stromingen van de landelijke politieke partijen die zetels   hebben in de Tweede kamer 
 • de 4 kenmerken van populistische politieke partijen
 • de kenmerken van een parlementaire democratie
 • de 6 aspecten van het functioneren van de Nederlandse     parlementaire democratie
Terugblik vorige les 

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat leer ik deze les?
 • wat de 6 taken van het parlement zijn 
 • 3 kenmerken en 2 taken van het kabinet
 • 3 aspecten over de verhouding tussen kabinet en parlement 
 • wat de 3 aspecten zijn van Nederland als monarchie 
 • wat de 3 taken en 3 rollen van de koning zijn 
Ik leer...

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat leer ik deze les?
 • wat de 6 taken van het parlement zijn
 • 3 kenmerken en 2 taken van het kabinet
 • 3 aspecten over de verhouding tussen kabinet en   parlement
 • de 4 machtsmiddelen van het kabinet toepassen 
 • wat de 4 aspecten zijn van Nederland als constitutionele   monarchie
 • wat de 3 taken en 3 rollen van de koning zijn 
Ik leer...

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Hoe heet het staatshoofd van Nederland?
Hoe heet het staatshoofd van Nederland? 

Slide 7 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Taken staatshoofd (in Nederland de koning) 
 1. Troonrede voorlezen 
 2. Beëdigen van ministers en staatssecretarissen 
 3. Ondertekenen van wetten en koninklijke besluiten 

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

0

Slide 9 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Waar vind jij dat er geld
naar toe moet in de
begroting van Nederland? 
Waar vind jij dat er geld
naar toe moet in de
begroting van Nederland?

Slide 10 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Miljoenennota 
 • overzicht van het geld dat Nederland   binnenkrijgt en uitgeeft
 • de begroting van Nederland 

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Republiek
De staatshoofd wordt gekozen door het volk

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vind jij dat het staatshoofd gekozen moet worden door het volk?
Vind jij dat het staatshoofd gekozen moet worden door het volk? 
Ja
Nee

Slide 13 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Constitutionele monarchie
 • De koning heeft niet veel macht
 • Zijn macht wordt beperkt door de Grondwet (constitutie) 
 • Koning is niet verantwoordelijk voor plannen regering

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De 3 rollen van de koning 
 1. Samenbinden
 2. Vertegenwoordigen
 3. Aanmoedigen

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Koppel de situatie aan de juiste rol van de koning 
Samenbinden
Vertegen-
woordigen 
Aanmoedigen
Andere staafshoofden bezoeken
Plekken van nare gebeurtenissen bezoeken
Koningsdag

Slide 16 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies


Denk jij dat de termen regering
en kabinet hetzelfde betekenen?
Denk jij dat de termen regering en kabinet hetzelfde betekenen?
Ja
Nee

Slide 17 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

De term regering en kabinet betekenen niet hetzelfde!!
Regering: koning en ministers 
Kabinet: ministers en staatssecretarissen


Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De regering heeft twee taken!
 1. Het overheidsbeleid voorbereiden
 2. Het overheidsbeleid uitvoeren

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lees de onderstaande situatie goed. Op de volgende slide komt daar een vraag over. 
Situatie: Tijdens de coronacrisis wilde de overheid geld geven aan gedupeerde ondernemers. Er moest toen een wet komen voordat het geld gegeven kon worden.

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Is er in deze situatie sprake van voorbereiden
of uitvoeren door de regering?
Is er in de situatie van de vorige slide sprake van voorbereiden of uitvoeren door de regering?
A
Voorbereiden
B
Uitvoeren

Slide 21 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De twee hoofdtaken van het Parlement (Eerste en Tweede Kamer)
 1. (mede)wetgevende taak
 2. controlerende taak

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Trias Politica
Wetgevende macht: Parlement

Uitvoerende macht: regering
Rechterlijke macht: Rechters

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Sleep de definitie naar de juiste term 
Parlement
Kabinet
Regering
koning en ministers
ministers en staatssecretarissen
De Eerste en Tweede Kamer

Slide 24 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Legaliteitsbeginsel
Alles wat de overheid doet moet gebaseerd zijn op de Grondwet of een andere wet 

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 26 - Video

Een samenvattingsvideo van het hoofdstuk: 
'Wie doet wat in de politiek?'

Slide 27 - Link

Extra informatie en filmpjes voor leerlingen van BB. 

Slide 28 - Link

Extra informatie en filmpjes voor leerlingen van KGT. 


Wat heb je geleerd deze les?
Wat heb je geleerd deze les?

Slide 29 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies
Wat vind je nog lastig?
Wat vind je nog lastig?

Slide 30 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Einde van de les 'Wie doet wat in de politiek?'
De volgende Seneca-les gaat over:
Het proces van besluitvorming in de politiek 

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies