P3.2 Chapitre 5BC Regarder, Parler de sa région, Négation

1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
FransEnseignement Secondaire

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Bienvenue dans la classe de français !
- Chapitre 5BC
- Regarder B: Séjour en auberge de jeunesse
- Parler B: Donner des conseils de voyages
pratiques sur ta région. Demander et donner
des renseignements.

- La négation (Gram. C):
entrainement sur Boîte à Gram (GL) +
Grammaire (LessonUp) + livre Référence !

Slide 2 - Tekstslide

Les objectifs
- Ik kan vragen beantwoorden over een televisieprogramma over de voorbereiding van een reis.
- Ik kan tips geven en mijn mening uiten over verschillende aspecten van een reis.
- Ik kan de weg vragen en geven.
- Ik kan vertellen over en vragen naar het weer.

Slide 3 - Tekstslide

On corrige les devoirs:
Livre GL: exercices 9 et 10ab (p51) 
Boîte à grammaire: Imparfait, Passé composé, Passé simple

Slide 4 - Tekstslide

Chapitre 5B regarder 
Ik kan vragen beantwoorden over een televisieprogramma over de voorbereiding van een reis. 
Vervolgens kan ik reageren op een bericht op een forum.
Eindelijk kan ik een gesprek voeren om informatie te krijgen en vragen te stellen over een verblijf in een herberg.
Préparation de voca: ex. 16                                Regarder: ex. 17
Écrire: ex. 18                                                              Parler: ex. 19


Slide 5 - Tekstslide

Chapitre 5B parler
Ik kan tips geven en mijn mening uiten over verschillende aspecten van een reis.
Ik kan de weg vragen en geven.
Ik kan informatie opvragen met indirecte vormen.

Exercices 25 et 26


Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Transformez la question en une question indirecte.

Exercice 25 b

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Demander et indiquer le chemin sur une carte.

Slide 10 - Tekstslide

Chapitre 5B parler

Ik kan vertellen over en vragen naar het weer.Slide 11 - Tekstslide

La météo

Slide 12 - Tekstslide

Le verbe faire + activités

Slide 13 - Tekstslide

Les fleuves

Slide 14 - Tekstslide

Pays de La Loire
GL Chapitre 5

Slide 15 - Tekstslide

Les châteaux

Slide 16 - Tekstslide

Les châteaux et l'art

Slide 17 - Tekstslide

Les activités sportives

Slide 18 - Tekstslide

Vocabulaire thématique sur les vacances et les sorties

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Grammaire C : La négation
- Welke ontkenningen ken je in het Frans?

- Hoe maak je een zin ontkennend?

Slide 26 - Tekstslide

Grammaire C : La négation
- Ne/N'... pas / plus / jamais / rien / nulle part / ...

- Je zet deze woorden rondom de persoonsvorm in de zin:
Je ne veux pas aller à l'école demain.

- In het geval van een heel werkwoord, komt de ontkenning ervoor: Ne pas aller à l'ecole demain, c'est mon rêve.

Slide 27 - Tekstslide

Grammaire C : La négation
- In een ontkennende zin veranderen de onbepaald en delend lidwoorden (un, une, des, du, de la, de l') in de of d', behalve als de ontkenning om het werkwoord être staat:

- Tu as eu des problèmes ? - Non, je n'ai pas eu de problèmes.
- Ce n'est jamais un problème.

Slide 28 - Tekstslide

Grammaire C : La négation
- Naast de 'standaard' ontkenning, zijn er nog een aantal andere ontkenningen die je moet kennen:
- ne/n'...personne / personne ne... = niemand
Je ne connais personne / Personne n'est là.
- rien ne/n'... = niets
Rien n'est trop compliqué.
- ne/n'... ni... ni... = noch / noch
Je ne veux ni la pizza ni les pâtes.

Slide 29 - Tekstslide

Grammaire C : La négation
- Het verschil tussen ne...personne/rien en rien/personne ne...:

> Niets/niemand als lijdend voorwerp: ne...rien/personne
Je ne sais rien.
> Niet/niemand als onderwerp: rien/personne ne...
Personne ne me connaît.

Slide 30 - Tekstslide

Grammaire C : La négation
Tot slot:
- Geen werkwoord in de zin? Dan ook geen ne in de zin, alleen pas / plus / jamais / nulle part / rien / personne / ni...ni

Ni
une personne, ni un animal.
Jamais de ma vie !

Slide 31 - Tekstslide

Samengevat :
- Ne/N'...pas/plus/rien/jamais/nulle part/personne/ni..ni.. zet je om de persoonsvorm in de zin heen.
- Heel werkwoord? Dan de hele ontkenning ervoor.
- Onbepaald / Delend lidwoorden veranderen na een ontkenning in de/d'
- Als het onderwerp niets of niemand is: rien/personne ne...
- Geen werkwoord? Dan ook geen ne/n'
- Ne...ni...ni...
kun je ook met zelfstandig naamwoorden gebruiken.

Slide 32 - Tekstslide

Au travail !

- Vous allez faire 37BCDE et 38 individuellement ou en duos pour pratiquer. Consulte le bloc vert sur la page 73 pour la théorie.

- Fini ? Fais exercice 42AB, ou apprends Grammaire C.
timer
1:00

Slide 33 - Tekstslide

Les devoirs
  • Faire les ex. 37, 38 et 42
  • Apprendre Grammaire C
  • Boîte à grammaire: La négation

Slide 34 - Tekstslide

Elle demande ce que je vais faire demain soir.
Elle veut savoir ce qui se passe. 
Elle demande ce que je mange. 
Elle veut savoir ce qui m'a fait rire. 
Qu'est-ce que tu vas faire demain soir? 
Tu manges quoi? 
Qu'est-ce qui t'a fait rire aujourd'hui? 
Qu'est-ce qui se passe? 

Slide 35 - Sleepvraag