Agile: project management nieuwe stijl?

Agile / Scrum
Project management nieuwe stijl
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
InformaticaHBOStudiejaar 4

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

Agile / Scrum
Project management nieuwe stijl

Slide 1 - Tekstslide

Grote projecten zijn ingewikkeld...

Slide 2 - Tekstslide

Wat zijn de grootste uitdagingen bij grote projecten (Hoogoven 6)?

Slide 3 - Open vraag

Klassiek projectmanagement....

Slide 4 - Tekstslide

Watervalmodel is inflexibel
 • Alle eisen moeten vooraf bekend zijn en dat is in de praktijk heel lastig
 • Het inschatten van benodigde tijd is vooraf erg lastig
 • Je wilt dat de klant tussentijds feedback kan geven en daar is geen ruimte voor. Ontwerp staat al vast
 • Hoe verder je in het project zit, hoe lastiger het is wijzigingen in het ontwerp aan te brengen

Slide 5 - Tekstslide

De praktijk: Engineering volgens watervalmodel
 • 2/3e van projecten gaan over budget heen 
 • Gemiddelde overschrijding tijd is 100% (!)
 • As-Built documentatie vaak kind van de rekening

 • Demotiverend voor team
 • Werkeenheden (Klant) niet blij.

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Belangrijkste uitgangspunten Agile
 • Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en tools,
 • Werkende software boven allesomvattende documentatie,
 • Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen,
 • Inspelen op verandering boven het volgen van een plan.

Slide 8 - Tekstslide

Agile één gedachtengoed meerdere wegen...
 • Scrum: Team geörienteerd raamwerk met duidelijke rollen & verantwoordelijkheden
 • Kanban: Werkproces geörienteerd raamwerk voor het voorkomen van bottlenecks
 • En nog veel meer zoals XP, FDD, Crystal, DSDM 

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Product backlog
 • Product Owner praat met klant en stelt User Stories op
 • User Story is een in mensentaal geformuleerde eis/wens waaraan het product moet voldoen (vb volgt)
 • User stories kunnen groot en globaal zijn (Epics) of klein
 • Dienen om als team over te discussiëren en verfijnen
 • Belangrijkste staan bovenaan (prioriteren)
 • Bovenste Epics worden in kleine stukjes gehakt ter uitvoering --> Taken
 • Taken zijn haalbare "brokjes" waar je in een sprint mee aan de slag kunt
 • Product Backlog Iceberg:

Slide 11 - Tekstslide

User Story
Heeft volgende vorm:
Als <PERSOON/ROL> wil ik <WENS> zodat <VOORDEEL>

Bijv:
Als leerling wil ik in de app kunnen zien welke van mijn lessen uitvallen vandaag, zodat ik mijn dag beter kan plannen

Slide 12 - Tekstslide

Product backlog is "levende verzameling" -->
Langzaam verfijnen om bruikbaar te maken voor sprint

Slide 13 - Tekstslide

Prioriteren volgens MoSCoW  methode
Must have     -->  Zonder deze engineering geen werkende oplossing
o
Should have -->  Belangrijke features die men graag wil
Could have   -->  Wenselijk, maar kan prima zonder
o
Would have  -->  Gaan we niet doen

Slide 14 - Tekstslide

Sprint Backlog
Aan begin van een nieuwe sprint houdt het team een "Sprint Planning Meeting":
 • Bekijk bovenste User Stories en taken op Product Backlog
 • Splits stories waar nodig uit in kleine taken van max. enkele uren
 • Schat zwaarte van taken (Dit kan in uren of in "Story Points")
 • De hoeveelheid werk (uren of story points) die je denkt te kunnen verrichten in 1 Sprint heet de "Velocity" van je team
 • Selecteer hoeveelheid taken die binnen je velocity passen en plak deze op het Scrum board --> Sprint Backlog

Slide 15 - Tekstslide

Sprint
 • Taken staan op Scrum board
 • Daily Scrum: als team bij bord bespreken wat er gaat gebeuren vandaag
 • Groepsleden pakken taken uit "ToDo"op en plaatsen op "in progress"
 • Als ze klaar zijn gaan taken naar "Done"
 • Op einde van sprint: evaluatie, bijstellen product backlog
 • Doel: Alle taken van de ToDo naar Done verplaatsen en zo een concrete stap te maken richting het einddoel

Slide 16 - Tekstslide

Welk van de twee raamwerken past het beste bij ons?

Slide 17 - Open vraag