Startrekenen VO 2F: Hoofdstuk 5 breuken les 5

BREUKEN LES 5 
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
RekenenMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 20 slides, met tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

BREUKEN LES 5 

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoel les 5
Herhaling van:
  • Ongelijke breuken gelijknamig maken
  • Breuken vermenigvuldigen
  • Breuken delen 
Nieuw: 
  • Breuken omrekenen naar  decimalen getallen

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

GELIJKNAMIGE BREUKEN
GELIJKNAMIGE BREUKEN zijn breuken met dezelfde NOEMER:

Je kunt deze gelijknamige breuken bij elkaar 
optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.              

De NOEMER blijft altijd gelijk!Slide 4 - Tekstslide

Ongelijknamige breuk
Als de noemer niet hetzelfde is, is het een ONGELIJKNAMIGE breuk.

Je moet dus eerst de breuk 
GELIJKNAMIG maken. (de NOEMERS 
hetzelfde maken)
Blz. 112

Slide 5 - Tekstslide

Stap 1 - noemers vermenigvuldigen
                                         
                                                     = .....   (vermenigvuldig de noemers  
                                                                 8 x 4 = 32)
                                                      De noemers worden dus 32.


                  

3
1
8
4
3
1
32
32

Slide 6 - Tekstslide

Stap 2 - tellers uitrekenen
We weten nu dat de nieuwe noemer 32 is.
Om de tellers uit te rekenen maak je kruislinks een keersom:
8 X 1 (groene pijlen)
4 X 3 (blauwe pijlen)
12
8
32
32
3
1
8
4

Slide 7 - Tekstslide

Stap 3 - som uitrekenen
                                         We maken van deze breuk een plussom:
12
8
32
32
12
+
8
= 20
5
32
+
32
= 32
8
Vereenvoudig de breuk zover mogelijk:
Beide getallen zijn deelbaar door 4

Slide 8 - Tekstslide

Even oefenen!
Samen gaan we een aantal sommen uitrekenen
1         3                                          3         1                                   2          1                              3          2
-   +    -    =                                    -    +   -    =                             -    -    -   =                         -     -    -   = 
2         6                                         8         4                                   3         2                             4           6


Slide 9 - Tekstslide

Breuken vermenigvuldigen blz.116
Je kunt een breuk vermenigvuldigen met een heel getal.
Bijvoorbeeld:     5 x   4
                                          8
Je vermenigvuldigt alleen de TELLER met het hele getal:

5 x      =    20     =       =    2      (vereenvoudig zover mogeijk)
         8            8            2                  2

:4

Slide 10 - Tekstslide

Even oefenen!
Samen gaan we een aantal sommen uitrekenen
        
3 x  6  =                                3 x 4 = 
        -                                             -
        8                                            8    

Slide 11 - Tekstslide

Breuken delen blz. 118
Je kunt een breuk delen door een heel getal.
Bijvoorbeeld:       9  : 3 =
                                  12
Je deelt alleen de TELLER door het hele getal:

 9  :  3  =    3     =           (vereenvoudig zover mogeijk)
12              12             4              

:3

Slide 12 - Tekstslide

Even oefenen!
Samen gaan we een aantal sommen uitrekenen
      
5                                   4
-   :   5 =                       -   :  2  = 
8                                    6

Slide 13 - Tekstslide

Breuken delen blz. 119
Soms kun je de teller niet door het hele getal delen....

Dan reken je de breuk om zodat de teller wel deelbaar is:

 1 :  4  =                                          4  :  4  = 
 2                                                     8              8

x  4 =  4 
2  x 4 =  8

Slide 14 - Tekstslide

Breuken en decimale getallen 
  • Je kunt breuken en decimale getallen naar elkaar omrekenen.
  • Je gebruikt hiervoor breuken met als noemer 10 (tienden) 
of 100 (honderdsten)

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Stap 1 van breuk naar decimaal getal 

Reken de breuk om naar tienden of honderdsten  
1                        25
-    x  25 =         -
4                       100 

Slide 17 - Tekstslide

Stap 2 van breuk naar decimaal getal
Schrijf de breuk op als decimaal getal.
 25                                          1
   -     = 0,25                          -   = 0,25                      
 100                                        4                    

Slide 18 - Tekstslide

Opdrachten: 
Maak  de breuken van het werkblad. 
Maak een foto van de breuken en je antwoorden. 
Stuur deze vandaag op via de app (foto).  

Slide 19 - Tekstslide

Evaluatie les 5
Herhaling van:
  • Ongelijke breuken gelijknamig maken
  • breuken vermenigvuldigen
  • breuken delen 
Nieuw: 
  • breuken omrekenen naar  decimalen getallen

Slide 20 - Tekstslide