Some & Any

Some & Any
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Some & Any

Slide 1 - Tekstslide

Welke vormen kunnen some & any nog meer hebben?

Slide 2 - Woordweb

Leerdoel
Je kunt de verschillende vormen van some en any op de juiste manier in de zin toepassen.

Slide 3 - Tekstslide

Vul de juiste vorm in:
I have never met ___ famous people.

Slide 4 - Open vraag

Vul de juiste vorm in:
Would you like ___ tea?

Slide 5 - Open vraag

Vul de juiste vorm in:
There is ___ wrong with this food, it smells strange.

Slide 6 - Open vraag

Vul de juiste vorm in:
There wasn't ___ who could help me.

Slide 7 - Open vraag

Vul de juiste vorm in:
Mum! There is ___ at the door who wants to talk to you!

Slide 8 - Open vraag

Vul de juiste vorm in:
I can't find my keys, but they should be ___ around here.

Slide 9 - Open vraag

Vul de juiste vorm in:
Is there ___ I can do for you?

Slide 10 - Open vraag

Snap je dit?
Maak de oefentoets op Its Learning. Ga hierna verder met je weektaak.

Snap je dit nog niet (helemaal)? Volg dan de instructies

Slide 11 - Tekstslide

Some & Any
 • Gebruiken we om hoeveelheden aan te geven.

 • I would like some apples.
 • Would you like some tea?
 • There weren't any people in the room.

Slide 12 - Tekstslide

Some
 • Gebruiken we bij bevestigingen:
 • I saw some birds on our roof.
 • There were some students in the classroom.

 • Gebruiken we wanneer we iets aanbieden of wanneer we ja als antwoord verwachten:
 • Would you like some coffee?
 • I forgot my papers. Can I have some of yours?

Slide 13 - Tekstslide

Any
 • Gebruiken we bij ontkenningen:
 • I didn't see any birds on our roof.
 • There weren't any students in the classroom.

 • Gebruiken we bij alle overige vragen:
 • Did you find any good books at the shop?
 • Did you see any students in the school during the vacation?

Slide 14 - Tekstslide

Vormen
 • Some en any als we een zelfstandig naamwoord er bij hebben:
 • I would like some apples.
 • My father doesn’t have any friends.

Slide 15 - Tekstslide

Vormen
 • Somewhere / anywhere voor ergens en/of nergens (plaatsen)
 • He has hidden his books somewhere.
 • He can’t go anywhere.

Slide 16 - Tekstslide

Vormen
 • Somebody / anybody voor iemand en/of niemand (personen)
 • He just wants somebody to talk to.
 • His friends didn’t know anybody who knew the truth.

Slide 17 - Tekstslide

Vormen
 • Something / anything voor iets en/of niets (dingen)
 • There is something I should tell you.
 • Does Jane know anything about science?

Slide 18 - Tekstslide

Oefenen
Maak de oefentoets op Its Learning. Als je klaar bent mag je verder met je weektaak.

Slide 19 - Tekstslide

Evaluatie
Leerdoel: Ik kan de juiste vorm van some en any in een zin toepassen.

Slide 20 - Tekstslide

Ik kan some en any op de juiste manier in de zin toepassen.
Ja
Een beetje
Nee

Slide 21 - Poll

Vooruitblik
Volgende week gaan we het hebben over de woorden all, every & each en gaan we oefenen met leesvaardigheid.

Slide 22 - Tekstslide